Etiopie

Etiopie je jednou z nejchudších a největšími suchy sužovaných zemí na světě.

Mnoho dětí a jejich rodin denně bojuje o přežití, především ve venkovských oblastech, kde žije většina Etiopanů. Lidé si nejsou schopni zajistit dostatek potravy kvůli opakujícím se obdobím extrémně suchých měsíců a nepředvídatelných dešťů. Kvůli těmto nepříznivým podmínkám se chudoba a hlad dotýká většiny obyvatel.

Naše činnost

Pokrmy Mary’s Meals poskytujeme dětem ve třech školách v polovyprahlém regionu Tigraje v severní Etiopii, kde je chudoba obzvláště vysoká.

Začátek programu

Dopad našeho programu

2017

více než 16 000 dětí dostává pokrmy Mary’s Meals


Věděli jste?

Přesto, že četnost zápisu do školy je vysoká, téměř dvě třetiny dětí nedokončí základní školní docházku. Dívky jsou ještě více znevýhodněny – těch, které mohou chodit do školy, je o polovinu méně než chlapců.