Naše poslání

Každé dítě si zaslouží vzdělání
a dostatek jídla.

Naším posláním je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti, kteří mají více než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.

Spolu s našimi podporovateli věříme, že není důvod, proč bychom toto poslání nemohli zrealizovat.
 

Open quote mark Každé hladovějící dítě je pro nás důležité. Pokud máme před sebou hladové děti, dáme jim najíst, a zároveň budeme hledat řešení, jak je sytit dlouhodobě, a tím vytvářet světové hnutí lidí, kteří věří v tuto vizi. Close quote mark
Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel a jednatel Mary’s Meals

Naše poslání 

Mary’s Meals je mezinárodní hnutí podporované lidmi nejrůznějších zájmů z rozličných částí světa.

Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo modlitbu a tímto poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí kvůli extrémní chudobě v nejubožejších zemích světa.

V naší rodině Mary’s Meals jsou vítáni všichni bez rozdílu a věříme, že každý může určitým významným způsobem přispět k realizaci našeho poslání.

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci – darováním svého času, peněz, dovedností a modlitby.