Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Etický kodex

Mary’s Meals

Etický kodex

ETICKÝ KODEX MARY’S MEALS ČESKÁ REPUBLIKA

Jako členové spolku Mary’s Meals Česká republika (MM CZ) dáváme tímto veřejný příslib:
 

 1. Založení spolku MM CZ je inspirováno příkladem mezinárodní nevládní charitativní organizace Mary’s Meals International se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, působící ve více rozvojových zemích světa s posláním „Každé dítě si zaslouží vzdělání a dostatek jídla “
   
 2. Vizí spolku MM CZ je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělání a že lidé, kteří mají více, než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.
   
 3. Cílem spolku MM CZ je umožnit lidem, aby nabídli své peníze, věci, dovednosti, čas a modlitby a prostřednictvím toho všeho poskytli tu nejefektivnější pomoc lidem strádajícím v extrémní chudobě v těch nejchudších oblastech světa. Tuto činnost se zavazujeme rozvíjet dlouhodobě.
   
 4. Veškerou naši činnost budeme vykonávat zcela zdarma, tedy bez nároku na odměnu. To platí pro členy správní a dozorčí rady a jejich rodinné příslušníky.
   
 5. Budeme vždy dbát na to, aby byla dodržena maximální transparentnost naší práce. Budeme pravidelně zveřejňovat úplné výsledky hospodaření ověřené auditorem, které budou snadno dostupné pro každého. 
   
 6. Veškeré provozní náklady související se zabezpečením naší činnosti budou hrazeny z jiných zdrojů než z příspěvků dárců. 100 % vybraných prostředků z dárcovského účtu MM CZ bude nejméně do roku 2027 (včetně) odesíláno do Mary’s Meals International tak, aby mohly být použity přímo na charitativní projekty pomoci dětem.
   
 7. Budeme pěstovat funkční spolupráci a prostředí důvěry zvláště pak mezi dobrovolníky.
   
 8. Velmi si vážíme každého dárce a dobrovolníka, bez ohledu na výši jeho příspěvku nebo poskytované pomoci.
   

V Brně, dne 11. 2. 2021