Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Konference Mary’s Meals

Konference podporovatelů Mary’s Meals: Setkání „lidí, kteří existují“

„Vždy, když u nás mluvíme o dárcích a dobrovolnících z Evropy, kteří nám pomáhají, říkáme si, co je to asi za lidi a proč to vůbec dělají. Někdy tak trochu pochybujeme, že existují. A teď tady stojím před vámi a vidím vás...

Published on

... Konečně vidím ty lidi, kteří se uskrovňují a dělají nejrůznější věci, aby mohli pomoci dětem, jež jsou tisíce kilometrů daleko od nich. Děkuju vám za to, že existujete!“

Tak uvedl svou přednášku Danny Gomwe, který na brněnskou konferenci dorazil až ze Zimbabwe, aby mohl účastníkům přiblížit, jak velký dopad má pomoc, na níž se prostřednictvím organizace Mary’s Meals podílejí. 

Konference Mary’s Meals

Dannyho přednáška byla zřejmě pro většinu účastníků nejpůsobivějším bodem konference. Kladné ohlasy jsme ale dostali na celý program, jeho uspořádání i provedení. Všechny účastníky přivítal předseda správní rady Marián Janov a po něm si vzala program na starost Lucy Nečesalová. Její vstup odstartoval osobní video-pozdrav od zakladatele organizace Magnuse MacFarlane-Barrowa, po němž následovalo mnoho dalších výstižných videí, grafů, fotografií a komentářů k nim. Přítomní posluchači se tak dozvěděli o celosvětových trendech a plánech na růst Mary’s Meals, o výsledcích naší práce i o bohužel nevyhnutelném navýšení nákladů na podporu jednoho dítěte na celý rok. (Aktuální suma na začátku roku 2023 činí 550 Kč.) Věnovali jsme se nezastupitelné úloze drobných dárců a dobrovolníků, přičemž těch druhých je v ČR už přibližně šest set. Mluvili jsme o akcích a opakujících se kampaních, které v minulých letech proběhly.  

Konference Marian

Věnovali jsme se také plánům pro rok 2023, v němž bude největším organizačním celkem květnový týden, kdy do ČR přijede Magnus MacFarlane-Barrow. Pro Magnuse je naplánováno několik přednášek a besed, rozhovorů s médii a setkání s veřejností. Většina z nich proběhne v Brně, ale neopomeneme ani Prahu. V pondělí 8. května bude v brněnské Boby Hall uspořádán společný benefiční koncert Police Symphony Orchestra a Tomáše Kluse. Celý výtěžek hudebního večera bude věnován na dílo Mary’s Meals a koncert se neobejde ani bez Magnusovy účasti.

Velmi důležitou částí konference byl blok, v němž byly představeny známé osobnosti, jež Mary’s Meals v Česku podporují: písničkář Pavel Helan, teoložka a spisovatelka Kateřina Lachmanová nebo přední český ekonom Tomáš Sedláček. Petra Burianová, bývalá právnička a vítězka prvního kola televizního soutěžního pořadu Peče celá země, která dnes uvádí vlastní pořad Pečení na neděli, se na konferenci dostavila osobně a vysvětlila, proč je Mary’s Meals charitativní organizací, která si vysloužila její důvěru a rozhodla se ji podporovat.

Konference Mary’s Meals

Po krátké přestávce následovaly četné příklady dobrovolnických aktivit, které ukázaly, jak zcela zásadní jsou pro rozvoj a znalost Mary’s Meals lidé, kteří se práci pro hladovějící děti rozhodli věnovat svůj drahocenný čas a prostředky. Příkladů z terénu bylo velké množství, proto nezmíníme všechny. Určitě ale nemůžeme opomenout adventní jarmarky a přítomnost dobrovolníků na mnoha různých venkovních akcích, čtvrtletní televizní magazín Mary’s Meals na TV Noe, nevidomou Barunku vyrábějící drobné ozdoby v podobě andílků, stážisty nebo dobrovolnické týmy v oblasti překladatelství a správy sociálních sítí. Bezesporu pozoruhodná byla slova Lemesy Chiteta ze Zambie, který studuje v Brně a z pozice člověka znalého zambijských poměrů, pomáhá jako stážista propagaci Mary’s Meals v Česku.

Konference Mary’s Meals

Poté přišel na řadu výše zmíněný Danny Gomwe, jenž od roku 2002 vede v Zimbabwe organizaci Mavambo Orphan Care. Ve spolupráci s ní Mary’s Meals v této zemi pomáhá už 120 tisícům dětí. Danny sám začal chodit do školy, když mu bylo 16 let. Díky vrozené inteligenci a pomoci, jíž se mu dostalo, ale tento hendikep brzy dohnal a dnes může svědčit o tom, jak zcela zásadní je vzdělání, jež stojí v centru pomoci Mary’s Meals. Podělil se s posluchači o to, jak po zavedení stravovacího programu v jeho zemi rychle roste zápis do škol, jak jsou děti soustředěnější a do výuky docházejí pravidelně. Díky Dannymu a jeho slovům jsme pochopili, jak nedocenitelné jsou pro nejchudší děti věci, které my často považujeme za samozřejmé. Zároveň si účastníci mohli uvědomit zásadní dopad drobných činů, které dárci a dobrovolníci pro Mary’s Meals vykonávají. Dannyho vděk asi nejlépe vyjádřila jeho slova: „Magnus často říká, že dílo Mary’s Meals je složeno z malých skutků lásky. My v Zimbabwe ale tvrdíme, že jsou to velké skutky lásky!“ 

Konference Mary’s Meals

Odpolední trojice workshopů byla soustředěna na aktivity ve školách a s mládeží, dobrovolnické zapojení do pravidelných kampaní a na způsob, jakým je vhodné přistupovat k zodpovídání dotazů o Mary’s Meals, ať už v terénu nebo mezi známými. První dva jmenované workshopy vyžadovaly od účastníků větší aktivitu, poslední, „divadelně“ pojatý workshop je postavil spíše do role diváků. Všem třem bylo společné zaujetí účastníků a jejich pozorná aktivita navzdory poměrně pokročilé hodině.

Na závěrečné otázky, které se shromáždily během celého dne, odpověděl velmi fundovaně Karel Nečesal. Mnoho ochotných rukou nám na konci pomáhalo uklízet a prostory Biskupského gymnázia jsme díky tomu uvedli do původního stavu v rekordním čase. I tato zdánlivá drobnost nás opět ujistila o tom, jak vzácné lidi se nám během let působení podařilo získat pro společnou myšlenku pomoci nejpotřebnějším. Zároveň věříme, že se nám je opět podařilo ujistit o tom, že Mary’s Meals je organizace, která nejen dělá vrcholně potřebnou činnost, ale navíc tak činí s patřičným zaujetím, nadšením a efektivitou. 

Konference Mary’s Meals

Moc děkujeme vám všem, kdo jste do Brna přijeli a nesmírně se těšíme na všechna další setkání.