Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Mary’s Meals výsledky 2023

V roce 2023 jsme díky Vám mohli zajistit jídlo pro 242 978 dětí!

V roce 2023 se jednoznačně ukázalo, že dárci z České republiky mají velká srdce a že se umí dělit s těmi méně šťastnými.

Published on

Mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc! Díky velkému množství mnoha běžných dárců se podařilo vybrat prostředky, které zajistily jídlo na celý školní rok pro 86 614 dětí. Oproti roku 2022 tak díky českým dárcům získalo stravování ve školách o 31 % více dětí! Kromě toho jsme na pomoc hladovějícím dětem obdrželi mimořádný jednorázový dar. Při jeho započítání lze konstatovat, že dárci z ČR zajistili v uplynulém roce jídlo na celý školní rok pro bezmála čtvrt milionu dětí v nejchudších oblastech světa

Mary’s Meals

Výsledky kampaně Místo u vánočního stolu

Pozornost si určitě zaslouží také výsledky vánoční kampaně Místo u vánočního stolu, která na celý školní rok zajistila jídlo pro 6 080 dětí. Loňský prosinec byl měsícem, kdy tradičně přišlo nejvíce darů a zároveň šlo z hlediska výše příspěvků o bezkonkurenčně „nejsilnější“ prosinec od roku 2018, kdy byla česká pobočka založena

 

Skvělý rok 2023 a velkorysý jednorázový dar

Vedle darů od menších dárců jsme loni obdrželi ještě obrovskou jednorázovou částku od soukromého českého nadačního fondu. Pokud do celkové bilance započítáme také ji, tak dárci v ČR v roce 2023 svými příspěvky uhradili celoroční školní stravování pro celkem 242 978 dětí, což je fantastické číslo a závazek i pro rok 2024! Když uvážíme, že Mary’s Meals dnes celosvětově pomáhá 2 429 182 dětem, není těžké spočítat, že podíl České republiky na celkovém počtu podporovaných dětí dosáhl v roce 2023 celých 10 %! V uplynulém roce přitom stačilo na zajištění jídla pro jedno dítě na celý školní rok pouhých 550 Kč.

Rok 2024 je pro nás všechny zatím nepopsanou knihou, ale už teď víme, že provoz české pobočky bude i nadále (minimálně do roku 2027) hrazen ze soukromých zdrojů. To znamená, že stejně jako v roce minulém, i v tomto bude 100 % darů věnovaných českými dárci posíláno na dobročinné aktivity, které Mary’s Meals vykonává v již 18 zemích světa. 

Mary’s Meals

Obrovské poděkování Vám všem!

Tímto chceme mnohokrát poděkovat všem, kteří se na tomto skvělém výsledku podíleli. Je naprosto nemyslitelné, že bychom jej dosáhli bez vytrvalé podpory soukromých dárců i firemních subjektů, bez pomoci mnoha zapálených dobrovolníků a podporovatelů. Každý, kdo byť jen drobně a jednorázově přispěl dle svých možností časem, prostředky, organizačními schopnostmi, modlitbou, podporou naší práce na sociálních sítí a mnoha dalšími způsoby, si zaslouží obrovské poděkování.

Ať Vám rok 2024 rozjasní úsměvy dětí, které díky Vám dostanou každý den ve škole najíst!

Mary’s Meals
Mary’s Meals