O Mary’s Meals

Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den dětem v nejchudších oblastech světa.

Jsme nízkonákladovou charitou s jednoduchou myšlenkou, která funguje: zajištěním jednoho vydatného jídla v místě vzdělávání přilákat děti do školních tříd, aby získaly vědomosti, které jim v budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby.

Mary’s Meals je pojmenováno po Marii, matce Ježíšově, která vychovala své vlastní dítě v chudobě. Naše hnutí je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání.

Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. Společně věříme, že v tomto bohatém světě toho lze dosáhnout.

Zjistěte více o Mary’s Meals