Výroční zprávy ČR

V České republice, minimálně do konce roku 2027, jsou veškeré obdržené finanční dary předány na pomoc hladovějícím dětem.

Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v České republice se společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit provozní náklady minimálně v prvních 10 letech jejích působení v plném rozsahu z vlastních zdrojů. Díky tomu můžeme nyní garantovat, že minimálně do konce roku 2027 budou veškeré obdržené finanční dary bezezbytku předány centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž poskytuje pomoc.
 

Výroční zprávy české pobočky

(česká pobočka vznikla v roce 2018)