Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Mary’s Meals, rozšíření do Mosambiku

Od května pomáháme i dětem v Mosambiku

Mosambik je jednou z nejchudších zemí světa a více než polovinu přibližně 33milionové populace tvoří děti. Právě k nim, do škol na jihu země, která je krutě sužována klimatickými výkyvy, směřuje naše pomoc.

Published on

V současné době poskytujeme každý školní den jídlo bezmála 2,5 milionu dětí po celém světě. Soustředíme se na oblasti, kde je přístup ke vzdělávání ztížen množstvím faktorů – na prvním místě hladem, který je zapříčiněn především konflikty a změnami klimatu. V zemích, které s Mosambikem sousedí, v Zambii, Zimbabwe a Malawi (kde naše stravovací programy v roce 2002 začaly) zajišťujeme jídlo ve školách 1,5 milionu dětí. A ve všech těchto zemích byl v posledních měsících vyhlášen kvůli velkému suchu stav nouze. Podobná situace panuje i v Mosambiku, a proto rozšíření, které jsme již několik let připravovali, přichází v pravý čas

 

Země sužovaná rozmary počasí

Odstartování školního stravování Mary’s Meals v Mosambiku je možné díky spolupráci s místní nevládní organizací Mozambique School Lunch Initiative (MSLI, Mosambická iniciativa pro školní obědy). Společně zajišťujeme životně důležité jídlo pro více než 5 000 dětí žijících v okrese Mabalane v provincii Gaza. Program byl zahájen od 20. května ve více než 30 školách, přičemž děti dostaly ve školách poprvé najíst po návratu z prázdnin do nového vyučovacího pololetí.

Mosambik, jenž je kvůli dopadům klimatických změn označován za jednu z nejzranitelnějších zemí světa, byl od roku 2007 zasažen jedenácti tropickými bouřemi. Letos v březnu, pouhý rok po cyklónu Freddy, který loni zpustošil zemi a zanechal miliony lidí v naléhavé nouzi, udeřila v centrálních a jižních provinciích tropická bouře Filipo, která zasáhla další desítky tisíc lidí.

Hlad a nedostatečný přístup k jídlu jsou pro obyvatele Mosambiku stále akutními problémy. Podle odhadů IPC se 3,3 milionu lidí potýká s „krizovou“ nebo „mimořádnou“ úrovní nedostatku potravin a téměř 65 % obyvatel žije pod úrovní mezinárodní hranicí chudoby (2,15 dolaru na den).

Mary’s Meals, Mosambik

Stabilita do nejisté situace 

Zakladatel a generální ředitel Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow říká: „Vzhledem k tomu, že sucho a záplavy nadále ničí mnoho zemí v jižní Africe, naše rozšíření do Mosambiku poskytne důležitou trvalou podporu dětem, jejichž životy jsou hluboce zasaženy hladem, chudobou a extrémními povětrnostními podmínkami. Velká část obyvatel Mosambiku je závislá na zemědělství, takže nedávné nepravidelné srážky a neustálá hrozba cyklonů znamenají, že mnoho rodin prostě nemá dostatek potravin, které by je uživily. Naše školní stravování přinese dětem tolik potřebnou stabilitu a výživu v době nejistoty a pomůže zmírnit starosti jejich rodičů – mnozí z nich nám přitom budou aktivně pomáhat jako dobrovolní kuchaři.“

Mary’s Meals, Mosambik

Pytel uhlí už nerozhoduje o obědě

Nevládní organizace MSLI poskytuje v provincii Gaza školní stravování již více než osm let a má rozsáhlé zkušenosti se spoluprací s místními školami a producenty potravin, stejně jako s příslušnými úřady a vedoucími představiteli komunity. Stejně jako Mary’s Meals se i MSLI věnuje nákladově efektivnímu školnímu stravování, do nějž se výrazně zapojují komunity, které za program přebírají odpovědnost. 

Roberto Mutisse, spoluzakladatel a výkonný ředitel MSLI, rozšíření komentuje: „Když jsme se setkali s dětmi v okrese Mabalane, viděli jsme, jak moc hlad ovlivňuje jejich životy. Během jednoho rozhovoru jsem se zeptal šestileté dívky, kolikrát doma jedli. Odpověděla: 'když táta nemůže prodat pytel dřevěného uhlí, tak doma nejíme'. Opravdu mě zasáhlo, jak palčivou zkušenost s hladem má takto malé dítě. V MSLI jsme nadšení, že můžeme ve spolupráci s Mary’s Meals sloužit těmto školákům a poskytnout zranitelným dětem a jejich rodinám nový zdroj naděje a podpory. Děti se budou moci spolehnout, že na ně ve škole čeká výživné jídlo. Navíc si ale samozřejmě oddechnou i jejich rodiče, kteří budou vědět, že jejich děti nebudou hladovět, i když oni sami jim momentálně jídlo zajistit nedokážou.“

Mary’s Meals, Mosambik