Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Mary’s Meals, Etiopie

Etiopie: Nářek zatím naráží na hluchotu světa

V době, kdy se novináři do Etiopie dostávají jen velmi obtížně, chceme předat informace o situaci v sužovaném regionu Tigraj.

Published on

„Situace je tak extrémní, jako nic jiného, čeho jsem kdy byl svědkem. Lidé tady trpí a pokud nedojde k významnému zásahu zvenku, bude to ještě mnohem horší,“ podělil se o vzácný a zároveň otřesný pohled na aktuální situaci v Etiopii Magnus MacFarlane-Barrow. Zakladatel a generální ředitel organizace Mary’s Meals, který se na začátku března vrátil z cesty do válkou zničené Tigraje (na severu Etiopie), prosí celý svět, aby okamžitě podnikl kroky, které zabrání rozsáhlému hladomoru. 

Getachew Reda, prozatímní předseda správy regionu Tigraj, prohlásil, že více než 91 % obyvatel Tigraje je „vystaveno riziku hladomoru a smrti“ a miliony lidí zoufale potřebují potravinovou pomoc. V oblasti nedávno probíhala ničivá občanská válka, která během dvouletého trvání vyhnala z domovů miliony lidí, zničila základní infrastrukturu a zdravotnické služby a podle odhadů si vyžádala životy až 600 000 Etiopanů. K bezmála tři roky trvajícímu suchu se v roce 2023 přidalo přerušení dodávek pomoci. Životy zdejších lidí jsou v troskách a humanitární krize v regionu se prohlubuje. Současné zprávy o úrovni hladu podle klasifikace IPC hovoří o tom, že většina obyvatel Tigraje zažívá kritickou míru hladu ve fázi IPC 4. Předpokládají přitom, že se „některé domácnosti do července tohoto roku pravděpodobně ocitnou v nejzávažnější fázi IPC 5“, což už je úroveň hladomoru. 

Mary’s Meals, Etiopie Tigraj

V největší nemocnici města Mekelle (hlavní město regionu) vysvětluje pediatr Dr. Abraha Gebreegziabher, že stále víc dětí umírá na podvýživu: „Zaznamenáváme třikrát víc případů podvýživy než obvykle a úmrtnost je pětkrát vyšší. Za posledních 13 let byly počty dětí umírajících kvůli podvýživě celkem stabilní, ale od války se zdvojnásobily. Navíc byla dřívější úmrtí většinou spojena s jinými zdravotními potížemi. Teď je podvýživa samostatnou příčinou!“ 

Budoucnost milionů dětí je vážně ohrožena kvůli nemocem, několika rokům konfliktů, vysídlení a sucha. Statistiky Tigrajského úřadu pro vzdělávání (Tigray Bureau of Education) udávají, že v Tigraji víc než polovina všech dětí ve věku základní školní docházky (53 %) v současnosti do školy nechodí. Situaci zhoršují válkou způsobené škody na školních budovách a závažný nedostatek personálu – přibližně 15 000 učitelů je stále nezvěstných a 95 % učeben v centrální části Tigraje (kam se soustřeďuje většina školního stravování Mary’s Meals) je v důsledku konfliktu poškozeno.

Další čísla od zástupce Tigrajského úřadu pro vzdělávání: 

  • 65 % dětí předškolního věku nechodí do zdejších „školek“
  • 70 % dětí si během konfliktu myslelo, že kvůli hladu zemřou
  • 98 % dětí je nadšeno, že se mohly vrátit do školy
Mary’s Meals, Etiopie, škola Ara

Magnus MacFarlane-Barrow říká: „Vůbec není možné přehánět, jak je situace v Tigraji vážná. Lidé už teď umírají hlady a všechno, co se tady dozvídáme, budí oprávněné obavy, že pokud svět nezareaguje, bude to ještě mnohem horší. Člověk se nemůže ubránit srovnávání se stavem před téměř 40 lety, kdy Etiopii v 80. letech postihl nechvalně proslulý hladomor, a dneškem, kdy je situace globálně ignorována. Musíme udělat všechno pro to, abychom nedošli k hroznému konci, k němuž Tigraj směřuje. To nejhorší se ale určitě stane, pokud nebudeme hned jednat, dodává Magnus MacFarlane-Barrow.

Mary’s Meals provozuje v Etiopii svůj program školního stravování od roku 2017. Během konfliktu, kdy muselo být školní stravování přerušeno, Mary’s Meals pokračovala ve spolupráci se svým partnerem v poskytování teplých jídel a další nezbytné podpory pro více než 30 000 vnitřně vysídlených osob ukrývajících se v táborech.

Mary’s Meals obnovila školní stravování brzy po znovuotevření škol a v současnosti poskytuje každý školní den jídlo více než 45 000 dětí v regionu. Od Vánoc 2023 se počet podporovaných dětí zdvojnásobil. 

Partner Mary’s Meals je navíc připraven rozšířit program do nových škol a pomoci dalším tisícům dětí, jakmile to nashromážděné finanční prostředky dovolí. (Všechny školy, kde program Mary’s Meals pro školní stravování v Etiopii funguje, se nacházejí v oblastech, které jsou v současné době podle odhadů ve fázi IPC 4, což je druhá nejvyšší kategorie potravinové nejistoty).

Mary’s Meals, Etiopie, škola Ara

Organizace Mary’s Meals vyhlásila celosvětovou krizovou výzvu, aby zmobilizovala k podpoře jednotlivce i organizace z celého světa a upozornila na prohlubující se humanitární krizi v Tigraji. Zároveň vidíme, jak jednoduché denní stravování ve školách může zásadně změnit situaci. 

Jako příklad může sloužit základní škola Ara ve východní Tigraji. Škola je otevřena od zmírnění konfliktu, ale více než 300 žáků se do ní nevrátilo – mnozí z nich museli místo toho začít pracovat v naději, že dostanou něco k jídlu. Školu stále navštěvuje jen malý počet dětí a ty jsou kvůli tomu, co prožily, a kvůli neutuchajícímu hladu, sotva schopny plnohodnotně se učit. 

Když se ale v okolí rozkřiklo, že zástupci Mary’s Meals základní školu Ara navštívili, během několika hodin se do ní přihlásilo 15 žáků. Ředitel školy Weynareg Araya říká: „Komunita chce, aby se v této škole dál učilo, ale někteří rodiče posílají své děti pracovat, aby vydělávaly peníze. Domácnosti vědí, jak je škola důležitá, ale panuje v nich frustrace z hladu. Program školního stravování by tady byl důležitý. Podpořil by žáky, aby byli aktivní a učili se. Ti, kteří do školy nechodí, se vrátí a budou mít energii učit se.“

Když se v okolí rozkřiklo, že zástupci Mary’s Meals základní školu Ara navštívili, během několika hodin se do ní přihlásilo 15 žáků.

MacFarlane-Barrow uzavírá: „Všude, kam přijdeme, nás lidé žádají, abychom rozšířili náš program do jejich škol. Abychom udrželi děti nakrmené a ve škole, protože vzdělání rozhodne o jejich budoucnosti. 

Jednou z určujících věcí v této situaci je, že můžeme – a jsme připraveni – rozšířit program Mary’s Meals do mnoha dalších škol, pokud se nám podaří zmobilizovat větší podporu a získat potřebné finanční prostředky. Je zřejmé, že potřeba je obrovská. Připojte se k nám a jednejte nyní."

(Kliknutím otevřete darovací stránku projektu Donace.cz, jejímž prostřednictvím sbírku pro tento účel pořádáme. Donace.cz si z daru nebere žádnou provizi a hradí i bankovní poplatky. Při darování máte ovšem možnost podpořit portál Donace.cz drobnou částkou.)