Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Mary’s Meals Indie

V Indii spojujeme komunity a přinášíme naději

Nejchudší indické děti musejí překonávat množství překážek – přes nevyzpytatelné počasí, malou hodnotu, která je přisuzována vzdělání až po setrvačnost kastovního systému. Proti tomu všemu stojí naděje, kterou jim dává jedno vydatné jídlo denně

Published on

V pěti indických státech poskytuje Mary’s Meals jedno výživné jídlo denně pro více než 71 tisíc dětí. V zemi, kde 13 % dětí nedokončí základní vzdělání, má poskytování každodenního jídla ve školách pro rodiny v chudých komunitách obrovský význam.

 

Nevyzpytatelné počasí a omezené možnosti

Ředitelem organizace BREAD Noida, která je indickým partnerem Mary’s Meals, je otec Joson. Faktory způsobující vysokou míru hladu v zemi jsou podle něj dost komplexní. „Indie se potýká s celou řadou problémů,“ říká. „Klimatické změny jsou v Indii pociťovány velmi specificky. V Džhárkhandu (kde se naše jídla každý školní den podávají) v loňském roce nepřišel potřebný monzunový déšť a srážky jsou stále nepravidelnější. Proto je zde nedostatečná úroda rýže a očekáváme, že její cena vzroste. Ceny komodit se navýšily také kvůli válce na Ukrajině. Svým způsobem jsme bezmocní, protože zemědělci nemají žádná zavlažovací zařízení, jsou zcela závislí na přírodě a letos přišly deště příliš pozdě a bylo jich málo. Čekáme, jaké budeme mít možnosti. Ať už budou jakékoli, budou velmi omezené.“

 

Nedostatečná motivace i strach z extremistů

„Jedním z hlavních problémů je nedostatek motivace ze strany rodičů. Rodiče nevnímají vzdělání jako hodnotu a nechtějí děti zapisovat do školy. Místo toho je často posílají do práce, protože i minimální příjem je pro rodinu prioritou. Chtějí, aby děti pracovaly na poli, protože potřebují jakýkoli rychlý příjem. Toto jejich rozhodnutí je ale velmi krátkozraké. Mají pocit, že posílat děti do školy může být plýtvání časem a energií. Oblasti, kde děti žijí a kde působíme, jsou vzdálené, nepřístupné regiony. Navíc se někteří rodiče bojí posílat své děti do vzdálenějších škol, protože v Džhárkhandu jsou přítomní extremisté a dochází i k řadě ozbrojených konfliktů. To je velmi vážný problém, i když přestává být tak palčivý.“

Mary’s Meals otec Joson

Cesta k nejzranitelnějším dětem

Tým organizace BREAD se zaměřuje na děti žijící v extrémně náročných podmínkách, jako jsou neformální osady (slumy) a malé venkovské vesnice, kde je nedostatek potravin a zdrojů. Otec Joson říká, že právě příslib školního jídla přitahuje děti do školy, kde se mohou učit, a že kromě podávání jídel ve spolupráci s Mary’s Meals činí organizace BREAD i další kroky, aby vzdělávání dětí podpořila.

Některým dětem dáváme učebnice, uniformy, boty a tašky, i když je to velmi malý počet," vysvětluje otec Joson. „Poskytujeme jim také rozvoj dovedností a školení zaměřené na pracovní dovednosti. Věříme, že pokud dítě projde tímto tunelem chudoby a vyjde z něj na druhé straně, může uživit svou rodinu a budoucí generace mohou být zachráněny.“

 

Zásadní přínos dobrovolníků

Naše snaha, aby každé dítě dostávalo v místě svého vzdělávání jedno jídlo denně, je zároveň faktorem, jenž láká mnoho našich dobrovolníků, aby se k práci připojili. Někteří z lidí, kteří věnují svůj čas dobrovolnické práci, se chtějí zapojit právě tam, kde žijí. 

Joseph, jeden z dobrovolníků, říká: „Kanceláře BREAD jsou velmi blízko mého domu! Oslovil jsem otce Josona, protože jsem měl už mnoho let velkou touhu věnovat se sociální práci. Kdykoli chtějí zaměstnanci navštívit centrum, kde je zavedený program školního stravování, svezu je svým autem. Během pandemie jsem viděl, jak tvrdě všichni pracovali na distribuci potravin lidem v nouzi.

„Mám radost, že mohu být dobrovolníkem. Možnost pomáhat lidem v nouzi a setkávat se s nimi mě velmi těší. Každý ví, že míra hladu ve světě je velmi vysoká, ale my si stále žijeme svůj vlastní život. Když člověk navštíví tyto děti, definitivně změní svůj postoj a cítí naléhavou potřebu jim něco dát, přispět finančně nebo s nimi trávit svůj čas. Prostě cokoli udělat,“ dodává Josef.

Mary’s Meals Indie

Společně u jednoho jídla

Dopad naší práce na Josefa, jenž dobrovolně tráví svůj čas s Mary’s Meals, je zřejmý. V očích otce Josona je stejně tak zřejmý vliv, který má jídlo od Mary’s Meals na školáky. Je také zřejmé, jakou stopu to zanechává na kastovním systému v zemi.

„Dopad je velmi, velmi viditelný. Ve střediscích, kde se naše jídla podávají, se snížila míra podvýživy: děti jsou zdravější, je tam lepší docházka do škol a větší počet zapsaných dětí. Dokonce i rodiče, kteří původně odmítali posílat své děti do školy, jsou nyní spokojení. Ráno rodiny často nemají co jíst. Místo shánění jídla pro děti teď rodiče často nosí dřevo, na kterém vaříme. Jsou rádi, že jejich děti mají postaráno alespoň o jedno jídlo denně.“

Indie je tradičně kastovní společností, kde je společenská hierarchie jasně určena. Mary’s Meals je ale výrazným vyrovnávacím prvkem, protože všichni jedí ze stejné kuchyně.

„Cítíme, že se v životech dětí zakořeňuje nejen samotný akt společného jídla, ale i přesvědčení, že jsme si všichni rovni. Nechceme, aby děti vyrůstaly s kastovní mentalitou. Člověk z nízké kasty je vždy psychicky, ekonomicky a sociálně utlačován, zatímco člověk z vysoké kasty se může naučit vyrůstat s pocitem oprávněnosti, někdy bez ohledu na své finanční zázemí. Mary’s Meals spojuje obojí dohromady. Dítě, které pět nebo šest let jí jídlo se všemi ostatními, automaticky zapomene na tyto rozdíly – jídlo je sdílení a účast na životě komunity. Jsme jedno.

 

Naděje na lepší budoucnost

Když Elsie poprvé uslyšela o Mary’s Meals, pracovala ve firmě vyrábějící elektroniku. Krátce poté navštívila spolu s otcem Josonem některé školy a tato zkušenost v ní zanechala hluboký dojem. Dnes je Elsie vedoucí programu Mary’s Meals v Indii.

„Spravuji údaje o Mary’s Meals ve všech střediscích," vysvětluje Elsie. „Máme 169 středisek a já kontroluji údaje monitorovacího systému, které každý den ze středisek dostáváme a starám se o celý program.“

„Když jsem navštívila oblast Džhárkhandu a setkala se s lidmi, kteří tam žijí, cítila jsem se hrozně,“ vysvětluje. „To byla velká věc. Pochopila jsem, že Mary’s Meals dává jídlo hladovým dětem a že díky tomu mohou děti chodit do školy. Uvědomila jsem si, že díky Mary’s Meals dáváme dětem také šanci na vzdělání. Mou nadějí do budoucna je přivést do rodiny Mary’s Meals další děti.“

Mary’s Meals Indie

Míra podvýživy v Indii je závratně vysoká. Čtvrtina podvyživených lidí světa žije právě v této zemi. Více než třetina (35,5 %) indických dětí mladších pěti let trpí kvůli podvýživě zakrnělým růstem. Má proto obrovský význam, když děti každý den přijdou do školy a dostanou aspoň jedno výživné jídlo. Mohou alespoň na chvíli vydechnout a zapomenout na problémy, jimž ony a jejich rodiny každý den čelí.

 

Ať už máte čas, peníze nebo dovednosti, můžete organizaci Mary’s Meals vyjádřit podporu a pomoci nám tak pokračovat v této důležité práci, která poskytuje naději milionům dětí na celém světě tváří v tvář krizi, hladu a nedostatku.