Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Výroční zprávy Mary’s Meals

Mary’s Meals, Výroční zprávy

Výroční zprávy

Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v České republice se společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit provozní náklady minimálně v prvních 10 letech jejích působení v plném rozsahu z vlastních zdrojů. Díky tomu můžeme nyní garantovat, že minimálně do konce roku 2027 budou veškeré obdržené finanční dary bezezbytku předány centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž poskytuje pomoc.

Pouhých 550 Kč nasytí jedno dítě po celý školní rok

Zajistěte jídlo dalšímu dítěti a pomozte mu ke vzdělání