Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Indie header

Indie

V Indii poskytujeme jídlo více než 65 000 dětí každý školní den

Published on

Kde pomáháme

Život v Indii

V indexu lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) se Indie v současnosti řadí na 134. místo ze 193 zemí a území. Indie má nejvíc obyvatel na světě (Čínu v tomto aspektu předčila v 1. polovině roku 2023) a žijí zde jedni z nejchudších a nejvíce opomíjených lidí na světě. Přibližně 10 % obyvatel Indie žije pod úrovní mezinárodní hranice chudoby (cca 50 Kč na den).

Potravinovou nejistotu zhoršuje vysoká míra nerovnosti a sociálního vyloučení v celé zemi. Míra podvýživy je zde mimořádně vysoká, čtvrtina podvyživených lidí celého světa žije právě v Indii. V posledních 20 letech se průměrný příjem na obyvatele výrazně zvýšil, ale navzdory tomu poklesla úroveň minimálního příjmu stravy. Prohlubující se rozdíl mezi bohatými a chudými se v tomto období ještě prohloubil, což z Indie činí důležitou oblast boje proti hladu ve světě.

V důsledku složité a hluboce hierarchické kastovní struktury jsou příslušníci nejnižší kasty často přehlíženi a zanedbáváni. Základní vzdělání v Indii je sice povinné, ale děti z nejnižších kast a kmenů mají často ztížený přístup do státních škol.

Přibližně 13 % dětí nedokončí základní vzdělání a v oblasti vzdělávání existují značné nerovnosti mezi dívkami a chlapci: dívky obvykle absolvují pouze 5,5 roku školní docházky, zatímco chlapci 7,64 roku. Chlapci i dívky však mají z mnoha důvodů problémy získat potřebné vzdělání. V celé zemi nechodí do školy více než 3 miliony dětí, z toho 70 % představují chlapci.

Mary’s Meals Indie

Mary's Meals v Indii

Mary's Meals poskytuje školní stravování v Indii od roku 2004.

Náš program školního stravování zajišťuje jídlo jedněm z nejchudších a nejvíce opomíjených dětí.

Abychom dokázali těmto dětem pomáhat, úzce spolupracujeme s naším partnerem, organizací BREAD Noida, která sídlí na předměstí Dillí. BREAD Noida slouží chudým komunitám v pěti státech, převážně v severní Indii (Dillí, Uttarpradéš, Bihár, Džhárkhand a Čattísgarh).

Program zahrnuje také střediska neformálního vzdělávání, z nichž většina se nachází v nízkopříjmových městských slumech ve velkých městech, jako je Dillí, Noida a Patna. Mnohé z těchto dětí, jimž pomáháme prostřednictvím center neformálního vzdělávání, žijí ve slumech a jsou to sirotci nebo opuštěné děti z nižších kast.

S pomocí dobrovolníků z místních komunit podáváme školní stravu, která děti – zejména dívky – motivuje k pravidelné docházce do školy, kde najdou bezpečné místo k učení a hrám.

Kdy jsme začali pracovat v Indii?

V této zemi zajišťujeme školní stravování v Indii od roku 2004.

Kolika dětem v Indii pomáháme?

Jídlo v této zemi zajišťujeme pro více než 65 000 dětí.

Jaké jídlo děti dostávají?

Jde o zeleninové kari nebo čočkový dhal s rýží.

Kde působíme?

Působíme v pěti indických státech. Staráme se převážně o děti v severní Indii a v některých městských slumech ve velkých městech po celé zemi.

Jak se jmenuje hlavní město Indie?

Hlavním městem Indie je Nové Dillí.

Jakými jazyky se v Indii mluví?

Úředními jazyky Indie jsou hindština a angličtina. V Indii se však běžně mluví více než 20 jazyky.

Jaká měna se v Indii používá?

Měnou v Indii je indická rupie (INR).

Kolik má Indie obyvatel?

Počet obyvatel Indie je přibližně 1,4 miliardy.