Potvrzení o daru

Potvrzení o daru, který jsme od vás obdrželi v předchozím roce, zasíláme automaticky vždy v lednu e-mailem nebo poštou na adresu, kterou jste nám dali vědět. Potvrzení o daru pro daňové účely nelze poslat v případě, že neznáme adresu vašeho trvalého bydliště. 

Pokud si nejste jisti, zda máme vaši aktuální adresu nebo jste se přestěhovali, napište nám prosím na info@marysmeals.cz


Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby (poplatníci daně z příjmů fyzických osob), včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v daném kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (Toto navýšení platí pro rok 2020 a 2021, standardně to bývá pouze 15 %). 
(Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání. 

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. (Toto navýšení platí pro období 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, standardně to bývá pouze 10 %). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 
(Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů

Přidejte se k rodině Mary's Meals a pomáhejte spolu s námi