Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Magnus v ČR

Magnus v ČR: rozhovory a reportáže

Na začátku května navštívil Česko Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel Mary’s Meals. Těm, kteří nemohli být přítomni na žádné z akcí, kde bylo možné se s Magnusem setkat, nabízíme možnost zpětně nahlédnout do dění druhého květnového týdne tohoto roku

Published on

Magnus do Česka přijel, aby se zúčastnil akcí pořádaných při příležitosti 5. výročí založení české pobočky. Série přednášek v  Brně a Praze a zejména brněnský benefiční koncert, jenž byl živě přenášen na TV Noe, byly přitom připravovány už mnoho měsíců dopředu. Vyžádaly si spoustu práce nejen od zaměstnanců české pobočky, ale také od mnoha dobrovolníků, bez nichž by nejen v  Česku nebyla práce Mary’s Meals v  tomto rozsahu vůbec možná. Magnusův čas mezi jednotlivými velkými akcemi byl navíc vyplněn spoustou osobních setkání a rozhovorů pro různá média, takže zhruba od druhého dne hrozilo, že dočasně přijde o hlas. I tak ale bez váhání pokračoval v tom, aby byl „hlasem hladovějících dětí“. 

Magnus v Praze

Na Magnusových přednáškách jsme se stále znovu přesvědčovali, že v  případě tohoto poselství o pomoci nejchudším není potřeba žádných efektních obratů, ale že přítomné naopak oslovuje bez příkras podaná pravda. Zřejmě nejviditelnější byla tato skutečnost při panelové diskuzi, kde zaznělo množství podnětných, skvěle vypointovaných i zábavných vět z úst ostatních účastníků. Podle ohlasů, které jsme mohli vyslechnout po diskuzi, byla ovšem právě Magnusova jednoduše volená slova, jimiž sděloval poselství o naději a lásce, tím, co mezi lidmi vyvolalo největší ohlas. A se stejným zájmem naslouchali jeho slovům účastníci samostatné přednášky v Brně i dvou dalších přednášek, které byly zorganizovány v Praze. Velký zájem byl o druhé vydání Magnusovy knihy „Bouda, která krmí miliony dětí“ i jeho druhou publikaci „Štědrost a dobročinnost“, jež byla veřejnosti poprvé představena a oficiálně požehnána na závěr brněnské přednášky. Při několika příležitostech Magnus obě knihy podepisoval.

Magnus podpisuje

Pět hektických dní se neslo ve znamení velkého zájmu a solidarity, která přesahuje hranice malé země uprostřed Evropy. Sám Magnus pak možná bezděky nejlépe shrnul dění „českého týdne“ při benefičním koncertě. Na adresu hudební kvality, kterou nabídli Police Symphony Orchestra a Tomáš Klus, řekl: „Věděl jsem, že to bude výborné. Ale že to bude takto skvělé, jsem netušil! A jsem rád, že můžeme dětem, které jsou odkázány na naši pomoc, věnovat to nejlepší, co máme.“ Magnusova květnová návštěva v ČR více než jindy ukázala, že Mary‘s Meals není jen rostoucí charitativní projekt, který je v současném světě nesmírně potřebný. Zároveň jde o dar všem zapojeným, na němž se ukazuje, že každý drobný skutek lásky má velký smysl a že ten, který dává, je v  tomto mezinárodním propojení lidí stejně bohatě obdarován jako ten, jenž přijímá. 

Koncert Brno

Magnusova návštěva vám úplně unikla a rádi byste se o něm a Mary’s Meals dozvěděli víc? Případně si chcete osvěžit to, u čeho jste sami byli přítomni? V tom případě vám nabízíme několik informačních zdrojů od rozhovorů (nejen tištěných), přes záznam panelové diskuze a koncertu na TV Noe až po Magnusovy knihy. (Některé materiály, například k repríze chystaný koncert, nejsou v tomto okamžiku dostupné, ale odkazy budeme přidávat, jakmile to bude možné.)