Školní stravování

Hlavní cíl Mary’s Meals je zajistit jedno jídlo denně v místě vzdělávání dětem v nejchudších oblastech světa.

Možnost každodenního jídla mění životy dětí, které se vrací zpět do školních lavic. Jídlo plní jejich prázdné žaludky, a proto mají energii a chuť se vzdělávat. Vzdělání je jejich šancí na lepší budoucnost. Školní stravování je nejen oporou rodinám, které jen s obtížemi sytí své děti, ale zároveň pozvedá celkové hospodářství země. 

Ve všech zemích, kde jsou pokrmy podávány, jsou naše školní stravovací programy plně v režii dobrovolníků z místních komunit. Například v Malawi je přes 80 tisíc dobrovolníků, kteří se každý školní den střídají při přípravě, vaření a podávání jídla.

V každém místě, kde zavádíme Mary’s Meals, je nezbytné nejdříve sestavit školní stravovací výbor z řad rodičů, učitelů a dobrovolníků.

Naši kontroloři úzce spolupracují s tímto výborem. Pravidelně školy navštěvují, aby se ujistili o správné úpravě a servírování cenných potravin, které jim zprostředkováváme. Také poskytují školení a podporu místním dobrovolníkům.

Vždy když je to možné, dodáváme suroviny od místních farmářů, čímž podporujeme lokální komunity, a zároveň pomáháme celkovému hospodářství.

Průzkum potvrdil, že školní stravování má škálu pozitivních dopadů, protože děti, které netrpí hladem, ve škole dosahují prokazatelně lepších výsledků.

Na světě je asi 67 milionů hladovějících dětí, které nechodí do školy.

Aby přežily, musí pracovat nebo žebrat.

I když do školy přijdou, tak pocit hladu omezuje jejich schopnost se něco naučit.

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci – darováním svého času, peněz, dovedností a modlitby.