Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Magnus předvánoční slovo header

Předvánoční slovo od Magnuse

Magnus MacFarlane-Barrow se v předvánočním čase snaží zprostředkovat realitu chudých oblastí. Zdůrazňuje důležitost, jakou Mary’s Meals v těchto místech má a děkuje všem, kdo se do realizace programu, který přináší jídlo a naději nejchudším dětem, jakýmko

Published on

Drazí přátelé,  

Ekai se snaží vykopat svou studnu do ještě větší hloubky. Po čtyřech obdobích dešťů, kdy nepršelo, je v keňské Turkaně nejhorší sucho za posledních 40 let a lidé se vydávají k vyschlým korytům řek v zoufalé snaze najít vodu.  

„Má zvířata umírají a lidé budou brzy taky umírat,“ říká mi Ekai a dívá se přitom na svého syna Elara, který shání stádo krav podél pěšiny před námi. 

Turkana děti ve frontě na Mary’s Meals

V Turkaně dnes žijí dva miliony dětí, které trpí akutní podvýživou. Nyní více než kdy dříve, znamená jídlo od Mary’s Meals hranici mezi životem a smrtí pro komunity, kde tisíce předškolních a školních dětí dostávají naše drahocenné jídlo každý den. Je to příslib tohoto jídla, kvůli kterému přicházejí do školy a – spolu se vzděláním, kterého se jim dostane – nepřestávají věřit v lepší budoucnost.  

Tento náš slib však nyní prochází tvrdou zkouškou. Vzrůstající ceny potravin a paliva způsobují také nárůst cen jídla pro jedno dítě. V důsledku toho je nyní obtížné pokrýt potřebné náklady. Ceny jídla pro děti rychle stoupají, ale náš příjem bohužel neroste stejným tempem.

Magnus Turkana Mary’s Meals

Již dvacet let se na vás obracíme s prosbou o pomoc, abychom se dostali k dalšímu dítěti, které čeká na Mary’s Meals. A Bůh ví, že dětí, které naléhavě potřebují naši pomoc, je víc než kdy dříve a my se k nim chceme dostat co nejrychleji. Ale ještě předtím vás naléhavě prosím, abyste nám pomohli dodržet slib, který jsme dali 2,2 milionům dětí, které naše jídlo již dostávají. A činím tak s bolestným vědomím, že rostoucí ceny nezatěžují jen rodiny v místech jako je Turkana, ale že i vy se můžete potýkat s finančními problémy.

Jestli můžete, připojte se prosím k Ekaiovi, který se snaží vykopat svou studnu ještě trochu hlouběji, a darujte prostředky, které nám pomohou dál poskytovat školní jídlo, na němž závisí tolik mladých životů. Chceme se dostat k dalšímu dítěti, které na nás čeká, ale nejprve musíme zůstat věrní těm, kteří naše jídlo již dostávají.

Magnus Turkana Mary’s Meals

A pokud nás nyní nejste schopni podpořit finančně, prosím, nezapomeňte, že jsou i jiné možnosti, jak můžete pomoci. Řekněte o Mary’s Meals dalším lidem, věnujte svůj čas jako dobrovolníci nebo se modlete za všechny ty hladové rodiny.  

Ekaiovým jménem, jménem jeho rodiny a jménem tisíců rodin, které stále žijí v naději jen díky jídlu, které nám pomůžete darovat, Vám přeji šťastné a požehnané Vánoce.  

Bůh Vám žehnej!