Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Blog ženy

Pomáháme vytvářet bezpečný prostor pro ženy

V mnoha zemích světa ženy stále nemají stejný přístup k životním příležitostem jako muži. V některých oblastech, kde dětem podáváme naše pokrmy, musejí ženy překonávat skutečně náročné překážky

Published on

Mary’s Meals spolupracuje s organizací Dorcas a společně dodáváme jídlo do libanonských a syrských škol. V obou těchto zemích musí ženy čelit závažným problémům, které jsou ještě prohlubovány dalšími faktory, jako je zdravotní postižení, národnost, zdraví, náboženství či zranitelnost, která je důsledkem chudoby nebo ozbrojeného konfliktu. Hlavním cílem Dorcas je pomáhat skupinám na okraji společnosti. Působení týmů sahá daleko za činnost danou zajišťováním školních jídel. V komunitních centrech a školách provozovaných organizací Dorcas (kde Dorcas realizuje svůj vzdělávací a náš stravovací program) si dívky a chlapci s rozdílným původem spolu hrají a tím boří bariéry a spojují komunity, které by se jinak nestýkaly. O práci v těchto podmínkách jsme si povídali se sociální pracovnicí Jennifer Roumieh a koordinátorkou programu Isabelle Saade, které pracují v jednom z komunitních center Dorcas v Libanonu. Pokud se chcete dozvědět víc o jejich práci v roli těch, kdo přinášejí změnu, a iniciativách, které chrání ženy a děti, pak čtěte dál a podívejte se na tento rozhovor. 

Sbližování lidí různých národností 

Náš školní stravovací program v Libanonu nejen podporuje setkávání dívek a chlapců ve školách, ale zároveň ženám poskytuje možnost růst a rozvíjet se. V Libanonu žije 4. největší populace uprchlíků na světě. V přelidněných uprchlických táborech a chudých komunitách jsou samotný život i fyzická a duševní pohoda žen a dětí v neustálém nebezpečí. Mezi nejčastější hrozby patří sňatky nezletilých, nucená práce a únosy. Naše pokrmy jsou podávány dětem, které bydlí v okolí hlavního města Bejrút, kde se nachází velká část uprchlíků. Libanonské děti chodí do školy společně s dětmi syrských uprchlíků a matky z obou komunit se dobrovolně podílejí na přípravě pokrmů, čímž uvolňují napětí a budují mezi sebou vztahy.

Ženy Libanon dobrovolnice

Řidičky autobusu nebo sociální pracovnice 

Vedle podávání našich pokrmů víc než 1 000 dětem Dorcas tyto děti také vzdělává v oblasti sociálních problémů a organizuje skupinová sezení či vzdělávací akce s cílem posilovat rovnoprávnost. Tyto vzdělávací akce se zaměřují na mezigenerační aktivity a mezinárodní svátky včetně Mezinárodního dne žen s cílem odstranit překážky, propagovat toleranci a odmítat stereotypy. Vzdělávací akce se zaměřují také na zaměstnanost. S podporou organizace Dorcas mohou ženy pracovat jako dobrovolnice na těchto pozicích: pomocnice při přípravě našich pokrmů, řidičky autobusu (čímž umožní dívkám a chlapcům z venkova zapojit se do různých aktivit) nebo se mohou nechat zaškolit na pozice sociální pracovnice a vzdělávat dívky a chlapce ohledně důležitých problémů včetně práv žen. Tyto aktivity jsou vítanou příležitostí především pro ženy, které mají uprchlický status a kvůli tomuto statusu i jejich pohlaví jim častěji hrozí diskriminace na pracovišti. Nejenže uprchlíci musí opustit svůj domov a živobytí, ale často přijdou i o svá práva. Zároveň se snaží, aby jejich děti nepotkal stejný osud, což může způsobovat pocity úzkosti a beznaděje.

Libanon ve třídě

Společná budoucnost 

V zemi, kde není dostatek pracovních příležitostí, vládnou zde nepokoje a ekonomika se zhroutila, stačí málo, aby se rodina ocitla za hranicí chudoby. Proto je zajištění jednoho výživného školního jídla pro děti životně důležité. Život v Libanonu a Sýrii je pro mnoho rodin, které bojují s rostoucí inflací a žijí ve špatných podmínkách, velice nebezpečný. Více se můžete dozvědět v příspěvku Důležitost Mary’s Meals při krizi v Libanonu

Libanon, rodina

Společně s organizací Dorcas se snažíme, aby tyto zranitelné komunity byly odolnější, a s pomocí nadšených dobrovolníků z těchto komunit jim budeme i nadále dodávat naději v podobě jednoho životně důležitého školního jídla pro děti napříč Libanonem a Sýrií.