Jak nakládáme s dary

Mary’s Meals je postaveno na nízkonákladovosti a dosahuje vysoké efektivity díky práci dobrovolníků.

Z České republiky jsou veškeré finanční dary (tedy 100%) předávány centrále Mary’s Meals International. 

Mary’s Meals začalo fungovat v plechové boudě. Tato bouda dodnes slouží jako naše globální centrála.

Jsme organizací, která pracuje v nejchudších oblastech světa. Chceme být velmi efektivní a udržovat nízko naše provozní náklady. Celosvětově má Mary's Meals zavázek, že z každé koruny utratí maximálně 7 haléřů na náklady související se získáváním dalších prostředků (fundraising).  

Nízkých nákladů dosahujeme díky velkému množství dobrovolníků v zemích, které podporují Mary’s Meals a v komunitách, kde pomáháme. Tito dobrovolníci vykonávají nesčetné množství malých skutků lásky naším jménem.

Zakladatelé pobočky Mary’s Meals v České republice se společně s několika blízkými přáteli rozhodli hradit provozní náklady minimálně v prvních 10 letech jejích působení v plném rozsahu z vlastních zdrojů. Díky tomu můžeme nyní garantovat, že minimálně do konce roku 2027 budou veškeré obdržené finanční dary bezezbytku předány centrále Mary’s Meals, která je používá přímo v zemích, jimž poskytuje pomoc.

Přečtěte si, co všechno můžete změnit i Vy.

Jak je s vašimi pěnezi nakládáno

Věříme v důležitost efektivního nakládání se všemi dary, které nám byly svěřeny, a naším cílem je, aby naše činnost zůstala transparentní pro všechny dárce i pro ty, kteří jsou zapojeni do naší práce. Dlouhodobě celosvětově Mary’s Meals přesahuje závazek vydávat alespoň 93 haléřů z každé darované koruny na charitativní aktivity. Podrobné informace o správě našich darů jsou k dispozici v našich výročních zprávách.


Poznámka: Finanční informace obsažené ve výročních zprávách MMI se týkají organizace Mary’s Meals International (registrační číslo charity SC045223, registrační číslo společnosti SC488380), která byla založena 1. ledna 2015 a která koordinuje, podporuje a vede globální síť Mary’s Meals. Pro historické finanční informace vztažené specificky k organizaci ve Spojeném království (registrační číslo charity SC022140, registrační číslo společnosti SC265941) prosím navštivte Mary’s Meals International.