Etiopie

Etiopie je jednou z nejchudších a největšími suchy sužovaných zemí na světě.

Mnoho dětí a jejich rodin denně bojuje o přežití, především ve venkovských oblastech, kde žije většina Etiopanů. Lidé si nejsou schopni zajistit dostatek potravy kvůli opakujícím se obdobím extrémně suchých měsíců a nepředvídatelných dešťů. Kvůli těmto nepříznivým podmínkám se chudoba a hlad dotýká většiny obyvatel.


Věděli jste?

Přesto, že četnost zápisu do školy je vysoká, téměř dvě třetiny dětí nedokončí základní školní docházku. Dívky jsou ještě více znevýhodněny – těch, které mohou chodit do školy, je o polovinu méně než chlapců.