Nambo

Nambo Primary School, Mzuzu, Malawi

O škole

V Základní škole Nambo bylo v roce 2018 zapsáno 902 žáků, nyní je to již 1100 dětí. Děti chodí do 1. – 8. třídy. 

V Nambo je 6 stálých tříd. Škola má také pro vyučování vyhraněné dva prostory  pod stromy mimo budovu. Škola má celkem 11 učitelů.

Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná díra/studna na pozemku školy, která je také v bezprostřední vzdálenosti kuchyně. V areálu školy je 20 suchých záchodů – oddělených pro chlapce a dívky.

Ke škole patří také místo vyhrazené dětem pro sport.

Financování

Roční stravovací náklady pro celou školu činí 504 900 Kč. Na tuto školu lze přispět převodem při zadání variabilního symbolu 20180401 na oficiální sbírkový účet 
44 102 77 / 0100.

Zimohraní

Tuto základní školu podporuje hudební festival Zimohraní. Ve 14 ročníků se podařilo získat finanční výtěžek ve výši 79.784,-- Kč. 

 

 

 

Reporty