Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Haiti třída

Každodenní hrdinství na Haiti

Naši partneři na Haiti odvádějí úžasnou práci. Navzdory výbušně nestabilnímu prostředí se jim stále daří podporovat děti v komunitách, které se potýkají s nedostatkem potravin

Published on

Z nedávné analýzy IPC, která určuje míru závažnosti potravinové krize, vyplývá, že více než 4,8 milionu obyvatel Haiti (tedy zhruba polovina populace) se v současné době nachází v krizové nebo nouzové situaci. V rámci pětistupňové škály jde o třetí a čtvrtý nejzávažnější stupeň naléhavosti. Nedávné zemětřesení, záplavy a pokračující nepokoje tak z Haiti v současné době činí místo, kde je život opravdu nesmírně náročný.

Je skutečně obdivuhodné, že naši partneři – Summits Education, Caritas Hinche a BND (Bureau de Nutrition et Développement) – i v těchto podmínkách bez přerušení dokážou poskytovat dětem zařazeným do našeho programu školní stravování. Zajišťují jídlo více než 200 000 školákům, kteří se mohou spolehnout na to, že ve škole dostanou denně najíst.

Organizace BND působí mimo jiné v hlavním městě Port-au-Prince a v dalších náročných městských oblastech. Emmline, administrativní a finanční ředitelka BND, současný stav popsala takto: „Situace v několika oblastech Port-au-Prince je chaotická. Dochází k mnoha násilnostem a vraždám. Mnozí naši zaměstnanci slyší střelbu ve dne v noci. Pro některé z nich vůbec není bezpečné přijít do práce, natož aby přišli včas. Doufáme v lepší budoucnost, ale v této fázi si nemůžeme být ničím jistí.“

Haiti poděkování

Navzdory nebezpečným podmínkám naši partneři usilují o to, aby byly dodávky jídla od Mary’s Meals po celé zemi zachovány. Cassandre, programová ředitelka společnosti Summits Education, popsala kroky, které je nutné podniknout, aby i za současného chaosu bylo možné dál pokračovat v práci:

„Program nadále funguje díky naší schopnosti zmírňovat rizika. Neustále se přizpůsobujeme proměnlivé situaci. Zaprvé víme, že když se nám podaří dopravit potřebné suroviny do škol, každodenní distribuce a kontrola už může pokračovat hladčeji. Učitelé a lidé, kteří na zásobování dohlížejí, totiž žijí blízko škol a mohou v řetězci činností snadno navázat. Jakmile je jídlo ve škole, pak mohou dětem podávat jídlo denně. Navíc máme v každém regionu místní pracovníky, kteří vědí o nadcházejících protestech nebo jiných událostech, které by mohly narušit naši práci. Mohou tak podle potřeby upravit plánované činnosti.

Zatím jsme měli obrovské štěstí. Na Haiti pravidelně dochází k únosům nákladních aut, ale nás nic takového nepotkalo. Mary’s Meals úzce spolupracuje s dodavatelem, který je zvyklý zásobovat i nebezpečné oblasti v zemi. Mají rozsáhlé zkušenosti a přijímají veškerá opatření, aby se vyhnuli potenciálnímu nebezpečí – například pro rozvoz najímají vhodnou dopravu. Od roku 2018 jsme tak nepřišli o žádnou zásilku, která by putovala z jejich skladu do našeho, ani z našeho centrálního skladu do škol.

Haiti fronta v zeleném

V tomto typu prostředí, kde se politická a environmentální stabilita může měnit ze dne na den, může být důsledný přístup ke vzdělání výzvou, protože se objevují problémy na národní, místní i osobní úrovni. Cassandre si je dobře vědoma toho, jak důležitou roli hrají místní komunity při přípravě a výdeji jídel, a hovoří o hrdinství dobrovolníků, kteří v zájmu programu školního stravování odvážně podstupují každodenní reálné nebezpečí.

„Dobrovolníci, jako jsou rodiče a další členové komunity, denně přicházejí do školy připravovat jídlo. Málokdy se stane, že se dobrovolníci nedostaví, to už musí být opravdu mimořádná událost. Vědí, že pokud nepřijdou pomoci, děti nebudou jíst. Přínosu dobrovolníků si velmi vážíme. Bez nich by náš program školního stravování prostě nemohl fungovat.“

Haiti nakládání pytlů

Díky štědré podpoře dárců a úžasnému nasazení dobrovolníků a zaměstnanců pokračuje naše společné poslání podávat na celém Haiti pomocnou ruku dětem a rodinám, které se potýkají s akutním nedostatkem potravin. Skutečnost, že se našim partnerům podařilo udržet hladký průběh programu v současných podmínkách, je bez přehánění možné popsat jako neuvěřitelnou.

Na přiloženém videu (viz začátek článku) se s vámi Cassandre podělí také o pohled na kontext, v němž naši partneři pracují, a na nezpochybnitelný pozitivní dopad, který vidí ve školách, kde se naše jídlo podává. O Mary’s Meals mimo jiné říká: „Děti přicházejí do naší školy jen proto, že tady dostanou najíst a pravidelně ji navštěvují jen kvůli školnímu stravování. Pro nás je to nejpřínosnější program, který máme.“

Třída na Haiti v modrém

Chceme poděkovat všem našim podporovatelům, kteří nám pomohli zajistit kontinuitu a spolehlivost v těžko dostupných oblastech, kde je náš program velmi potřebný. Spolu s Cassandre a Emmline sdílíme naději na lepší a světlejší budoucnost Haiti a jeho obyvatel.