Výsledky naší práce

Poskytnutím jednoho jídla denně v místě vzdělávání uspokojujeme nejen bezprostřední potřebu hladovějících dětí jíst, ale řešíme zároveň i skrytější příčinu chudoby tím, že dětem umožňujeme získat vzdělání, které jim poskytne svobodu. 

Přínosy naší práce - dlouhodobá studie 2014 - 2021

V roce 2014 jsme se rozhodli zmapovat dopady školního stravovacího programu Mary’s Meals ve dvou našich největších programových zemích: Malawi a Zambii. Přes pět roků jsme prováděli kvazi-experimentální výzkum jak ve školách se stravovacím programem, tak v kontrolních školách, přičemž jako výchozí byly použity údaje před zavedením školních stravovacích programů. 

Aby bylo zajištěno, že z programu Mary’s Meals budou mít prospěch všechny školy, byly kontrolní školy do programu Mary’s Meals zapojeny během jednoho až dvou let. Postupně byly z výzkumu vyřazeny a v průběhu pěti let byly přidány nové, náhradní kontrolní školy.

V rozmezí pěti letého výzkumu jsme uskutečnili v Malawi a Zambii celkem 15.258 průzkumů, 407 ohniskových skupin a 87 rozhovorů s dětmi, učiteli, domácími obyvateli a dobrovolníky, údaje se sbíraly každý rok. V roce 2017 jsme přidali třetí zemi – Liberii – z důvodu doplnění našich zjištění a rozšíření poznatků ze země s velice odlišnými podmínkami. 

Školní stravovací program Mary’s Meals má významný vliv na zmírnění hladu, energii a životní pohodu dětí, zvyšuje počet přihlášených dětí do školy, zlepšuje školní docházku a pozitivně přispívá k lepším školním výsledkům dětí.

Tyto výsledky potvrzují, že jedno jídlo denně v místě vzdělání má skutečné a významné dopady na děti, které jsou zřetelné již během prvního roku a udržitelné během celého pětiletí. Náš výzkum také potvrzuje a poskytuje důkazy pro klíčové aspekty přístupu Mary’s Meals ke školnímu stravování. Zjištění ukazují, že náš přístup k poskytování stravy důsledně, každý den, dosahuje pozitivních výsledků v oblasti zmírnění hladu, větší energie a zdravotní pohody dětí. Náš přístup je závislý na komunitě dobrovolníků, kteří podávají jídlo každý den. Komunity, se kterými spolupracujeme, projevují vytrvalé odhodlání. Tato oddanost je životně důležitá pro udržitelnost dlouhodobého školního stravovacího programu. 

V Mary’s Meals jsme odhodláni se stále učit a zlepšovat, abychom byli dobrými správci zdrojů, které nám byly svěřeny, abychom dodrželi slib daný každému dítěti a dostali se k dalšímu dítěti, které na Mary’s Meals čeká. Toto posouzení dopadů bylo podkladem pro naši práci v průběhu pěti let a pomohlo určit klíčové oblasti, které je třeba v budoucnu lépe pochopit nebo v nich podniknout další kroky.

Celá podrobná studie dopadů naší práce, případně starší studie z roku 2016 je zde:

 

Počet živených dětí Mary’s Meals

 

celosvětově

z toho dárci z ČR

2018

1 425 013

20 500

2019

1 504 471 

42 503 

2020

1 667 067 

47 834 

2021

2 058 099

61 211

2022

2 279 941

67 114

 

Krátkodobé změny

Naše programy mají za cíl přinést tyto pozitivní změny v životě dětí a v jejich komunitách:

  • Zmírnění hladu
  • Zvýšení počtu zápisu do škol
  • Zlepšení docházky, soustředění a učení
  • Zrychlení postupu mezi ročníky
  • Zlepšení tělesného a psychického zdraví

Dlouhodobé změny

  • Povzbuzení komunit k podpoře vzdělávání
  • Podpora drobných zemědělců
  • Uznání potřeby školního stravování ze strany vlády

 

Co říkají lidé o Mary’s Meals

Open quote mark Můžu chodit do školy každý den. Dříve jsem musel kvůli hladu zůstávat doma. Mám moc rád přírodní vědy a až vyrostu, chtěl bych být vědcem. Close quote mark
Patrick Aoun, 10, Soukromá škola Izivale, Montserrado, Libérie
Open quote mark Než k nám přišel program Mary’s Meals, děti ve škole neměly celý den co jíst. Byly vždy unavené a chyběla jim energie a nadšení. Nyní se horlivě zapojují a mají plná bříška. Close quote mark
Třídní učitelka Moses Nderema, Základní škola Kagolo, Malawi
Open quote mark Toto jídlo je pro děti velice důležité. Nejen proto, že se lépe učí, ale také pro jejich bezpečnost, protože během obědové pauzy mohou zůstat ve škole a nemusejí odcházet shánět si jídlo. Close quote mark
Kuchař Dossou Ninmata, 61, Hondji School, Benin
Open quote mark Od té doby, co máme program Mary’s Meals, se do školy vrátilo mnoho dětí, které předtím přerušily školní docházku. Jejich nadšení je očividné! Close quote mark
Zástupce ředitele Daniel Cooper, Základní škola Banjeh, Montserrado, Libérie

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci – darováním svého času, peněz, dovedností a modlitby.