Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Batůžkový projekt do škol

Mary’s Meals, Batůžkový projekt

Batůžkový projekt do škol

Mnoho dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako tužky a sešity.

Mary’s Meals, Batůžkový projekt

Darujte batůžek s věcmi, které d​ě​ti potřebují, a usnadn​ě​te jim učení. Pro mnoho z nich bude batůžek od Mary’s Meals prvním dárkem v životě. 

V současnosti jsou do Batůžkového projektu do škol zapojeny Velká Británie, Rakousko,
Německo a Česká republika.

Chcete se přidat?

Podrobné informace o podpůrném Batůžkovém projektu do škol naleznete na samostatné internetové stránce www.batuzkovyprojekt.cz včetně kontaktů na dobrovolníky, kteří vám poskytnou bližší informace a organizační podporu.

Prosím, moc poděkujte všem těm, kteří nám poslali tyhle batůžky. Děti z nich měly obrovskou radost a hrdě je nosí do školy.

Patrick Masiye, učitel Standard 6, Z​ákladní ​​š​kola Bangwe CCAP, Malawi

Mary’s Meals, Batůžkový projekt

Příběhy našich dobrovolníků

Jednou, když jsem byla u své kamarádky ve Vídni, uviděla jsem u ní na stole letáček o Mary´s Meals. Ptala jsem se, o co jde. Když mi vysvětlila, čemu se hnutí věnuje, velmi se mi to zalíbilo. Jednak že prakticky všechny peníze jdou tam, kam mají, a jednak že jeho myšlenka je tak jednoduchá! Když mi pak řekla, že je zodpovědná ve Vídni za tzv. batůžkový projekt, a vysvětlila podrobněji, o co jde, byla jsem víc než nadšená a okamžitě jsem věděla, že to je také moje malá cestička životem. Chtěla jsem projekt rozšířit v České reublice, kde jsem už nějaký čas bydlela, v té době ještě česká pobočka neexistovala. Ale nevěděla jsem, že už existuje skupina dobrovolníků, která dílo šíří. Pobočka ve Vídni mě pak nasměrovala k Milošovi, který mě povzbudil, abych projekt s batůžky zrealizovala, jak umím, a to se povedlo. Učím na ZŠ Komenda v Kralupech nad Vltavou, kde mě zase podpořila naše paní ředitelka, které se projekt také moc líbil, a ke sbírání batůžků už nebylo daleko. Jsme první škola v naší zemi, která se do batůžkového projektu v rámci Mary´s Meals zapojila a zahájila spolupráci s rakouskou pobočkou. Děkuji za to naší paní ředitelce, dětem, rodičům i kolegům, kteří v tomto úžasném projektu na naší škole pomáhají!

Jana Vendelínová

Mary’s Meals, Batůžkový projekt

V Novém Jičíně uspořádala sbírku batůžků pro Mary´s Meals místní farnost a Mateřská škola Loučka. Zapojily se nejen děti, ale i několik dospělých a celkem se sešlo 60 batůžků. Ze zářících tváří při předávání bylo vidět, že i samotní darující z nich měli radost. Pro mě byla nejkrásnější osobní zkušenost s vlastními syny (3 a 5 let), pro které to byla jedna z prvních zkušeností s opravdu potřebnými a věnovali i část vlastních peněz, aby mohli do batůžku něco nakoupit. Není to sice podle původního záměru, kdy by měli být zapojeni školáci, ale věřím, že bude příležitost si to zopakovat i ve školní lavici. Několik věcí jsme našli doma. Poté jsme šli společně nakoupit, co ještě scházelo. Synové pobíhali mezi uličkami, zastavovali se u každé hračky a já začala pochybovat, že do batůžků z vlastních peněz vůbec něco nakoupí. Rozhodně jsem zamítla, aby darování vlastních peněz měli rozkazem. Povedlo se a měli opravdu radost, když mohli přinést "svůj" batůžek na společné předání. Teď po několika měsících se starší syn vyptával, jestli budeme chystat nějaký batůžek. Občas si na děti z Afriky vzpomene a při večerní modlitbě za ně prosí. Několikrát se mě zeptal, jestli si myslím, že měl "ten kluk" z batůžku radost. A já tvrdím, že tomu opravdu věřím. Tak snad měl :-)

Gábina Škrabáková

Mary’s Meals, Batůžkový projekt

Když jsem poprvé uslyšela o Mary's Meals, okamžitě mě napadlo, že s touto krásnou myšlenkou a jednoduchým řešením chudoby bych chtěla oslovit děti. Děti reagují velmi spontánně a přirozeně a opravdu chtějí pomáhat, pokud jim k tomu dáme příležitost. Batůžkový projekt, který již fungoval na pár školách v České republice, mi připadal ideální. Naší dceři bylo tehdy 7 a už nějakou dobu jsem se snažila ji vést k pomáhání potřebným a hledala způsob, jak ji aktivně zapojit do zprostředkování pomoci. Nejsme věřící, a tak se dcera nesetkala třeba s Charitou, vedenou církví. Jako rodina jsme se ale občas zapojili do nějaké náhodné charitativní akce či sbírky. Nejprve jsem oslovila s myšlenkou Mary's Meals a batůžkovým projektem školu v Českém Těšíně – Svibici a postupně další školy v regionu. Dětem se snažím vysvětlovat, jak velkou hodnotu bude mít tento naplněný batůžek pro obdarované děti a také jak snadné a levné je pro nás tyto věci darovat. Chci, aby měly i ony pocit, že mohou aktivně pomoci a změnit něčí život. A že pomáhat je ve skutečnosti velice snadné. Charita není jen na dospělých. 

Ela Przyczko

Žáci Cyrilometodějské církevní základní školy se zapojují do projektů Mary´s Meals. Několikrát za rok je na naší škole jarmark, pár žáků a jejich rodiče patří mezi dobrovolníky. Žáci 2. stupně ZŠ zhlédli dokument Child 31, který na ně silně zapůsobil. Mladší žáci se s pomocí svých rodičů s vervou pustili do přípravy batůžků. Během prvních dvou měsíců jsme nastřádali 63 batůžků. Jedna třída prvňáčků to pojala originálním způsobem a kompletovala je společně ve třídě. Děti cítí mnohem více sounáležitosti s dětmi v chudých zemích. Projekt byl obohacen o doprovodnou akci zaměřenou na dojídání obědů, kdy žák dostal za dojedený oběd samolepku, která znamenala ušetřené peníze pro Mary´s Meals. Tato akce byla sponzorována jedním z rodičů, takže "ušetřené" penízky mohly být zaslány na pomoc hladovějícím dětem.

Sestra Edita

Mary’s Meals, Batůžkový projekt

Pro podrobné informace navštivte