Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Jak nakládáme s dary

Mary’s Meals

Jak nakládáme s dary

Mary’s Meals je postaveno na nízkonákladovosti a dosahuje vysoké efektivity díky práci desetitisíců dobrovolníků

Veškeré finanční příspěvky (tedy 100 %) od dárců z České republiky jsou předávány centrále Mary’s Meals International

Mary’s Meals v České republice

Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v České republice se společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit v plném rozsahu provozní náklady české pobočky z vlastních zdrojů. Tento závazek je platný minimálně prvních 10 let působení Mary’s Meals v ČR. Díky tomu můžeme garantovat, že veškeré finanční příspěvky (tedy 100 %) získané od dárců z České republiky budou přinejmenším do konce roku 2027 beze zbytku předávány centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž poskytujeme pomoc. Zároveň spoléháme na pomoc stovek dobrovolníků, kteří nám s naší prací pomáhají. 

Mary’s Meals Česká republika

Mary’s Meals ve světě

Jako organizace působící v nejchudších komunitách světa udržujeme naše provozní náklady na nízké úrovni, abychom maximalizovali dobro, které můžeme prostřednictvím svěřených darů vykonat.

To je možné jen díky tomu, že velkou část naší práce vykonávají desetitisíce dobrovolníků (jen v afrických zemích se o fungování programu stará cca 68 000 kuchařů: dobrovolníků, kteří ve školách připravují pro děti jídlo) v komunitách, kde fungují naše programy školního stravování. Obrovské množství dobrovolníků pracuje i v zemích, kde získáváme prostředky pro pomoc. Všichni tito lidé vykonávají spoustu drobných skutků lásky.

Mary’s Meals kaše

Úloha Mary’s Meals International

Mary’s Meals International (mezinárodní centrála Mary’s Meals ve Skotsku, MMI) má v rámci hnutí Mary’s Meals specifickou úlohu, která spočívá v naplňování vize a poslání prostřednictvím následujících charitativních cílů:

  • Poskytovat každý školní den dětem v nejchudších komunitách světa jídlo v místě jejich vzdělávání.
  • Zajišťovat v jakékoli části světa pomoc lidem trpícím v důsledku humanitárních krizí nebo chudoby.
  • Pomáhat lidem uniknout chudobě a poskytovat péči osiřelým, opuštěným a zranitelným dětem.
  • Prostřednictvím vzdělávání zvyšovat celosvětové povědomí o problematice chudoby.
  • Finančně i jinak podporovat činnost jiných organizací, zejména členů hnutí Mary’s Meals po celém světě, jejichž cíle se shodují s cíli MMI.
Mary’s Meals

Naše finanční výkazy

Jsme si vědomi toho, že musíme být dobrými správci darů, které jsou nám svěřeny. Chceme proto být otevření a zodpovědní vůči všem našim podporovatelům a dárcům i všem lidem, kteří se podílejí na naší práci. Podrobné informace naleznete v našich výročních zprávách níže.

Poznámka: Finanční informace obsažené ve výročních zprávách MMI se týkají organizace Mary’s Meals International
(registrační číslo charity SC045223, registrační číslo společnosti SC488380), která byla založena 1. ledna 2015 a která koordinuje, podporuje a vede globální síť Mary’s Meals. Pro historické finanční informace vztažené specificky k organizaci ve Spojeném království (registrační číslo charity SC022140, registrační číslo společnosti SC265941) prosím navštivte Mary’s Meals UK.

Mary’s Meals

Pouhých 550 Kč nasytí jedno dítě po celý školní rok

Zajistěte jídlo dalšímu dítěti a pomozte mu ke vzdělání