Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Výsledky naší práce

Mary’s Meals Zambie

Výsledky naší práce

Dítě, které má dostatek energie, aby se během vyučování soustředilo, může dosáhnout úžasných věcí

Jídlo je důležité. Zajišťuje stabilní školní docházku, protože studenti mohou počítat s teplým jídlem. To jim dává klid k učení.

Lindor Mackenson, supervizor školního stravování, Haiti

 

Naše programy mají za cíl přinést následující pozitivní změny v životě dětí a v jejich komunitách. 

 

Krátkodobé změny:

 • Zmírnění hladu
 • Zvýšení počtu zápisu do škol
 • Zlepšení docházky, soustředění a učení
 • Zrychlení postupu mezi ročníky
 • Zlepšení tělesného a psychického zdraví

   

Dlouhodobé změny

 • Povzbuzení komunit k podpoře vzdělávání
 • Podpora drobných zemědělců
 • Uznání potřeby školního stravování ze strany vlády

   

Ústředním bodem vize Mary’s Meals je poskytování každodenního jídla dětem ve školách. Chceme svou práci vykonávat co nejlépe a nejefektivněji, a proto naše programy školního stravování průběžně vyhodnocujeme a posuzujeme.

Mary’s Meals Přínosy naší práce 1

Přínosy naší práce – dlouhodobá studie 2014 – 2021

V roce 2014 jsme se rozhodli zmapovat dopady školního stravovacího programu Mary’s Meals ve dvou našich největších programových zemích: Malawi a Zambii. Přes pět roků jsme prováděli kvazi-experimentální výzkum jak ve školách se stravovacím programem, tak v kontrolních školách, přičemž jako výchozí byly použity údaje před zavedením školních stravovacích programů. 

Aby bylo zajištěno, že z programu Mary’s Meals budou mít prospěch všechny školy, byly kontrolní školy do programu Mary’s Meals zapojeny během jednoho až dvou let. Postupně byly z výzkumu vyřazeny a v průběhu pěti let byly přidány nové, náhradní kontrolní školy.

V rozmezí pětiletého výzkumu jsme uskutečnili v Malawi a Zambii celkem 15 258 průzkumů, 407 ohniskových skupin a 87 rozhovorů s dětmi, učiteli, domácími obyvateli a dobrovolníky, údaje se sbíraly každý rok. V roce 2017 jsme přidali třetí zemi – Liberii – z důvodu doplnění našich zjištění a rozšíření poznatků ze země s velice odlišnými podmínkami. 

Školní stravovací program Mary’s Meals má významný vliv na zmírnění hladu, energii a životní pohodu dětí, zvyšuje počet přihlášených dětí do školy, zlepšuje školní docházku a pozitivně přispívá k lepším školním výsledkům dětí.

Tyto výsledky potvrzují, že jedno jídlo denně v místě vzdělání má skutečné a významné dopady na děti, které jsou zřetelné již během prvního roku a udržitelné během celého pětiletí. Naše práce je závislá na komunitě dobrovolníků, kteří ve školách připravují jídlo každý den. Komunity, s nimiž spolupracujeme, projevují vytrvalé odhodlání v práci pokračovat. Tato oddanost je velmi důležitá pro dlouhodobou udržitelnost školního stravovacího programu. 

Mary’s Meals Přínosy naší práce 2

Celá podrobná studie dopadů naší práce, případně starší studie z roku 2016 je ke stažení zde.

V roce 2021 jsme pokračovali v záměru trvale monitorovat naše stravovací programy. Zaměřili jsme se na Malawi, Zambii, Keňu a Libérii, abychom zavedli konzistentní přístup k hodnocení s klíčovými ukazateli specifickými pro děti.

Programy školního stravování jsou všeobecně uznávány jako nákladově efektivní způsob řešení chudoby. Řeší okamžité potřeby hladovějících dětí a přispívají k dlouhodobému rozvoji jejich komunit. Pravidelně provádíme výzkum, abychom se ujistili o trvalých dopadech naší práce. Naše nejnovější zjištění si můžete prohlédnout zde.

Mary's Meals, logo 2 miliony dětí

Každý školní den poskytujeme jídlo ve školách 2 429 182 dětem.

Na celém světě však stále existuje 67 milionů dětí ve věku základní školní docházky, které kvůli hladu do školy nechodí. A jsou miliony dalších, které ji sice navštěvují, ale hlad je pro ně jednou z největších překážek v soustředění a učení.