Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Madugu

Mary’s Meals Madugu

Madugu

Základní škola Madugu, Malawi (Nick's Farthing)

O škole

V základní škole Madugu je nyní zapsáno 1 213 žáků z toho 610 chlapců a 603 dívek. Mary’s Meals začalo poprvé podporovat školu v říjnu 2014. Děti chodí do 1.- 8.třídy. 

Kvůli nedostatku prostoru se pouze 4 třídy nachází uvnitř, dalších 6 tříd je venku ve stínu pod stromy. Žáky vyučuje celkem 19 učitelů. Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná studna na školním pozemku v blízkosti kuchyně. Kromě zeleninové zahrady mají děti také k dispozici fotbalové hřiště a hřiště na přehazovanou.

 

Financování

Základní škola Madugu je od roku 2018 sponzorována skupinou dárců jako projekt Nick's Farthing spolu s českou pobočkou. K pokrytí nákladů na jídlo pro tuto školu je potřeba 667 150 Kč. Část z těchto nákladů byla pokryta pořádáním prezentací, sbírek a oslovováním potenciálních dárců. Na tuto školu lze přispět převodem při zadání variabilního symbolu 420180101 na oficiální sbírkový účet (44 102 77 / 0100).

Mary’s Meals Madugu

„Jím kaši likuni phala, protože pak můžu déle zůstat ve škole, místo abych spěchala domů. Také jím kaši, protože díky ní nemusím pořád myslet na přestávku, ale můžu se ve třídě soustředit. V posledním pololetí jsem skončila čtvrtá. Chtěla bych být učitelkou, abych mohla pomáhat studentům ve škole. Mám ráda následující předměty: biblistiku, zemědělství a angličtinu.“

Renita Phinda, 12 let, 7. třída

Mary’s Meals Madugu

„Jím kaši likuni phala, protože je to lék na můj hlad. V posledním pololetí jsem byl nejlepší. Chtěl bych se stát doktorem, až vyrostu, abych mohl pomáhat sirotkům a starým lidem. Moje oblíbené předměty jsou matematika, biblistika a angličtina.“

Sam Butao, 12 let, 6. ročník

 

Ze školní kuchyně

Mary’s Meals Madugu

„Pracuji v této škole jako dobrovolník již 3 roky. Vím, že je mojí občanskou povinností a zodpovědností pomoci s rozvojem vzdělávání a mám v úmyslu v této škole pomáhat tak dlouho, dokud nám bude Mary‘s Meals pomáhat živit naše děti.“

Sam Lester Tambala, dobrovolný kuchař

Mary's Meals, logo 2 miliony dětí

Každý školní den poskytujeme jídlo ve školách 2 429 182 dětem.

Na celém světě však stále existuje 67 milionů dětí ve věku základní školní docházky, které kvůli hladu do školy nechodí. A jsou miliony dalších, které ji sice navštěvují, ale hlad je pro ně jednou z největších překážek v soustředění a učení.