Madugu

Základní škola Madugu, Malawi (Nick's Farthing)

O škole

V základní škole Madugu je nyní zapsáno 1213 žáků z toho 610 chlapců a 603 dívek. Mary‘s Meals začalo poprvé podporovat školu v říjnu 2014. Děti chodí do 1.- 8.třídy. 

Kvůli nedostatku prostoru se pouze 4 třídy nachází uvnitř, dalších 6 tříd je venku ve stínu pod stromy. Žáky vyučuje celkem 19 učitelů. Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná studna na školním pozemku v blízkosti kuchyně. Kromě zeleninové zahrady mají děti také k dispozici fotbalové hřiště a hřiště na přehazovanou.

Financování

Základní škola Madugu je od roku 2018 sponzorována skupinou dárců jako projekt Nick's Farthing spolu s českou pobočkou. K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu je potřeba 492 966 Kč. Část z těchto nákladů byla pokryta pořádáním prezentací, sbírek a oslovováním potenciálních dárců. Na tuto školu lze přispět převodem při zadání variabilního symbolu 420180101 na oficiální sbírkový účet (44 102 77 / 0100).

Děti

„Jím kaši phala, protože pak můžu déle zůstat ve škole, místo abych spěchala domů. Také jím kaši, protože díky ní nemusím pořád myslet na přestávku, ale můžu se ve třídě soustředit. V posledním pololetí jsem skončila čtvrtá. Chěla bych být učitelkou, abych mohla pomáhat studentům ve škole. Mám ráda následující předměty: biblistiku, zemědělství a angličtinu.“

Renita Phinda, 12 let, 7. třída

„Jím kaši phala, protože je to lék na můj hlad. V posledním pololetí jsem byl nejlepší. Chtěl bych se stát doktorem, až vyrostu, abych mohl pomáhat sirotkům a starým lidem. Moje oblíbené předměty jsou matematika, biblistika a angličtina.“

Sam Butao, 12 let, 6. ročník

Z kuchyně

„Pracuji v této škole jako dobrovolník již 3 roky. Vím, že je mojí občanskou povinností a zodpovědností pomoci s rozvojem vzdělávání a mám v úmyslu v této škole pomáhat tak dlouho, dokud nám bude Mary‘s Meals pomáhat živit naše děti.“

Sam Lester Tambala, dobrovolný kuchař

Reporty