Potvrzení o daru

Váš dar pro Mary's Meals vám pomůžeme snížit daně!

Potvrzení o daru slouží k tomu, abyste si svůj dar mohli odečíst od základu daně.

Potvrzení o daru, který jsme od vás obdrželi v předchozím roce, zasíláme automaticky vždy v lednu e-mailem nebo na vyžádání poštou.  

Údaje potřebné pro vystavení potvrzení: 

  • jméno dárce
  • adresa trvalého bydliště nebo IČO 
  • datum narození – nepovinné. Je třeba ho uvést, pokud se vyžaduje pro jednoznačnou identifikaci dárce (např. když na stejné adrese bydlí dvě osoby stejného jména). 
  • adresa pro zaslání potvrzení: e-mailová adresa nebo poštovní adresa 

Tyto údaje nám můžete sdělit: 

  • e-mailem na info@marysmeals.cz 
  • telefonicky na číslo 703 685 407
  • při platbě převodem v poznámce pro příjemce (Vzor: „potvrzení na Jan Novák, Náměstí Míru 1, Nová Lhota, 123 45, jan.novak@domena.cz“) 
  • při platbě přes darujme.cz prostřednictvím formuláře 

Děkujeme všem, kdo nám pro zaslání potvrzení poskytli svou e-mailovou adresu. Pomáháte nám šetřit náklady na poštovné.

Jestliže k zaslání daru využijete složenku, údaje se k nám po strojovém zpracování dostanou většinou v nečitelné podobě. Chceteli si ověřit, že platba došla, zavolejte nám několik dní po zaslání daru na tel. 703 685 407. 

Pokud si nejste jisti, zda máme vaši aktuální adresu nebo jste se přestěhovali, napište nám prosím na info@marysmeals.cz .


Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby (poplatníci daně z příjmů fyzických osob), včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v daném kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst  nejvýše 15% ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.  (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž roční zúčtování daně zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání. Stejně tak zaměstnanci, kteří si podávají daňové přiznání sami.  

Vypadá to, že jste v zemi United States, Možná jsme to neurčili dobře, ale můžete si vybrat i stránky jiné země.