Zambie

Zambie je vnitrozemský stát v jižní Africe. Náš program školního stravování funguje v Chipatě, malém ale živém městě ve východní provincii.

Lidé v zemi trpí vysokou mírou podvýživy, chudoby a nedostatku jídla. Mnoho dětí nechodí do školy. Z těch, které mají možnost chodit do školy, je milion hladový.

Naše práce

Začátek programu

Dopad našeho programu

2014

více než 420 000 dětí dostává pokrmy Mary’s Meals


Pobočka Mary’s Meals

Pobočka Mary’s Meals je v Chipatě, hlavním městě východní provincie. Naši zaměstnanci jsou zodpovědní za koordinaci, realizaci a kontrolu školního stravovacího programu.

Věděli jste?

Téměř polovina obyvatel Zambie je mladší 14 let a 86% populace musí vyžít s méně než 30 korunami na jednoho člověka na den.

Jak Mary's Meals pomáhá Priscille ze Zambie