Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Co děláme

Mary’s Meals Zambie

Co děláme

Mary's Meals je celosvětová charitativní organizace poskytující nejchudším dětem na světě jídlo, které zásadním způsobem mění jejich životy.

Jednoduchá myšlenka, která bojuje proti hladu ve světě

Mary's Meals je celosvětové hnutí lidí, kteří se podílejí na řešení hladu ve světě prostřednictvím jednoduché myšlenky založené na spojení jídla a vzdělávání. Ve spolupráci s některými z nejchudších komunit světa organizujeme programy školního stravování. Jídlo podávané ve školách povzbuzuje děti k návštěvě školních tříd a dodává jim energii, aby se mohly soustředit na vyučování a získaly vzdělání, které jim pomůže k lepší budoucnosti.

Na vlastní oči po celém světě vidíme, jak příslib každodenního jídla ve škole může nejchudším dětem na světě skutečně změnit život. Když se už dítě nemusí starat o to, jak sehnat další jídlo, může se svobodně učit, rozvíjet a využít svůj potenciál: jídlo zásadně mění jeho život.

Jsme nízkonákladová organizace založená na pomoci desítek tisíc dobrovolníků a díky tomu můžeme zaručit, že převážná část všech darů bude použita přímo na charitativní aktivity. V rámci České republiky je 100 % vybraných darů předáváno přímo na naše dobročinné aktivity. Provoz české pobočky je totiž hrazen ze soukromých zdrojů. Věříme, že každý může přispět k naplňování našeho poslání, a proto povzbuzujeme ty, kteří sdílejí naši vizi, aby nabídli svůj čas, peníze, dovednosti nebo modlitby a s láskou pomohli těm, kdo se potýkají s následky extrémní chudoby.

Téměř každá část naší činnosti závisí na práci obětavých dobrovolníků: jak těch, kdo nám pomáhají zajišťovat školní stravování ve svých vlastních komunitách, tak těch, kteří v zemích západního světa zvyšují povědomí o našem poslání a pomáhají tak rozvíjet naše hnutí a nasytit více dětí. Při zajišťování našeho programu školního stravování spolupracujeme také s místními vzdělávacími zařízeními a komunitami. Naše jídla, která vaří a podávají dobrovolníci z řad tamních obyvatel, jsou v nejvyšší možné míře připravována z místních surovin, čímž rovněž podporujeme lokální ekonomiku.

Společně pomáháme měnit životy dětí, které naši pomoc nutně potřebují.

Jídlo mění osudy

Společně můžeme pomáhat