Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Etiopie Květen 2023

Etiopie – jídlo se opět dostává tam, kde je ho nejvíc potřeba

Poprvé od začátku konfliktu v Etiopii, což je už víc než dva a půl roku, byl náš partner schopen doručit balíky s jídlem do rodin v komunitách, kde děti dostávaly naše pokrmy již předtím, než se kvůli bojům musely školy zavřít

Published on

Válka v Tigraji velmi poznamenala život Etiopanů (více viz zprávy ČT) a nezbývá než doufat, že se postupně vše vrátí k normálu. Náš etiopský partner Dcery milosrdenství (Daughters of Charity) identifikoval oblasti největší nouze a na konci dubna proběhla dodávka potravin v Hawzenu, Kelete Awelallu, Atsbi a Garaletě. Na místa se podařilo dopravit velké množství různorodých potravin – jídlo obsahovalo čočku, mouku a olej – pro 8 tisíc dětí a dospělých na jeden měsíc. Stejnou dodávku plánujeme zopakovat v květnu a červnu.

Tigraj pytle

Mluvčí Dcer milosrdenství nám řekla: 

„Válka v Tigraji za sebou zanechala velmi složité ekonomické a sociální problémy. V reakci na vzniklou krizi a ve snaze zachránit životy lidí, kteří naléhavě potřebují pomoc, realizují Dcery milosrdenství za podpory Mary’s Meals tento projekt v cílových oblastech. Přestože se nám daří distribuovat potraviny bez větších obtíží, bylo nesmírně obtížené určit, kteří členové komunity jsou ti nejpotřebnější, protože velká většina obyvatel žije v těchto oblastech v podmínkách blízkým hladomoru. Přijměte prosím naši nejhlubší vděčnost jménem těch, kdo tuto pomoc přijímají, a jménem našeho týmu. Děkujeme každému z Mary’s Meals, kdo se zasloužil o pomoc, která zachraňuje životy, děkujeme za laskavost, kterou tak prokazujete trpícím lidem v Tigraji.“  

Tigraj pytle detail

Dary směřované pro Mary’s Meals tedy ulehčily mnoha rodičům, dětem a lidem v situaci, kdy doslova bojují o život. Je krásné vidět, jak se dobrota jedněch dotýká životů druhých. 

 

Nadále sledujeme obtížnou situaci v celé Tigraji a doufáme, že se nám co nejdříve podaří obnovit školní stravovací programy.