Kde pomáháme

Mary’s Meals poskytuje jídlo nejchudším dětem v místě jejich vzdělávání a tím mění jejich životy.

Přečtěte si, jak a kde pracujeme a jaký dopad mají naše projekty na jednotlivce i komunity v různých částech světa.

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci – darováním svého času, peněz, dovedností a modlitby.

Tma