Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

TEST header image alt text

Dobrovolníci Mary’s Meals v akci

Aktivity v ZŠ Jeseník a Katolická charismatická konference 2023

Published on

V průběhu roku probíhá spousta akcí, na nichž se můžete setkat s dobrovolníky Mary’s Meals. Většina je „od A do Z“ organizována samotnými dobrovolníky, podstatně menší množství z nich organizačně zajišťuje přímo české pobočka. Výraznými příklady těchto „dvou typů akcí“ v posledních měsících jsou úžasný počin dobrovolníků v Jeseníku a neméně skvělé zapojení dobrovolníků v rámci Katolické charismatické konference v Brně.

Den dětí jinak a Doškolná v ZŠ Jeseník 

V základní škole Jeseník vzala skupinka učitelů a dobrovolníků vše do svých rukou. Rozhodli se sami vymyslet, zorganizovat a zpropagovat dvojici akcí, jejichž účelem byla podpora a šíření myšlenky Mary’s Meals. Podobných projektů se přitom po celé ČR odehrává nemalé množství a my jsme nesmírně rádi, že se takto „živelně“ myšlenka možnosti nasycení hladovějících dětí šíří. Aktivní samostatné zapojení dalších a dalších lidí je cestou k cíli, kdy už žádné dítě na světě nebude muset hladovět. Takto popsala dění v ZŠ Jeseník paní učitelka Barbora Wormová:  

„Milí přátelé Mary’s Meals. Rádi bychom se s vámi podělili o radost z projektu, který se nám podařilo uskutečnit v ZŠ Jeseník. Máme velkou radost z toho, co se povedlo a věříme, že to může být pro mnohé inspirací, jak šířit myšlenku a povědomí o organizaci Mary’s Meals.

Kids in a nursery

V červnu jsme uspořádali akci ‚Den dětí trochu jinak‘. Samotné oslavě Dne dětí předcházely besedy pro žáky prvního stupně, které pro nás připravili dobrovolníci Mary’s Meals. Žáci zhlédli připravenou prezentaci s povídáním a mohli klást otázky, které je zajímaly. Dále s dětmi pracovali jejich učitelé, mnozí toto téma využili také k problematice plýtvání jídlem, které třeba v naší škole hodně řešíme.  

Na Den dětí jsme vyzdobili jednu třídu a pozvali všechny děti na ochutnávku kaše, kterou děti v některých školách Mary’s Meals dostávají. Žáci si mohli vzít propagační materiály a kdo chtěl, ten také přispěl finančně. O celé akci jsme předem informovali rodiče a vysvětlili jim naše cíle. Díky této aktivitě se nám na našich dvou budovách prvního stupně podařilo vybrat částku 10 690 Kč a nasytit tak na celý školní rok 19 dětí.

Stánek ZŠ Jeseník

Mnoho žáků se nadchlo touto myšlenkou a sami začali přicházet s nápady, že by rádi pomáhali dál. Využili jsme proto každoroční celoškolní akci s názvem Doškolná, kde kromě programu děti zajišťují také stánky s prodejem. Část výtěžku této akce (konkrétně jsme si dali za cíl nasytit 20 dětí na celý školní rok) tak šla opět na podporu Mary’s Meals

Velmi děkujeme Mary’s Meals za materiální podporu v podobě zaslání všech potřebných materiálů a radujeme se, že přibylo další množství nových lidí, kteří se o této myšlence dozvěděli.“ 

Příkladem podobných samostatných dobrovolnických akcí pro Mary’s Meals by mohlo být například divadelní představení spolku Acordpodávání punče při biatlonových závodechpřestávková akce studentů Biskupského gymnázia Brno, nebo obdivuhodně vytrvalá práce nevidomé Barunky.

Katolická charismatická konference 2023 

Druhým typem akce, organizované přímo českou pobočkou Mary’s Meals, ovšem se zcela nepostradatelnou pomocí dobrovolníků, byla naše tradiční účast na Katolické charismatické konferenci (KCHK) v Brně. Jde o určitě největší každoročně pořádaný podnik, na němž býváme k vidění. Tento organizačně náročný týden bychom bez pomoci našich dobrovolníků z celé republiky určitě nezvládali. 

Stánek KCHK 2023

Je potřeba dopředu zajistit nejen logistickou stránku, povolení a smlouvy s organizátory, ale v neposlední řadě právě přítomnost dobrovolníků, kteří pak vykonávají neocenitelnou práci na některém z našich tří stánků. Těm, kdo na KCHK nebývají, je potřeba vysvětlit, že v Brně nejen představujeme Mary’s Meals lidem, kteří nás ještě neznají, ale také za dobrovolný příspěvek rozdáváme zmrzliny, které společně nakoupili dárci z řad našich podporovatelů. Tímto v horkém létě zvlášť sympatickým způsobem podpořili příznivci našeho díla sbírku pro Mary’s Meals, což mimo jiné znamená, že kdo si zmrzlinu vezme za drobný příspěvek, tak dětem neujídá, ale přispívá na jejich další jídlo. 

Dobrovolníci nám letos pomáhali nejen v rámci samotného programu od středy do neděle, ale už v úterý, kdy se nás asi desítka sešla, abychom organizátorům KCHK pomohli na označená místa uspořádat několik tisíc židlí. Pokud nás počty neklamou, pak nám během šesti konferenčních dnů přišlo na pomoc ve svém volném čase minimálně 57 lidí, kterým ještě jednou ze srdce děkujeme! Díky jejich ochotě, energii, nasazení, nadšení a radosti z dobrovolničení se podařilo rozdat desítky knih, oslovit nové zájemce o dárcovství i dobrovolnictví, rozdat přibližně 16 tisíc zmrzlin a vybrat sumu, která zajistí stravování na celý školní rok pro 838 dětí! 

Srdce MM na KCHK 2023

Ještě jednou chceme poděkovat všem našim dobrovolníkům za jejich samostatné aktivity i za ochotu věnovat své síly a čas v rámci těch akcí, které jsou pořádány pobočkou. Vaše pomoc je v obou případech nesmírně potřebná a jen díky Vám se daří dílo Mary’s Meals v České republice rozvíjet. 

Pokud chcete, můžete se dozvědět víc o tom, jak se stát dobrovolníkem a co můžete pro šíření myšlenky Mary’s Meals udělat.