Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Farmy místo zbraní

Farmy místo zbraní

Pytláci v Zambii jsou odměňováni za ochranu divoké zvěře namísto jejího zabíjení, a to prostřednictvím iniciativy oběhového hospodářství, která sytí hladové děti a zároveň motivuje k legálnímu způsobu obživy

Published on

Společnost COMACO je dodavatelem Mary‘s Meals Zambie a věří, že zákaz pytlačení neřeší hlavní příčinu pytláctví a dalších forem degradace půdy. Namísto trestání lidí za pytláctví (což jen zhoršuje problémy hladu a chudoby, když se člen rodiny dostane do vězení) společnost vytvořila systém, který odměňuje lidi za ochranu přírodních zdrojů.  

Více než 200 000 drobných zemědělců (družstev i jednotlivců) dodává společnosti COMACO svou úrodu a část z ní jde na výrobu kaše Mary’s Meals, kterou často krmí své vlastní děti, což přispělo k růstu podpory školních stravovacích programů ze strany komunity.

Zločiny páchané na volně žijících zvířatech v Zambii jsou akutním problémem. Za posledních 40 let pytláci v Zambii vyhubili jednu z nejpočetnějších populací nosorožců v Africe. 

Mary’s Meals Zambie

Ředitel organizace Mary’s Meals v Zambii, Panji Kajani, je potěšen, že společnost COMACO byla nejen nejlevnějším dodavatelem kaše, kterou potřebujeme pro naše programy školního stravování, ale že má také pevné etické pracovní postupy: 

  • Platí spravedlivou cenu za plodiny, takže děti zemědělců mohou místo pomáhání na farmách chodit do školy.  
  • Více než polovinu jejich zaměstnanců tvoří ženy, proto je pro ně důležité posílení postavení žen.  
  • COMACO pomáhá obnovit živiny v půdě, zastavit její degradaci a snížit závislost na škodlivých a drahých pesticidech, čímž umožňuje udržitelné zemědělské postupy, které pomáhají zvyšovat výnosy, aniž by poškozovaly životní prostředí. 

​​​​​​Společnost COMACO mohla rozšířit svou činnost díky smlouvě s Mary’s Meals – situace je výhodná pro všechny! 

Standwell Chirwa je jedním z více než 1 800 pytláků, kteří se stali farmáři a které COMACO pomohlo vyškolit. Stejně jako mnoho jiných obyvatel venkovských komunit v blízkosti zambijských národních parků si dříve přivydělával nelegálním pytláctvím, čímž riskoval vězení nebo zranění. Organizace COMACO mu pomohla pochopit dopady pytláctví, odevzdal zbraň, nastoupil na vysokou školu a osvojil si nové dovednosti pro zajištění obživy. 

„Chci poděkovat organizaci Mary’s Meals za to, že kupuje to, co vypěstuji. Díky této kaši jsou naše děti zdravé. Prosím Mary’s Meals, aby i nadále pomáhala celé provincii.“