Možnosti dobrovolnictví

Nabídněte nám pomocnou ruku ve svém volném čase –
i kdyby to mělo být jen pár hodin týdně, je to nedocenitelná pomoc pro naši činnost.

Zde je několik možností jak můžete pomoci, ale iniciativě se meze nekladou.

Pokud máte zájem o více informací o dobrovolničení pro Mary's Meals, kontaktujte pobočku nebo nejbližšího koordinátora

Koordinátor je klíčový a zkušený dobrovolník v daném regionu. Rád vám pomůže s realizací vašeho nápadu. Nabídne vám podporu a svůj čas, poradí, může sdílet své praktické zkušenosti z terénu, poskytne propagační materiály pro vaši vlastní akci a v neposlední řadě vám v případě zájmu pomůže navázat a budovat vztahy s celou dobrovolnickou skupinou ve vašem okolí.

Pro představu uvádíme několik praktických možností dobrovolnictví, iniciativě se však meze nekladou a rádi se o vašich nápadech dozvíme.

Staňte se přednášejícím

Nabídněte školám, farnostem, zájmovým skupinám a různým společenstvím krátkou přednášku o práci Mary’s Meals. V případě zájmu vám rádi poskytneme již připravenou prezentaci, kterou lze použít či si ji upravit.

Zorganizujte promítání dokumentu Child 31

Child 31 nebo Generation Hope jsou dojemné a inspirativní dokumentární filmy o díle Mary's Meals. 

Uspořádejte např. domácí filmové kluby přátel s následnou diskuzí, zorganizujte promítání filmu v místním kině nebo knihovně, ve školách.

Rozdávejte propagační materiály

Nabídněte ve farnostech, na festivalech, ve vašem zaměstnání nebo v rámci jakékoliv zorganizované akce naše základní propagační materiály (knihy, letáčky). Můžete využít i přátelských kontaktů v obchodech, službách (kadeřnictví aj.), knihovny a jiné. 

Zorganizujte fundraisingovou akci

Pořádejte např. místní jarmarky, benefiční koncerty, organizujte maratóny. Při organizaci oslavy svých narozenin můžete místo dárků nabídnout možnost sponzorského daru pro Mary's Meals. 

Domluvte účast našeho stánku a vařte kaši Likuni Phala

Zorganizujte účast stánku na nějakém festivalu, dětském dni, farmářském nebo adventním trhu a podobně. Svou účastí s dalšími dobrovolníky na takové akci velmi přispějete k osvětě o hnutí Mary's Meals. Stánek můžete podpořit i ochutnávkou kaše Likuni Phala, kterou jedí děti v Malawi. Recept na kaši vám rádi poskytneme. V případě účasti na větší akci o stovkách nebo tisících lidí vás také propojíme se skupinou dobrovolníků, kteří za vámi rádi právě s kaší přijedou, aby vám pomohli. 

Napište článek o Mary's Meals

Napište článek o Mary's Meals do místních novin nebo časopisu - kontaktujte např. místní městský, obecní nebo farní úřad. Můžete také oslovit knihovny a další organizace působící ve vašem okolí, které vydávají občasníky nebo jiná periodika. K tomu účelu vám rádi poskytneme vzorové články, obraťte se na nás.

Můžete také napsat o akci, která proběhla ve vašem okolí na náš web. 

Sdílejte na sociálních sítích

Přidejte si nás na Facebooku a sledujte nás na Twitteru. Sdílejte, lajkujte a retweetujte to, co zveřejníme. Jednoduché!

Modlitba za naše hnutí

Mnoho našich podporovatelů se modlí za naši činnost a za komunity, ve kterých pomáháme.  Můžete se připojit k modlitbě za Mary´s Meals: 

Otče náš,
chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám, kdykoli jsme si brali ze společných darů víc, než jsme potřebovali.
Dovol nám, abychom ti pomohli nasytit hladovějící dobrými věcmi a nejenom drobky z našeho stolu.
Nauč nás, jak se rozdělit s potřebnými a nenechávat si vše pro sebe.
Naplň nás svou láskou, abychom mohli vykonat každé dobré dílo, které jsi pro nás připravil.
Naplň naše srdce soucitem s každým hladovějícím dítětem
a použij naše malé skutky lásky tak, aby už žádné dítě nikdy nehladovělo.
Amen.