Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Keňa header

Keňa

Mary's Meals poskytuje v Keni každý školní den jídlo více než 170 000 dětí

Published on

Kde pomáháme

Život v Keni

V indexu lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) je Keňa v současnosti na 146. místě ze 191 zemí a území. Více než třetina obyvatel žije pod úrovní mezinárodní hranice chudoby (cca 50 Kč na den).

Keňa se nachází ve východní Africe. Proměnlivá krajina zahrnuje rovinaté pobřeží u Indického oceánu i vysoké hory a náhorní plošiny ve středu země. Sousedícími zeměmi Keni jsou Etiopie, Somálsko, Jižní Súdán, Tanzanie a Uganda.

Potravinová nejistota v Keni je velmi vysoká, zejména v suchých a polosuchých oblastech, které tvoří 80 % rozlohy země. Přibližně 29 % dětí ve venkovských oblastech má v důsledku podvýživy zakrnělý růst. Okres Turkana na severozápadě země vykazuje jednu z nejvyšších úrovní potravinové nejistoty a podvýživy dětí v zemi.

Mary’s Meals Keňa

Mary's Meals v Keni

Mary's Meals poskytuje školní stravování v Keni od roku 2005.

Zajišťujeme stravování pro děti navštěvující střediska pro předškolní rozvoj a vzdělávání (ECDE, Early Childhood Development and Education centres) a základní školy v polopouštní oblasti Turkana na severozápadě Keni.

Mary's Meals Kenya zajišťuje školní stravování v Turkaně za podpory tisíců dobrovolníků z řad místních komunit. Při realizaci našeho programu také spolupracujeme s diecézí Lodwar, díky níž pomáháme dětem v těžko dostupných oblastech.

Společně zajišťujeme jídlo pro více než 170 000 dětí v Keni.

Kdy jsme začali pracovat v Keni?

V Keni poskytujeme školní stravování od roku 2005.

Kolika dětem v Keni pomáháme?

Jde o více než 170 000 dětí.

Jaké jídlo děti dostávají?

Kukuřici a fazole s obohaceným olejem.

Kde působíme?

Školní stravování poskytujeme ve střediscích předškolního rozvoje a vzdělávání (ECDE) v okrese Turkana na severozápadě Keni.

Jak se jmenuje hlavní město Keni?

Hlavním a zároveň největším městem Keni je Nairobi.

Jakými jazyky se v Keni mluví?

Dvěma úředními jazyky jsou zde angličtina a svahilština.

Jaká měna se v Keni používá?

Keňský šiling (KES).

Kolik má Keňa obyvatel?

V Keni žije přibližně 58 milionů lidí.