Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Časté otázky a odpovědi

Magnus MacFarlane-Barrow

Časté otázky a odpovědi

Snažíme se poctivě odpovědět na každý dotaz

Jsme vděčni všem, kteří se s námi neváhají podělit o nejrůznější pochybnosti o smysluplnosti projektu Mary's Meals, protože otevřená diskuze obohacuje obě strany. Umožňuje nám porozumět nejrůznějším obavám, které jsou rozšířené mezi lidmi, a našim partnerům v diskuzi to zase pomáhá lépe porozumět způsobu fungování celého díla.

Na této stránce se budeme věnovat nejrůznějším mýtům týkajících se humanitární pomoci z našeho pohledu. Ukážeme, že na spoustu z těchto mýtů má Mary's Meals velmi srozumitelné odpovědi, pro které vůbec nepotřebuje složitou argumentaci - stačí jednoduché odkazy na výsledky a způsob práce Mary's Meals, a především na prostou jednoduchost myšlenky celého díla. Právě v této jednoduchosti je obrovská síla. Díky ní je Mary's Meals imunní vůči mnoha úskalím, kterým humanitární pomoc často musí čelit.

Mýtus 1: Svět je příliš velký na to, aby ho změnilo pár nadšenců.

Mýtus 2: Musí to stát obrovskou spoustu peněz.

Mýtus 3: Nechte to politikům, vládám a mezinárodním institucím, protože vědí, jak na to.

Mýtus 4: A dělají alespoň něco také vlády v postižených zemích?

Mýtus 5: Můžou si za to sami, že mají hlad a jsou chudí.

Mýtus 6: Pomáhání jen prohlubuje závislost na pomoci.

Mýtus 7: Mary's Meals nenabízí dlouhodobě udržitelný způsob pomoci.

Mýtus 8: Neprohloubí to migrační krizi?

Mýtus 9: Jaká je záruka, že z penězi je zacházeno adekvátním způsobem.

Mýtus 10: Co se nerozkradlo ze sbírek, rozkrade se v distribuci pomoci na místě.

Mýtus 11: Většinou se pomáhá těm, kteří to nepotřebují.

Mýtus 12: Kamarád byl v Africe, a lidé se tam mají dobře.

Mýtus 13: Do nebezpečných oblastí se pomoc nedostane.

Mýtus 14: Mary's Meals není dost akční pro řešení akutních krizí, akutních hladomorů.

Mýtus 15: Propagaci projektu Mary's Meals musí zajišťovat profíci, kteří to umějí "prodat"

Mýtus x: Další mýty nebo pochybnosti, na které narazíme, doplníme...

 

Mýtus 1
Svět je příliš velký na to, aby ho změnilo pár nadšenců.
Snahy odstranit hlad ze světa budou vždy jen kapkou v moři, rozměr hladu ve světě je obrovský. A tak jde jen o aktivity skupinek snících o nemožných věcech.

Odpověď:
Pravdou je, že několik nadšenců skutečně nezmůže mnoho. Pokud se však k několika nadšencům přidají další, vznikne lavina tvořená velkým množstvím drobných nadšenců, kteří společně dokážou dělat velké věci. Však i jedním z hesel Mary’s Meals je, že jde o spolupráci mnoha lidí, z nichž každý dělá malé věci s velkou láskou. V současné době sytí Mary’s Meals ve školách nejchudších zemí světa přes 2 miliony dětí. V chudých zemích pro Mary’s Meals nezištně pracují desítky tisíc místních dobrovolníků (jen v Malawi je jich přes 80 000) a projekt podporují desítky tisíc drobných podporovatelů z celého světa.

Výstižný citát Matky Terezy: „Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla.“

 

Mýtus 2
Musí to stát obrovskou spoustu peněz.
Odstranění hladu ze světa by představovalo obrovské náklady. Proto je to naprosto nereálný cíl.

Odpověď:
Jedním z neuvěřitelných čísel popisujících práci Mary’s Meals jsou průměrné roční náklady na sycení jednoho dítěte, které činí 550 Kč. Takto nízké náklady umožňuje především dobrovolnický charakter práce Mary’s Meals, dále velmi prostá, i když nutričně bohatá strava podávaná ve školách, nákup potravin od místních farmářů a velmi nízké dodatečné režijní náklady.

V knize „Bouda, která krmí milion dětí“ se zakladatel Magnus smutně zamýšlí nad tím, že když zkusmo přepočetl náklady Mary’s Meals na roční stravu ve školách pro všechny hladovějící děti v Malawi, odpovídalo to částce, kterou před sebou viděl v inzertních novinách za prodej jedné výškové budovy v Londýně.

 

Mýtus 3
Nechte to politikům, vládám a mezinárodním institucím, protože vědí, jak na to.
Problém hladu ve světě je třeba nechat vládám a mezinárodním institucím,
protože ty disponují jak odborníky, tak prostředky. Nadšenecké aktivity nemají smysl.

Odpověď:
V této souvislosti si dovolíme použít výrok bývalého britského premiéra Gordona Browna, který následně působil jako zvláštní vyslanec OSN pro vzdělávání. Na slavnostní premiéře filmu „Child 31“ pronesl mimo jiné tato silná slova:

„Už dlouho mi leží na srdci to, aby každé dítě dostalo příležitost chodit do školy a učit se. Vzdělání přerušuje bludný kruh bídy a poskytuje vyhlídky na lepší zdraví i práci.Když jako zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání cestuji se svěřeným posláním po světě, nebudu teď už potřebovat vizitky. Stačí, když všude nechám kopii filmu ‚Child 31‘ a na ní ukážu, co se dá udělat pro to, abychom děti přitáhli ke vzdělání.“

 

Mýtus 4
A dělají alespoň něco také vlády v postižených zemích?
Není to tak, že se nadšenci z celého světa o něco snaží, ale vlády postižených zemí hlad a chudoba nezajímá?

Odpověď:
Ve všech zemích, kde Mary’s Meals pomáhá, je to samozřejmě se souhlasem místních autorit; pomoc Mary’s Meals je přijímána s vděčností. Samotné aktivity tamních vlád a úřadů jsou v každé zemi různé, hodně to souvisí s aktuálními podmínkami v dané zemi. Některé země jsou zmítané válečnými konflikty nebo čelí dalším mimořádným okolnostem, v jiných zemích je situace klidnější a je i větší prostor pro aktivity místních vlád. 

Obecně Mary’s Meals pracuje v každé zemi v podmínkách, jaké tam jsou, tedy i uprostřed válečných konfliktů, nefungující státní moci, všudypřítomné korupce, ale především uprostřed obrovské nouze, zvláště u té nejzranitelnější části populace, kterou jsou děti.

 

Mýtus 5
Můžou si za to sami, že mají hlad a jsou chudí.
Hladovějící lidé v chudém světě si mohou za svůj hlad sami - jsou líní, mají se snažit, aby se uživili.

Odpověď:
Naprostá většina hladovějících lidí si chudobu nevybrala. Nemůžou za to, že se narodili do války, že přišly obrovské problémy s dlouhodobou nepřízní počasí nebo naopak krátkodobé ničivé vlivy, jako jsou např. povodně, které zdevastovaly veškerou úrodu. Velmi často jde o lidi, kteří nemají žádnou šanci sami něco změnit k lepšímu. 

Je studiemi prokázáno, že čím vzdělanější je společnost, tím je nižší porodnost a chudoba. Mary’s Meals podporuje vzdělanost žen, aby se staly součástí pracovního trhu a přispěly tím i v tomto ohledu ke změně místních společenství a komunit.

 

Mýtus 6
Pomáhání jen prohlubuje závislost na pomoci.
Pokud se hladovějícím lidem pomáhá, zvykají si na pomoc, přestávají se snažit a stávají se závislými na pomoci.

Odpověď:
Magnus ve své knize „Bouda, která krmí milion dětí“ píše: „Jeden z běžných omylů nebo předsudků, se kterými jsem se při získávání peněz setkával, je, že v Africe nedochází k pokroku, protože lidé jsou zvyklí jen přijímat, nic nedělají a raději čekají na pomoc zvenčí. Z vlastní zkušenosti vím, že takové případy jsou velice vzácné. Nikdy a nikde jsem se nesetkal s pracovitějšími lidmi, než byli rolníci, se kterými jsem strávil nějaký čas v Libérii, nebo lidé, kteří za ubohý peníz pracovali celý den v Dillí, aby uživili rodinu, anebo Stella, která kvůli živobytí dřela v kamenolomu. Většina z nich měla spalující touhu osvobodit se od závislosti na pomoci. Proto všichni rodiče, se kterými jsem se v jejich bídě setkal, takřka vždycky toužili po tom, aby se jejich dětem dostalo vzdělání. Nakonec si totiž všichni uvědomovali, že právě to je cesta, jak se jejich děti můžou osamostatnit, a byli kvůli tomu ochotni přinášet nemalé oběti.“

 

Mýtus 7
Mary's Meals není dlouhodobě udržitelný způsob pomoci.
Poskytovaná pomoc Mary's Meals vede jen k závislosti hladovějících lidí na pomoci. Nejde tedy o dlouhodobě udržitelnou formu pomoci.

Odpověď:
Na téma udržitelnost rozvojové pomoci zakladatel Magnus mluvil často. Mnozí akademici, kteří reálně nepomohli ani jednomu hladovějícímu člověku, s oblibou poukazují na to, že projekt Mary’s Meals nesplňuje podle jejich měřítek kritéria dlouhodobé udržitelnosti – a jak Magnus dodává, když se s nimi pak potkává třeba po deseti letech, jsou stále tam, kde byli dříve: v přípravách svých „udržitelných projektů“, které ještě nikomu nepomohly.

Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti je nádherným výsledkem Mary’s Meals to, že se do jeho pomoci po letech úspěšně zapojují lidé, kteří sami prošli stravovacím programem Mary’s Meals, protože dobře vědí, že to je pomoc, která opravdu mění životy.

 

Mýtus 8
Neprohloubí to migrační krizi?
Pokud Mary's Meals školním stravováním natahuje děti do školních tříd, nepodporuje tím vlastně budoucí migrační vlnu z řad těch, kteří se tímto způsobem dostali ke vzdělání?

Odpověď:
Je všeobecně známo, že z nejchudších zemí nemigrují za lepším živobytím ti nejchudší lidé, ale právě ti nejbohatší a nejvzdělanější. Nejbohatší země je v tom podporují – v rámci různých vládních programů přijímají ročně velký počet migrantů na základě jejich schopností, přičemž zájem je především o vzdělané, nadprůměrně inteligentní lidi. 

Mary’s Meals se snaží svým stravovacím programem, aby se základní vzdělání dostalo i těm nejchudším dětem, a tím se celkově zvedala úroveň vzdělanosti v celých komunitách a zemích. Vyšší úroveň vzdělanosti v dané zemi přirozeně oslabuje tendence k migraci. Práce Mary’s Meals vede k oslabování migračních tlaků a pomáhá lidem zlepšovat životní podmínky přímo v místě jejich pobytu a tím tlumí migrační tlaky.

 

Mýtus 9
Jaká je záruka, že z penězi je zacházeno adekvátním způsobem.
Humanitární organizace jsou už takové - část sbírek hned rozkradou nebo nepatřičně používají na budování vlastního zázemí, pohodlí.

Odpověď:
Nemůžeme mluvit za jiné humanitární organizace. Mary’s Meals v ČR funguje následovně: Kontrola využívání finančních prostředků, které dárci darují na český sbírkový účet, je svěřena správní radě a auditorovi. Veškeré finanční dary ze sbírkového účtu se odesílají na účet mezinárodního Mary’s Meals. V ČR není veřejná sbírka Mary’s Meals zatížena žádnými režijními náklady. Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v České republice se společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit v plném rozsahu provozní náklady české pobočky z vlastních zdrojů. Tento závazek je platný minimálně prvních 10 let působení Mary’s Meals v ČR. Díky tomu můžeme garantovat, že veškeré finanční příspěvky (tedy 100 %) získané od dárců z České republiky budou přinejmenším do konce roku 2027 beze zbytku předávány centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž poskytujeme pomoc.

Průměrné celosvětové náklady na stravu jednoho školáka po celý školní rok představují 550 Kč, což je možné jen díky dobrovolnické práci desítek tisíc nadšenců po celém světě. Celosvětově drží Mary’s Meals neuvěřitelně nízké režijní náklady. Kromě nákladů na vlastní stravování dětí jsou v částce 550 Kč již obsaženy i veškeré režijní náklady, především na nutnou administrativu v ústředí Mary’s Meals, na komunikaci s podporovateli z celého světa, na zaměstnávání odborníků potřebných pro chod a strategické plánování Mary’s Meals. Veškeré náklady jsou velmi pečlivě zvažovány.
Podrobné finanční zprávy jsou k dispozici v angličtině. (Po kliknutí na předchozí odkaz se vám otevře nové okno. Sjeďte na spodní část stránky a klikněte na odkaz "See our Annual Reports".)

 

Mýtus 10
Co se nerozkradlo ze sbírek, rozkrade se v distribuci pomoci na místě.
Další část pomoci se ztratí na cestě k příjemcům pomoci, především během distribuce pomoci v cílových zemích.

Odpověď:
Mary’s Meals to má v této věci velmi jednoduché. Už po startu projektu v prvních školách si organizátoři tohoto projektu uvědomili jednu důležitou věc. Ve školách zajišťují vaření a podávání jídla nadšení místní dobrovolníci, kteří takto často slouží i svým dětem. Je velmi těžké si představit, že by došlo k nějakému narušení distribuce potravin a potraviny se na cestě do školy ztratily. Nejenže se i na distribuci potravin podílejí sami dobrovolníci, ale především by případný výpadek znamenal, že ve škole nebude z čeho vařit. A nadšenci, kteří ve škole připravují a servírují jídlo, by si to nenechali líbit. 

Kromě popsané "samokontroly" samozřejmě Mary’s Meals zavedlo i vlastní kontrolní mechanismy včetně mezinárodního auditu. Mary’s Meals pomáhají mezinárodní uznávané auditorské firmy, které dohlíží na hospodaření s financemi. Donedávna to vykonávala auditorská společnost Deloitte a nedávno tím byla pověřena společnost RMS.

 

Mýtus 11
Většinou se pomáhá těm, kteří to nepotřebují.
Humanitární pomoc často končí u lidí, kteří ji naléhavě nepotřebují, na úkor lidí, kteří jsou skutečně v nouzi.

Odpověď:
Mary’s Meals velmi pečlivě zvažuje místa své pomoci. Soustředí se na ty nejchudší státy světa, často působí na venkově a ve vzdálenějších oblastech, kam se jiné charitativní projekty nedostanou. V této své práci také často spolupracuje s místními organizacemi, které Mary’s Meals pomáhají s logistikou. Iniciativa však vždy začíná od místní komunity, která o pomoc požádá. Jednou ze základních podmínek je aktivizace místních dobrovolníků, kteří se musí zavázat k dobrovolnické práci spojené s jídlem v základní škole. V praxi to znamená, že suroviny (u kukuřičné kaše se jedná o kukuřičnou mouku, sójovou mouku a minerální látky a vitamíny) obstará Mary’s Meals od místních malých farmářů a každodenní vaření kaše ve škole, servírování a mytí nádobí zajišťují místní dobrovolníci. Zástupci Mary’s Meals vždy situaci v dané škole posoudí na základě osobní návštěvy školy a komunity. Tímto je zajištěno, že pomáháme těm dětem, které to opravdu potřebují

 

Mýtus 12
Kamarád byl v Africe, a lidé se tam mají dobře.
Kamarád byl v Africe a hodně o tom ví. Vyprávěl o blahobytu, se kterým se tam setkával, a o opovrhování humanitární pomocí, kterého byl svědkem.

Odpověď:
I Afrika je kontinentem obrovských rozdílů. V Africe jsou jak bohatší země, tak i země, které patří k nejchudším na světě. Je tam i řada zemí s propastnými rozdíly mezi bohatou a chudou populací a mnohdy jsou to země s oblastmi naprosto rozdílných klimatických podmínek.

 

Mýtus 13
Do nebezpečných oblastí se pomoc nedostane.
Spousta potřebných lidí žije v nebezpečných oblastech, často zmítaných válečnými konflikty, a k nim se pomoc nedostane.

Odpověď:
Pomoc Mary’s Meals ve vyloženě nebezpečných místech zmítaných válkami je omezená. Příkladem takové pomoci může být například Sýrie, kde Mary’s Meals pomáhá živit děti v provizorní škole v utečeneckém táboře. Dále např. odvaha místních dobrovolníků v Jižním Súdánu umožnila dětem ve školách dostávat jídlo i v nejtěžších chvílích této země.

 

Mýtus 14
Mary's Meals není dost akční pro řešení akutních krizí, akutních hladomorů.
Dlouhodobý boj proti hladu a podpora vzdělávání jídlem ve škole je pěkná věc, na mnoha místech na světě jsou však akutní krize, akutní hladomory.

Odpověď:
Program Mary’s Meals obsahuje automaticky obě dvě složky – krátkodobou i dlouhodobou. Je zde efekt okamžitého tišení hladu podáváním stravy ve škole, ale současně efekt dlouhodobý, protože podávaná strava mnoha dětem otevírá přístup ke vzdělání. Mary’s Meals si sice neklade za hlavní cíl řešení akutních hladomorů, přesto i v této oblasti pomáhá.

V roce 2011 jsme se spojili s dlouhodobými přáteli v Malawi a s jihoafrickou charitou Gift of Givers s cílem společně doručit co největší množství potravinové pomoci do Somálska, abychom pomohli udržet naživu více než 40 000 hladovějících lidí. Ve stejném roce jsme poskytli potravinovou, materiální a finanční pomoc dobrovolníkům Mary’s Meals a jejich rodinám, které přišly o domovy vlivem tajfunu. V roce 2013 jsme poskytli materiální pomoc lidem postiženým ničivými záplavami a sesuvy půdy. V roce 2014 jsme zorganizovali mimořádnou sbírku poté, co byla Indie zasažena vlnou tsunami.

 

Mýtus 15
Propagaci projektu Mary's Meals musí zajišťovat profíci, kteří to umějí "prodat".
Nemá smysl, abych se do propagace Mary's Meals jako amatér míchal.

Odpověď:
Dobrovolnictví je jeden ze zásadních pilířů Mary’s Meals. Do šíření povědomí o hnutí je zapojeno mnoho dobrovolníků po celém světě, a to jak v dárcovských, tak v programových zemích. Je to jedna z příčin, proč je organizace nízkonákladová. Cílem naší práce je prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují, a smysluplnou náplň života těm, kteří pomáhají. Do dobrovolnické práce pro Mary’s Meals se může zapojit kdokoliv, ať už jde o jednotlivce, nebo skupiny – studenti, lidé výdělečně činní, senioři i osoby se zdravotním postižením. Důležité je, aby se každý dobrovolník cítil motivován a zapojoval se s vědomím, že jeho snaha je skutečnou a dlouhodobou pomocí nejchudším dětem světa a jejich rodinám.

Konkrétních možností, jak se zapojit, je mnoho, např. mladí se mohou dobře podílet na správě našich sociálních sítí. Dále je možné zorganizovat charitativní běhy nebo jiné sportovní akce na podporu hnutí, benefiční koncerty. Jednou z dobrovolnických podpůrných aktivit je také vaření kaše likuni phala (kterou jedí děti v Africe) na velkých akcích. Dobrovolníkům zajišťujeme maximální možnou informační podporu, poskytujeme propagační materiály (letáčky, samolepky, magazíny, knihy „Bouda, která krmí milion dětí“), pořádáme dobrovolnická setkání. Dále mají k dispozici powerpointové prezentace, dokumentární filmy, rollupy, promo stolky nebo pro větší akce zastřešené stánky.

 

Mýtus x
Další mýty nebo pochybnosti, na které narazíme, doplníme...
Jsme vděčni všem, kteří se s námi neváhají podělit o nejrůznější pochybnosti o smysluplnosti projektu Mary's Meals.