Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Mary’s Meals

Všichni mají stejný cíl

Panji Kajani, ředitel Mary’s Meals pro Zambii a Zimbabwe, popisuje, jak je trvalé zapojení místních komunit důležité pro naše programy školního stravování

Published on

Na čem je postaven program školního stravování Mary’s Meals? Dalo by se vyjmenovat několik zásadních věcí, ale skutečným základem všech našich činností je respekt ke každému zúčastněnému jednotlivci a klíčová role místních komunit. Na základě našich dvacetiletých zkušeností jsme pevně přesvědčení, že jen díky členům komunit, kteří věnují svůj čas a materiální podporu, mohou programy školního stravování každý školní den spolehlivě fungovat.

 

Neustálá komunikace buduje důvěru

Panji Kajani pracuje pro Mary’s Meals již více než deset let a v současné době vede naši práci v Zambii a v Zimbabwe. Díky tomu má velké zkušenosti s tím, jak komunity mobilizovat.

„Když do fungování programu zapojíme dobrovolníky z místních komunit, můžeme udržet nízké náklady. Ještě důležitější ovšem je, že když posílíme postavení komunity, bude program efektivnější a udržitelnější. Proto je zapojení dobrovolníků do našeho modelu zásadní,“ vysvětluje Panji. 

Mobilizace komunity vyžaduje neustálou komunikaci. Ačkoli požadavek na zahájení programu stravování v dané škole či oblasti téměř bezvýhradně vychází právě z místních komunit, nebývají první kroky bez překážek. 

Vůdčí osobnosti komunity mohou programu školního stravování bránit, lidé se mohou zdráhat přihlásit jako dobrovolníci. Důvody jsou různé. Možná v minulosti na daném místě jiný program školního stravování nefungoval a byl ukončen, takže komunita nemá důvěru k novým přicházejícím organizacím. Navíc je model Mary’s Meals založen na partnerství a nikoli na nezávazném rozdávání, což může být někde překvapivé. Je tedy třeba s lidmi stále mluvit a vybudovat si důvěru.

Mary’s Meals, Panji

Hlavní priorita – lepší život dětí

Získat dostatečné množství dobrovolníků není vždy snadné. Jak Panji říká: „Lidé slyší, že máme desítky tisíc dobrovolníků, a myslí si, že je to snadné. Ale tak to není. Nemůžete jen přijít do vesnice, zapískat a čekat, že dobrovolníci přijdou. Každá komunita má své lídry a s nimi je potřeba počítat. Jestliže se vám podaří mobilizovat vůdce, můžete už vše nechat na nich. Když mluvíte k vesnicím, mluvíte k nim prostřednictvím vůdců. Pokud svolávají schůzku, jdete tam, ale nemluvíte – jen jste na místě, abyste se ujistili, že vše bude správně vysvětleno.“ 

Je potřeba začít u společných hodnot. Všichni zúčastnění mají přece stejný cíl: podpořit učení dětí ve školách pomocí každodenního jídla. Lepší život dětí je tím, co musí být pro všechny hlavní prioritou.

 

Snazší práce na venkově

„Na venkově je snazší získat dobrovolníky, protože lidé jsou ochotnější si navzájem pomáhat. Ve venkovských oblastech byste mohli nabírat různé dobrovolníky na každý den, pokud byste chtěli. Ve městech je to těžší, protože tam lidé chodí vydělávat peníze a mají méně času,“ sděluje Panji svoji zkušenost. 

V městských oblastech, kde je nábor dobrovolníků obtížnější, se tedy komunity musí o to víc spojit, aby společně našly řešení a zajistily dostatek lidí, kteří budou vařit a podávat jídlo. Správci škol, sdružení rodičů a učitelů a terénní pracovníci Mary’s Meals neustále pracují na tom, aby se tyto komunity stmelily a zajistily, že se jídlo bude podávat každý školní den.

Mary’s Meals, kuchařky

Čím komunita přispívá?

„Než je stravovací program spuštěn, domlouváme se s každou komunitou i na tom, jak (kromě dobrovolnické pomoci) mohou ještě k jeho fungování přispět. Neurčujeme výši ani typ příspěvku, protože věříme ve vrozenou dobrotu členů komunity, kteří chtějí ve škole podpořit své děti,“ popisuje Panji další důležitou součást spolupráce.

Příspěvky, které může komunita reálně poskytnout, se tedy liší rozsahem, velikostí nebo pravidelností. Ve formální dohodě, která je před zahájením programu podepisována, ale musí zástupci komunity souhlasit s tím, že: 

Věnují svůj čas – především jde o čas kuchařů, kteří připravují a vydávají školní jídla. Čas do projektu investují i lidé, kteří koordinují zapojení všech dobrovolníků, pořizují jejich rozpis a každý den kontrolují zásoby surovin.

Zajistí materiální zázemí – sem patří zajištění vody a paliva na vaření. Pokud je to možné, přispívají komunity také doplňkovými surovinami (pokud má škola například školní zahradu) a pomáhají s výstavbou školní kuchyně a skladu.

Postarají se o bezpečnost – výbor pro školní stravování, vedený místními dobrovolníky, musí zajistit bezpečné uložení zásob a vybavení.

Mary’s Meals, Panji

Spolupráce pro budoucnost

Navzdory problémům, které je v začátcích potřeba na každém místě řešit, obecně platí, že při zavádění programu panuje velké nadšení a lidé se spontánně zapojují. To se ovšem může časem změnit a Panji to dobře ví: „Lidem ve svému týmu říkám: pořád se v komunitách ptejte: ‚Chcete ještě tento program?‘, protože bez nich to nebude fungovat.“

U každého skutečného partnerství ovšem není společná cesta jednosměrná a lidé v Mary’s Meals se také hodně učí od komunit a škol, kde program probíhá. Se zaváděním školního stravování nyní máme již desítky let zkušeností a zaměřujeme se na posílení komunit. Díky tomu jsou programy školního stravování nastavené tak, aby vydržely. Dokonce jsme svědky mnoha případů, kdy se komunity do zajištění stravování ve svých školách zapojují stále víc a míra naší pomoci se naopak může snižovat. Přesně o takovou změnu usilujeme.

Náš program školního stravování je celosvětové dílo, které je ovšem založené na odhodlání a vytrvalé práci jednotlivých lidí i malých komunit. Jejich podíl je pro konečný úspěch celého díla naprosto zásadní. Drobné skutky, které každý den vykonávají tisíce lidí, jsou důvodem, díky němuž náš program funguje a každý školní den dává naději bezmála 2,5 milionu ohrožených dětí. 

 

zemích, kde pracujeme, se o chod našeho programu starají dobrovolníci z místních komunit. Neméně důležití jsou ovšem dobrovolníci v zemích, kde se sbírají prostředky na nákup surovin a nutnou administrativu. 

Existuje mnoho způsobů, jakými můžete hladovějícím dětem pomoct i Vy.