Chceme rozšířit naše školní stravování k dalším dětem v Etiopii, kde vážný nedostatek potravin hrozí přerůst v hladomor.

Udělejte si to jako doma!

Právě procházíte českým webem, ale naše rodina sahá přes celý svět.

Abyste se ujistili, že podporujete místní organizaci Mary's Meals, vyberte prosím svou zemi ze seznamu níže.

Pokud svou zemi nemůžete vidět, nebojte se! Můžete použít naše mezinárodní stránky.

Učitel Alexander header

Důvod, proč zůstat ve škole

Díky jednomu jídlu denně od Mary’s Meals má učitel Alexander ze základní školy Chigodi stále naději na lepší budoucnost pro své žáky v Malawi i jinde

Published on
Alexander Chigodi

Alexander je jedním z nejdéle zaměstnaných učitelů na základní škole Chigodi v Malawi a velmi dobře chápe překážky, kterým musí jeho studenti čelit. Mnoho žáků chodí do školy hladových, protože jejich rodiny si nemohou dovolit ani to základní. V komunitě, kde Alexander učí, je většina rodin životně závislá na svém malém hospodářství. Nesčetněkrát byl svědkem toho, že děti obětovaly své vzdělání, aby pomohly rodičům obdělávat pole a vydělat peníze. 

„Aby se rodiče v této oblasti uživili, jsou zcela závislí na svém hospodářství, ale sklizeň jim nevystačí na celý rok, protože žijí ve velkých domácnostech,“ říká Alexander. „Výnos plodin je nízký. Například i proto, že škůdci, jako jsou třeba opice, plodiny napadají, kvůli čemuž pak mnoho domácností nemá dostatek jídla. Během zemědělské sezóny mají děti za úkol opice odhánět, což má vliv na jejich školní prospěch. V některých případech, aby se rodiny uživily, chybí děti ve škole proto, že pomáhají rodičům s tzv. úkolovou prací (práce, která je založena na výsledku a je většinou za nízký plat) a při prodeji zemědělských produktů na trzích.“ 

Škola Chigodi

Problémy dětí z této komunity nejsou jedinou věcí, se kterou se Alexander ve své dlouholeté učitelské kariéře setkal. Má přímou zkušenost s tím, jak důležitou roli ve škole hrají pokrmy Mary's Meals, a ví, že s jistotou jednoho jídla každý den je pravděpodobnější, že děti půjdou do školy spíš než do práce. Jako učitel si Alexander nepřeje nic jiného, než aby jeho studenti byli příkladem pro další generace a pokračovali ve svých studiích i za hranicemi města Chigodi, získali práci a byli schopní zajistit své rodiny. Jeho studenti to ale nemají lehké a současná situace jejich cestu stále víc komplikuje. Do komunity, kde Alexander žije, se promítají také globální problémy jako je vysoký růst cen potravin a snížení platů, což ještě více zatěžuje rodiny i jeho samého, jelikož za jídlo platí víc než kdy dříve. Ale s jistotou jednoho školního jídla denně jsou děti o krok blíž k naplnění Alexanderových přání – mají důvod chodit do školy a také dostatek energie na to, aby se v hodinách soustředily.

Chigodi dvorek

Mary’s Meals má 20letou zkušenost s podáváním školních jídel v komunitách v Malawi, v zemi, která má dlouhodobě problém s nedostatkem jídla. V posledních desetiletích zasáhly Malawi klimatické jevy jako jsou sucha a záplavy, které zdecimovaly úrodu kukuřice. Rodiny tedy musely čerpat ze zásob potravin, ale ty jsou již skoro nulové.

Současná globální potravinová krize ještě více znesnadňuje život komunitám, které jsou podobné té Alexanderově, ale my jsme přesvědčeni, že jistota jednoho školního jídla denně může zásadně změnit život dětí žijících v chudobě, jelikož jim pomůže zahnat hlad, dodá jim energii k učení a zároveň budou mít naději na lepší budoucnost.