V Indii pracujeme jak v běžných, tak neobvyklých místech vzdělávání – jako jsou například školy na vlakových nástupištích. Každodenní jídla poskytujeme dětem, které jsou znevýhodněny kastovním systémem, diskriminací pohlaví, postižením, nebo virem HIV.

Dáváme možnost dětem, které by jinak ani nevěděly, jak to ve škole vypadá, vzdělávat se v bezpečném a přívětivém prostředí.

Naše činnost

Působíme v nejchudších státech na severovýchodě Indie, včetně států Bihár, Urísa, Západní Bengálsko (Kalkata), Čhattísgarh a Džhárkhand. Máme také několik projektů v oblasti Dillí.

Začátek programu

Dopad našeho programu

Partnerská organizace

2004

více než 70 000 dětí dostává pokrmy Mary’s Meals

BREAD


Věděli jste?

Indický kastovní systém přisuzuje lidem příslušnost ke kastě v závislosti na povolání předků. To znamená, že lidé narození v chudobě mají minimální možnosti.