Batůžkový projekt do škol

Mnoho dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako tužky a sešity.

Darujte batůžek s věcmi, které d​ě​ti potřebují, a usnadn​ě​te jim učení. Pro mnoho z nich bude batůžek od Mary’s Meals prvním dárkem v životě. 

V současnosti jsou do Batůžkového projektu do škol zapojeny Velká Británie, Rakousko,
Německo a Česká republika.

Co zabalit?

Chcete se přidat?

Podrobné informace o podpůrném Batůžkovém projektu do škol naleznete na speciální internetové stránce ​www.batuzkovyprojekt.cz​ včetně kontaktů na dobrovolníky, kteří vám poskytnou bližší informace a organizační podporu.

Open quote mark Prosím, moc poděkujte všem těm, kteří nám poslali tyhle batůžky. Děti z nich měly obrovskou radost a hrdě je nosí do školy. Close quote mark
Patrick Masiye, učitel Standard 6, Z​ákladní ​​š​kola Bangwe CCAP, Malawi

Příběhy našich dobrovolníků

Jednou, když jsem byla u své kamarádky ve Vídni, uviděla jsem u ní na stole letáček o Mary´s Meals. Ptala jsem se, o co jde. Když mi vysvětlila, čemu se hnutí věnuje, velmi se mi to zalíbilo. Jednak že prakticky všechny peníze jdou tam, kam mají, a jednak že jeho myšlenka je tak jednoduchá! Když mi pak řekla, že je zodpovědná ve Vídni za tzv. batůžkový projekt, a vysvětlila podrobněji, o co jde, byla jsem víc než nadšená a okamžitě jsem věděla, že to je také moje malá cestička životem. Chtěla jsem projekt rozšířit v České reublice, kde jsem už nějaký čas bydlela, v té době ještě česká pobočka neexistovala. Ale nevěděla jsem, že už existuje skupina dobrovolníků, která dílo šíří. Pobočka ve Vídni mě pak nasměrovala k Milošovi, který mě povzbudil, abych projekt s batůžky zrealizovala, jak umím, a to se povedlo. Učím na ZŠ Komenda v Kralupech nad Vltavou, kde mě zase podpořila naše paní ředitelka, které se projekt také moc líbil, a ke sbírání batůžků už nebylo daleko. Jsme první škola v naší zemi, která se do batůžkového projektu v rámci Mary´s Meals zapojila a zahájila spolupráci s rakouskou pobočkou. Děkuji za to naší paní ředitelce, dětem, rodičům i kolegům, kteří v tomto úžasném projektu na naší škole pomáhají!

Jana Vendelínová


V Novém Jičíně uspořádala sbírku batůžků pro Mary´s Meals místní farnost a Mateřská škola Loučka. Zapojily se nejen děti, ale i několik dospělých a celkem se sešlo 60 batůžků. Ze zářících tváří při předávání bylo vidět, že i samotní darující z nich měli radost. Pro mě byla nejkrásnější osobní zkušenost s vlastními syny (3 a 5 let), pro které to byla jedna z prvních zkušeností s opravdu potřebnými a věnovali i část vlastních peněz, aby mohli do batůžku něco nakoupit. Není to sice podle původního záměru, kdy by měli být zapojeni školáci, ale věřím, že bude příležitost si to zopakovat i ve školní lavici. Několik věcí jsme našli doma. Poté jsme šli společně nakoupit, co ještě scházelo. Synové pobíhali mezi uličkami, zastavovali se u každé hračky a já začala pochybovat, že do batůžků z vlastních peněz vůbec něco nakoupí. Rozhodně jsem zamítla, aby darování vlastních peněz měli rozkazem. Povedlo se a měli opravdu radost, když mohli přinést "svůj" batůžek na společné předání. Teď po několika měsících se starší syn vyptával, jestli budeme chystat nějaký batůžek. Občas si na děti z Afriky vzpomene a při večerní modlitbě za ně prosí. Několikrát se mě zeptal, jestli si myslím, že měl "ten kluk" z batůžku radost. A já tvrdím, že tomu opravdu věřím. Tak snad měl :-)

Gábina Škrabáková


Když jsem poprvé uslyšela o Mary's Meals, okamžitě mě napadlo, že s touto krásnou myšlenkou a jednoduchým řešením chudoby bych chtěla oslovit děti. Děti reagují velmi spontánně a přirozeně a opravdu chtějí pomáhat, pokud jim k tomu dáme příležitost. Batůžkový projekt, který již fungoval na pár školách v České republice, mi připadal ideální. Naší dceři bylo tehdy 7 a už nějakou dobu jsem se snažila ji vést k pomáhání potřebným a hledala způsob, jak ji aktivně zapojit do zprostředkování pomoci. Nejsme věřící, a tak se dcera nesetkala třeba s Charitou, vedenou církví. Jako rodina jsme se ale občas zapojili do nějaké náhodné charitativní akce či sbírky. Nejprve jsem oslovila s myšlenkou Mary's Meals a batůžkovým projektem školu v Českém Těšíně – Svibici a postupně další školy v regionu. Dětem se snažím vysvětlovat, jak velkou hodnotu bude mít tento naplněný batůžek pro obdarované děti a také jak snadné a levné je pro nás tyto věci darovat. Chci, aby měly i ony pocit, že mohou aktivně pomoci a změnit něčí život. A že pomáhat je ve skutečnosti velice snadné. Charita není jen na dospělých. 

Ela Przyczko


Žáci Cyrilometodějské církevní základní školy se zapojují do projektů Mary´s Meals. Několikrát za rok je na naší škole jarmark, pár žáků a jejich rodiče patří mezi dobrovolníky. Žáci 2. stupně ZŠ zhlédli dokument Child 31, který na ně silně zapůsobil. Mladší žáci se s pomocí svých rodičů s vervou pustili do přípravy batůžků. Během prvních dvou měsíců jsme nastřádali 63 batůžků. Jedna třída prvňáčků to pojala originálním způsobem a kompletovala je společně ve třídě. Děti cítí mnohem více sounáležitosti s dětmi v chudých zemích. Projekt byl obohacen o doprovodnou akci zaměřenou na dojídání obědů, kdy žák dostal za dojedený oběd samolepku, která znamenala ušetřené peníze pro Mary´s Meals. Tato akce byla sponzorována jedním z rodičů, takže "ušetřené" penízky mohly být zaslány na pomoc hladovějícím dětem.

Sestra Edita

Pro podrobné informace navštivte:


www.batuzkovyprojekt.cz