Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Sestra Grace, Jižní Súdán

Nechoďte bojovat, přijďte se učit!

Sestra Grace, ředitelka sdružení Mary Help, popisuje život v Jižním Súdánu, kde se již desítky let téměř nepřetržitě válčí. Zdůrazňuje zásadní důležitost jídla podávaného ve školách a děkuje všem, kdo školáky podporují

Published on

Tři roky předtím, než zakladatel Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow poprvé naložil džíp s pomocí určenou pro Bosnu a Hercegovinu, podnikla sestra Grace vlastní cestu, která změnila život jí i mnoha dalším lidem. Ze svého domova v indické Kérale se vydala tisíce kilometrů daleko do Jižního Súdánu.

 

Bezvýhradné „ano“ stovkám dětí

Sestra Grace je ředitelkou jedné z našich partnerských organizací. Sdružení Mary Help Association (MHA) je jedním ze dvou partnerů, s nimiž Mary’s Meals spolupracuje při zajišťování každodenní školní stravy pro děti v celé zemi. Díky MHA a našemu dalšímu partnerovi v regionu – diecézi Rumbek – se jídlo od Mary’s Meals dostává k více než 86 tisícům dětí v Jižním Súdánu. (Oba naši partneři v Jižním Súdánu jsou katolické organizace, ale v souladu s naším modelem a hodnotami pomáhají komunitám všech vyznání i bez vyznání).

Život sestry Grace se zásadně proměnil, když jí misionář, který v této zemi na východě Afriky působil, položil těžkou otázku. Vysvětlil jí, s jakými podmínkami se obyvatelé Jižního Súdánu potýkají: nedostatek vzdělání, chybějící zdravotní péče, vliv podvýživy a hladu a důsledky válek. Otázka zněla: „Existuje někdo, kdo je ochoten vzdát se všeho, dokonce i vlastního života, aby zachránil stovky těchto chudých dětí?” Sestra Grace byla otázkou hluboce zasažena: „Myslím, že nikdo nemá odvahu odpovědět 'ano'. Já však vím, že můj život patří Kristu a službě nejchudším z chudých. Přijala jsem rozhodnutí vzdát se všeho a následovat ho.“ Od té doby se ze všech sil snaží zlepšovat životní podmínky obyvatel Jižního Súdánu.

Mary’s Meals, Jižní Súdán

Oběťmi jsou vždy obyčejní lidé

„Jižní Súdán je od roku 1965 téměř nepřetržitě ve válečném stavu,“ říká sestra Grace. „V roce 2005 jsme uzavřeli Komplexní mírovou dohodu a v některých obdobích jsme měli mír. V roce 2011 dosáhl Jižní Súdán nezávislosti, ale bohužel v roce 2012 začal konflikt znovu. Tentýž konflikt se rozšířil téměř do všech částí země. V roce 2014 se válka rozhořela naplno.“

V roce 2018 byla podepsána další mírová dohoda, ale v mnoha částech země stále probíhají boje. V kterékoli oblasti může kdykoli spontánně vypuknout konflikt. Lidé jsou zabíjeni, mrzačeni či na útěku. Navíc někdy nepřijde včas déšť, což způsobuje sucho. Pak se naopak dostaví záplavy a zničí úrodu. Na jedné straně zemi sužují pohromy způsobené člověkem; na druhé straně může pohromu způsobit příroda. V obou případech jsou ale oběťmi obyčejní lidé.

 

Škola má přednost před válkou

Dlouhá historie bojů má pro zdejší obyvatelstvo drastické důsledky. Sestra Grace popisuje začátky zapojení MHA do provozu škol: „Komunita, kde pracuji, se nachází v oblasti ovládané povstalci, což znamená, že vládní vojáci přišli a bojovali se zdejšími lidmi. Ti byli ze svých pozemků vyhnáni a utekli se skrýt do hlubokých lesů. Později byly zavřeny školy (v letech 2016 a 2017). Nechtěli jsme, aby se děti učily bojovat, a tak jsme okamžitě otevřeli školy pod stromy a v provizorních stanech. Náš vzkaz dětem zněl: 'Nechoďte bojovat, přijďte se učit.' A ony opravdu přišly!“

MHA obnovila a v některých případech i znovu postavila školy, které byly po letech bojů v regionu opuštěny. „Na začátku jsme neměli skoro nic, ale děti se aspoň učily. Později jedna z našich sester, která znala Mary’s Meals z Indie, požádala o pomoc otce Josona (z partnerské indické organizace Bread). Ten pak oslovil Alexe (Alex Keay je ředitelem činnosti Mary’s Meals v programových zemích) a on za námi přijel do Jižního Súdánu. A tak jsme začali podávat jídlo od Mary’s Meals!“ vysvětluje sestra Grace.

Mary’s Meals, Jižní Súdán

Bez obav přijít do školy

Mary’s Meals se stala partnerem MHA v roce 2021. Díky tomu mohl být program v Jižním Súdánu rozšířen a s pomocí MHA jsme začali podávat každodenní jídlo dalším 5 000 dětem. Toto číslo přitom dále stoupá. MHA podporovala místní komunitu při budování skladů potravin a školení dobrovolníků, aby se mohli podílet na provozu programů školního stravování. 

„Komunity dohlížejí na program školního stravování, protože je jejich, vedou ho učitelé a dobrovolníci z komunity a je pro jejich děti. Je to jejich věc, ne můj program, nebo dokonce program Mary’s Meals. Jsme tu jen proto, abychom jim pomohli pomoci jejich dětem,“ popisuje sestra Grace postoj místní komunity.

O programu Mary’s Meals říká: „Samotná slova 'Mary’s Meals' vyvolávají představu něčeho dobrého. Pro mě to jednoduše znamená dát jídlo hladovým dětem. Na Mary’s Meals velmi spoléháme. Děti z Jižního Súdánu jsou na jídle ve škole závislé a jsou Mary’s Meals velmi vděčné. Kdyby to jídlo nebylo, většina dětí by měla hlad a nemohla by do školy přijít, protože by musela shánět něco k jídlu. Ale od té doby, co je tu Mary’s Meals, mohou bez obav přijít do školy a mohou se učit.“

Mary’s Meals, Jižní Súdán

Učíme se žít v míru

V současnosti Mary’s Meals poskytuje prostřednictvím MHA jídlo více než 11 000 dětí. Podle sestry Grace má pravidelná strava mnoho pozitivních dopadů: „Před zavedením školního stravování bývalo mnoho dětí podvyživených. A když jsou podvyživené, klesá jejich imunita a mohou podlehnout různým nemocem. Většina dětí žije v okresech, kde není žádný doktor, kterého by mohly navštívit. Pokud je onemocnění vážné, musí za pomocí chodit pěšky na velké vzdálenosti, třeba i 100 kilometrů. Díky jídlu ve školách jsou nejen zdravější, ale také jsou méně často nucené podnikat takovou riskantní cestu.

Okamžitý přínos programu Mary’s Meals spočívá v tom, že sytíme a vzděláváme děti. Vzdělané děti jsou schopny lépe přemýšlet a nedají se snadno zmanipulovat. „Díky jídlu ve škole budou moci šířit mír, protože vzdělání je naučí žít v míru, nechodit do boje a nešířit konflikty,“ myslí si sestra Grace. 

Mary’s Meals, Jižní Súdán

Vzkaz všem v rodině Mary’s Meals

Všem, kdo stojí na stejné straně v boji proti hladu a nevzdělanosti, sestra Gracy vzkazuje: „Jsem Mary’s Meals velmi vděčná za podporu, kterou nám poskytujete. A jsem také vděčná všem dárcům, kteří Mary’s Meals věnují všechny své síly. Jižní Súdánci jsou velmi dobří lidé. Jsou velmi přátelští, velmi vstřícní a velmi pohostinní. Lidé v Jižním Súdánu jsou nesmírně srdeční. A když s nimi pracujete, zjistíte, že je máte také opravdu rádi.  

Snad se tato jídla budou moci i nadále dostávat k milionům dětí po celém světě, nejen v Jižním Súdánu, ale i v jiných zemích. Moc vám děkuji!“