Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Mary’s Meals

Cesta k milionům dětí: Jak funguje logistika Mary’s Meals

Koordinovat program školního stravování, který každý školní den zajišťuje jídlo pro bezmála 2,5 milionu dětí v 18 zemích, není nic snadného. Přečtěte si, jak funguje logistická část naší práce

Published on

Působíme v Africe, Asii, Latinské Americe, Karibiku a na Blízkém východě. Všude tam jsou v chodu rozsáhlé logistické řetězce, díky nimž mohou dobrovolníci Mary’s Meals každý den uvařit a vydat dětem ve školách téměř 2,5 milionu talířů, hrnků a misek s jídlem. Náš cíl vnášet prostřednictvím jednoho vydatného jídla denně světlo a naději na lepší budoucnost do života těch nejzranitelnějších dětí nás přivádí k mnoha výzvám. Svůj přístup ke školnímu stravování jsme zdokonalovali více než dvě desetiletí, a to vždy ve spolupráci s komunitami, školami a dalšími místními partnery.

 

Kvalita a místní zdroje

Vše začíná u našich dodavatelů: organizací, které pro nás distribuují suroviny a zajišťují bezpečnost a plynulost našeho dodavatelského řetězce. Antonio Longo, vedoucí programových operací Mary’s Meals International, vysvětluje některé z našich klíčových logistických přístupů. Například skutečnost, že každému dodavateli přidělujeme skupinu škol a on pak organizuje odpovídající zásobování v souladu s množstvím potřebných surovin. V některých zemích, například v Zambii, zřizují dodavatelé mezisklady, aby byl přísun potravin co nejplynulejší. V oblastech, kde spolupracujeme s velkým počtem škol, tak mohou efektivněji realizovat více závozů na krátké vzdálenosti. V Malawi jsou potraviny přiváženy přímo od hlavního dodavatele do škol. Ve všech popsaných případech ovšem každou zásilku potravin vykládají a na místě třídí dobrovolníci. Zástupce Mary’s Meals zároveň provede důkladnou kontrolu, aby se ujistil, že vše bylo doručeno v patřičném množství a vysoké kvalitě, kterou požadujeme.

Ingredience, které v našich pokrmech používáme, pocházejí pokud možno z místních zdrojů a liší se s ohledem na tamní stravovací preference, kulturu a dostupnost. Klíčovou charakteristikou naší práce je dlouhodobý závazek vůči komunitám, jimž pomáháme. Proto je také nezbytné, abychom využívali suroviny, které jsou spolehlivě dostupné, jednoduše zpracovatelné a cenově výhodné.

Mary’s Meals

Spolupráce s komunitami a situace v Malawi

Bez přehánění se dá říct, že náš program školního stravování vlastní a řídí místní komunity. To znamená, že základem naší práce je dohoda, podle níž se místní komunita musí starat o hladké fungování programu. Jen za těchto podmínek se zavážeme, že budeme poskytovat potřebné ingredience, školení, monitorování a podporu. Obdobně s dodavateli dlouhodobě spolupracujeme jen tehdy, když trvale dodávají suroviny ve vysokém standardu. Tato podmínka je pro ně zároveň zárukou a pozitivním závazkem pro obě strany: my dostáváme vysoce kvalitní produkty a dodavatelé a místní zemědělci mohou bez obav z budoucnosti investovat do lepších zemědělských metod a infrastruktury.

Následující příklady z některých zemí dokládají, jak rozdílné jsou podmínky na různých místech. V Malawi, kde jsme jídlo začali podávat dětem už před více než 20 lety, se přibližně 30 % škol, s nimiž spolupracujeme, nachází v těžko dostupných oblastech. Když se sami dodavatelé nemohou dostat do nejodlehlejších míst, je tým Mary’s Meals Malawi připraven doručit dodávky na motorce nebo nákladním autem – kamkoli je třeba. Pro oblasti, u nichž hrozí, že budou během období dešťů odříznuty od okolí, zadávají naše týmy dodavatelům včas větší objednávky. Zásoby jsou tak na místě k dispozici v dostatečném množství před potenciálně nebezpečným obdobím roku. Zároveň jsou uloženy tak, abychom předešli případnému zvlhnutí a jiným způsobům znehodnocení a jsou často kontrolovány.

Mary’s Meals Malawi

Nebezpečí a výzvy Jižního Súdánu

Program v Jižním Súdánu realizujeme prostřednictvím dvou partnerů – diecéze Rumbek a sdružení Mary Help – ve více než 150 školách. Země získala nezávislost na Súdánu v roce 2011 a je známá jako „nejmladší stát světa“. Již mnoho let se zmítá v konfliktech, faktory, jako je hospodářská stagnace, chudoba a závislost na dovozu, zhoršují už tak nesmírně vysokou úroveň potravinové nejistoty. Abychom tedy mohli splnit svůj slib dětem v Jižním Súdánu, musí většina našich potravin pocházet ze sousedních zemí, především z Ugandy. Zajištění těchto dodávek je náročné, protože musíme překonávat nebezpečné silnice a mimo jiné se vypořádat s vysokým rizikem únosu.

Naším jihosúdánským dodavatelem je společnost PG3 Logistics, která každý rok dopraví diecézi Rumbek více než 2 000 tun potravin. Vzhledem k tak velkému objemu a zrádné cestě organizuje Mary’s Meals skladování potravinových rezerv ve skladu v Rumbeku. Tak je zajištěno, že jídlo bude k dispozici po celý školní rok.

S pomocí sdružení Mary Help dodáváme jídlo více než 11 000 dětem žijících v extrémně odlehlých oblastech. Sdružení v některých případech znovu otevřelo nebo vybudovalo školy a silnice, aby bylo možné dostat pomoc k dětem, jimž hrozí, že na ně okolní svět zapomene. Nebýt detailních znalostí a velkého nasazení lidí z Mary Help, možná bychom se ani nedozvěděli, kde se tyto mimořádně zranitelné děti nacházejí a dostat se k nim s jídlem by bylo neuvěřitelně náročné. Společně pomáháme posilovat komunity a nabízet tolik potřebnou podporu další generaci. Právě díky pečlivému plánování a pevnému partnerství zůstáváme jednou z mála organizací, které v zemi poskytují spolehlivé a konzistentní školní stravování.

Mary’s Meals

Bez partnerství to nejde

Školy, kde se podává naše jídlo, mají v 18 různých zemích rozličné podoby a velikosti. Někdy jde o pevné betonové konstrukce, jindy jen kousek země zastíněný stromem. Když ale s místní komunitou vyjednáváme o tom, že se jejich místo vzdělávání stane součástí našeho programu školního stravování, je pokaždé naším prvním požadavkem, aby zde byl bezpečný, hygienický a řádně vybavený prostor pro přípravu školních jídel a skladování surovin.

Výstavbu kuchyně a skladů tedy řídí komunita a využívá k tomu dostupné zdroje. To znamená, že i prostory, kde se skladují zásoby a vaří naše jídla, se mohou značně lišit. Obvykle je kuchyně hned u školy, ale někdy to není možné. Například v Sýrii se naše jídla připravují na jednom centrálním místě a do škol je rozvážejí dobrovolníci. V celém Aleppu dostává naše jídlo více než 5 000 dětí v 17 školách a jednom komunitním centru. Jídlo však připravují dobrovolníci v jedné škole, která má spolehlivý přístup k vodě a elektřině.

Zřejmě už je patrné, jak zásadní význam má pro náš program rovnocenné partnerství. Požadujeme, aby se do něj školy a komunity zapojovaly co nejvíc. Na každém kroku jim ovšem poskytujeme ingredience, zaškolení, konzultace a neochvějnou podporu. Dobrovolné kuchařky (z nichž mnohé jsou matky, babičky nebo vzdálenější příbuzné „našich“ dětí) zaškolujeme ohledně přípravy jídla, velikosti porcí, hygienických postupů, bezpečnosti dětí a způsobů výdeje. Školíme také dobrovolníky, kteří dohlížejí na skladování a zabezpečení zásob.

Mary’s Meals

Mimořádní lidé dělají mimořádné věci

Tuto práci děláme už dvě dekády a měli jsme mnoho příležitostí poznat spoustu úžasných lidí, kteří se na chodu našeho programu podílejí vysoko nad rámec svých povinností. V Libérii jsme jednou byli nuceni odmítnout žádost o zařazení jedné školy do našeho programu, protože zkrátka nebylo možné dopravit zásoby na místo. Jenže tamní lidé dali dohromady zdroje a síly a o několik týdnů později přivedli užaslý tým Mary’s Meals před nově postavený betonový most, který se pnul nad dřív nepřekročitelnou řekou.

V oblasti Centrální plošiny na Haiti dopravují dobrovolníci pytle s jídlem přes tři kopce na hřbetech oslů. Jen díky tomu je možné podávat jídlo dětem v tamní škole Ecole Communautaire Saint Michel de Morne Mouton. Toto mimořádně odlehlé vzdělávací zařízení založil před více než 30 lety muž, který musel jako kluk předčasně ukončit školní docházku, aby mohl své rodině pomáhat na poli. Později pak věnoval část svého pozemku stavbě školy, kterou následně sám navštěvoval. Dodatečně tak mohl získat vzdělání, které mu v dětství bylo odepřeno. Dnes je ředitelem školy a spolu s naší partnerskou organizací Summits Education se každý den stará o více než 200 žáků.

V Mary’s Meals pevně věříme ve vrozenou dobrotu lidských srdcí a snažíme se být dobrými správci darů, které jsou nám svěřeny. Přestože při naší práci čelíme mnoha výzvám, neustále nás povzbuzuje neochvějná podpora, soucit a odhodlání celosvětové komunity, jež se kolem našeho díla utvořila. Ať už se jedná o dobrovolníky, zaměstnance, lidi z partnerských organizací, podporovatele nebo dárce, naše hnutí tvoří jednotlivci, kteří se ztotožňují s naší vizí a sdílejí naše přesvědčení, že v tomto světě hojnosti by žádné dítě nemělo žít bez dostatku jídla a možnosti získat vzdělání. Bez zapojení každého z nich by nic z toho nebylo možné.

Mary’s Meals

Chceme poděkovat všem, kdo nám pomáhají dodržet slib milionům dětí, jimž každý školní den zajišťujeme jídlo ve školách!