Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Tigraj Header

Opomíjená humanitární krize: Zdrcující zprávy z etiopského regionu Tigraj

Zakladatel Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow nedávno dostal dopis od našich stálých spolupracovníků v Tigraji. To podstatné z něj zveřejňujeme

Published on

Zpráva popisuje nepředstavitelné hrůzy včetně vraždění dětí a znásilňování, používaných v tigrajském konfliktu jako válečné zbraně. V reakci na tento dopis se Magnus rozhodl jménem tamějších obyvatel apelovat na celý svět:

„Relativní klid v posledních měsících byl pro nás závanem svěžího vzduchu i odpovědí na naše modlitby. Nedávné zprávy o nové eskalaci násilí a detailní popisy ještě větší hrůzy a utrpení nás zarmoutily a šokovaly.“

Od listopadu 2020 zprávy od našich partnerů v Tigraji obsahovaly otřesné příběhy plné nepředstavitelné brutality a utrpení spolu s ujištěním, že se tam naši spolupracovníci snaží ve strašlivých podmínkách pomáhat těm nejzranitelnějším.

„Obnovení bojů téměř znemožňuje našim spolupracovníkům dopravit pomoc potřebným, avšak nesmíme podlehnout mínění, že se nedá nic dělat. Musíme pozvednout hlas a promluvit ve jménu lidu Etiopie.“

Konflikt na území Tigrajského státu začal v listopadu 2020, když etiopská federální vláda zamířila útok na jeho hlavní politickou stranu, Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontu (TPLF), a tak uvedla zemi v chaos. Odhaduje se, že při tomto konfliktu zahynuly tisíce lidí a milióny byly vyhnány z domova.

Mary’s Meals Tigraj

Koncem srpna vypukla po čtyřměsíčním příměří znovu válka. Po dnech bojů následoval vzdušný útok na hlavní město Mekele. Mezi zabitými jsou zřejmě i dvě děti.

Mary’s Meals spolupracuje v Tigraji od roku 2017 s místní spolehlivou organizací, jejíž jméno zde z bezpečnostních důvodů neuvádíme. Před válkou každý školní den poskytovalo jídlo 24 320 dětem.

Když vzplanuly boje, školy se zavřely a do některých oblastí byl znemožněn přístup. Ve spolupráci s místními partnery jsme mohli přizpůsobit náš program a posloužit okamžitým potřebám vysídlených rodin, které byly vyhnány ze svých vesnic a měst a hledaly přístřeší v hlavním městě Mekele v narychlo postavených uprchlických táborech.

Po opětovném propuknutí války jsme dostali zdrcující dopis od našich partnerů, ve kterém popisují, v jak děsivých podmínkách se lidé z Tigraje ocitli. Od úsvitu 24. srpna se nad Tigrají vznášejí temné mraky, neboť tam znovu zuří válka.

Jak možná víte, od zahájení války 3. listopadu 2020 přicházely nesčetné zprávy o brutálním porušování lidských práv. Uběhly měsíce bez jakékoliv odezvy, v nichž se den za dnem odehrávaly další hrůzy, jež navždy poznamenaly nevinné civilní obyvatelstvo, které se ocitlo v přívalu nenávistných útoků.

Mary’s Meals Tigraj

Nestačilo, že některé nejzranitelnější komunity bez ustání dlouhé měsíce hladověly; nestačilo, že děti, které se narodily a byly vychovávány s takovou láskou a nadějí, byly povražděny a jejich těla byla ponechána napospas; nestačilo, že rodiny viděly, jak jejich ženy a dcery slábnou a jak je ovládá naprostý děs z hrůz, kterými procházejí; nestačilo, že lidé museli přihlížet tomu, jak se jim život, pro který tolik pracovali, úplně rozpadá; nestačilo, že se museli vzdát vlastní důstojnosti a sledovat nepředstavitelné a hrůzné činy, jen aby přežili; museli také bezmocně přihlížet, jak někoho z jejich vlastních řad brutálně pronásleduje a zaživa upaluje dav povzbuzovaný k šílenství.

Nyní se zdá, že opět vzplanul válečný konflikt, který si nepochybně vyžádá životy mnoha mladých, kteří by jinak mohli pracovat pro dobro lidstva.

Prosím vás, abyste se za nás modlili a stali se našimi hlasy, protože budeme znovu umlčováni. Ve jménu chudých prosíme, přimlouvejte se, aby toto šílenství skončilo, neboť nyní je vaše podpora zoufale nutná. Jsme na křižovatce, ze které nebude návratu, v takové době se ukáže, jak může lidskost zvítězit nad krutostí a bezprávím.

Pokud dojde k nejhoršímu a komunikace bude zcela odříznuta, vězte, že na této straně světa budeme dělat, co bude jen možné, budeme se modlit a nevynecháme zde žádnou možnost druhým posloužit.

Mary’s Meals Tigraj

Potvrzujeme slova generálního ředitele Světové zdravotnické organizace; Thedros Adhanom Ghebreysus řekl, že situace v Tigraji je „nejhorší světovou katastrofou“. V srpnu na virtuální tiskové konferenci upozornil, že:

„Mezinárodní společenství možná slepě vstoupí do jaderné války v důsledku ruské války na Ukrajině – to je kořen všech problémů. Ale pokud jde o humanitární krizi, ta nejhorší je v Tigraji. Jediné, na co se ptáme, je: „Může se svět vzpamatovat a můžeme se chovat jako lidé?“

Magnus MacFarlane-Barrow pokračoval:

„Doufám, že se v následujících letech nebudeme ohlížet zpátky s pocitem hanby a lítosti, protože jsme se nedokázali postavit za naše bratry a sestry v době, kdy to potřebovali. Když se dějí takové věci, nemůžeme se dívat jinam.

Nemohu ignorovat prosby našich spolupracovníků, abychom se za ně modlili, abychom za ně mluvili a přimlouvali se za ně a prosím, abyste se ke mně připojili. Když se budete modlit, modlete se za Etiopii. Je také důležité, abyste mluvili o Etiopii a situaci v Tigraji. Ať se lidé dozvědí, co se děje, protože nesmíme dovolit, aby to pokračovalo. A sdělte to každému, kdo má moc ovlivnit přesně to, co nám naši partneři napsali: musíme ukázat, jak může lidskost zvítězit nad krutostí a bezprávím.“