Novinky a blogy

Cesta k milionům dětí: Jak funguje logistika Mary’s Meals

Koordinovat program školního stravování, který každý školní den zajišťuje jídlo pro bezmála 2,5 milionu dětí v 18 zemích, není nic snadného. Přečtěte si, jak funguje logistická část naší práce.

- 19/09/23

Poděkování Marie Da Silva dárcům z České republiky

Marie Da Silva provozuje v Malawi školu Jacaranda pro děti, jimž pandemie AIDS vzala rodiče. Dnes posílá speciální poděkování dárcům z České republiky, protože i díky nim mají děti v její škole každý den co jíst.

- 12/09/23

Každodenní hrdinství na Haiti

Naši partneři na Haiti odvádějí úžasnou práci. Navzdory výbušně nestabilnímu prostředí se jim stále daří podporovat děti v komunitách, které se potýkají s nedostatkem potravin.

- 02/09/23

Svět bez hladu: Jak jsme to dokázali

Vize budoucnosti bez dětského hladu a chudoby Magnus MacFarlane-Barrow 

- 16/08/23

Dobrovolníci Mary’s Meals v akci: Aktivity v ZŠ Jeseník a Katolická charismatická konference 2023

V průběhu roku probíhá spousta akcí, na nichž se můžete setkat s dobrovolníky Mary’s Meals. Většina je „od A do Z“ organizována samotnými dobrovolníky, výrazně menší množství z nich organizačně zajišťuje přímo české pobočka. Výraznými příklady těchto „dvou typů akcí“ v posledních měsících jsou úžasný počin dobrovolníků v Jeseníku a neméně skvělé zapojení dobrovolníků v rámci Katolické charismatické konference v Brně.

- 04/08/23

Zapomenuté děti: Pomoc dětem, které jsou zadržovány bez soudu a bez jídla

Grandir Dignement (Důstojné dospívání) je jedním z našich důležitých partnerů v programu školního stravování a zaměření tohoto sdružení je naprosto ojedinělé. Věnuje se totiž dětem zadržovaným v detenčních střediscích v Nigeru a na Madagaskaru, přičemž některým je teprve osm let. Mnohé z nich stále čekají na soud a nebyl jim prokázán žádný trestný čin.  

- 27/07/23

Barunka: Anděl, který pro Mary’s Meals vyrábí anděly

Většinu svého života prožila dnes sedmnáctiletá Barunka jako nevidomá. Přestože ji život vystavil mnoha nesmírně těžkým zkouškám, nezahořkla a rozhodla se své síly využít k pomoci druhým. Sama je schopna zajistit každodenní jídlo ve škole pro šest dětí na celý školní rok a jak říká, je díky tomu šťastná.

- 13/07/23

Překážky a povzbudivé zprávy v boji se světovým hladem

Nespravedlnost a problémy tohoto světa se občas zdají být nepřekonatelné a zdrcující. Jednou z nejnaléhavějších nespravedlností dnešní doby je přitom nedostatek výživné stravy pro všechny. Hlad by zkrátka neměl být problémem ve světě, který produkuje dostatečné množství potravin, aby se všichni lidé dosyta najedli.

- 30/06/23

Pomáháme vytvářet bezpečný prostor pro ženy

V mnoha zemích světa ženy stále nemají stejný přístup k životním příležitostem jako muži. V některých oblastech, kde dětem podáváme naše pokrmy, musejí ženy překonávat skutečně náročné překážky.

- 21/06/23

V češtině vyšla Magnusova kniha Štědrost a dobročinnost

Ve své nové knize zkoumá Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel dobročinné organizace Mary’s Meals, roli charity v našich životech. Knihu, kterou vydalo nakladatelství Doron, výstižně charakterizují Magnusova slova „Prostřednictvím skutků milosrdenství do světa proniká světlo. A nejvíc je to vidět, když se odehrávají za tmy.“ 

- 13/06/23

Důvod, proč zůstat ve škole

Díky jednomu jídlu denně od Mary’s Meals má učitel Alexander ze základní školy Chigodi stále naději na lepší budoucnost pro své žáky v Malawi i jinde. 

- 07/06/23

Magnus MacFarlane-Barrow byl v České republice: rozhovory a reportáže

Na začátku května navštívil Českou republiku Magnus MacFarlane-Barrow, jenž před více než 20 roky charitativní organizaci Mary’s Meals založil. Těm, kteří nemohli být přítomni na žádné z organizovaných akcí, kde bylo možné se s Magnusem setkat, nabízíme toto shrnutí a několik možností alespoň zpětně nahlédnout do dění druhého květnového týdne tohoto roku. 

- 29/05/23