Již 1 838 859 dětí dostává ve škole jídlo,
které jim změnilo život!

Zpět na novinky | 24. 3. 2021 | Země Mary's Meals

S uzavíráním škol v důsledku pandemie nebylo jasné, jak dokážeme nadále zajistit jídlo dětem, které se na nás spoléhají. Rok na to, přes veškeré překážky, oslavujeme příchod více než 171 000 nových dětí do našeho celosvětového programu školního stravování.

Abychom dostáli svým slibům daným dětem, které Mary’s Meals již dostávají, musely loni touto dobou naše týmy a komunity dobrovolníků tvrdě pracovat a vynaložit mnoho úsilí, aby přizpůsobily náš školní stravovací model nastalé situaci. Jako zázrakem jsme byli schopni zajistit příděly jídel pro domácí přípravu, takže většina dětí, které by za normálních okolností dostaly jídlo od Mary’s Meals ve škole, si mohly nadále spolehnout na jedno jídlo denně, i když se učily z domova.

Ještě úžasnější je fakt, že jsme byli schopní přibírat další děti, které na Mary’s Meals teprve čekaly. Od začátku loňského roku jsme ve školním stravovacím programu Mary’s Meals přivítali 171 792 nových dětí.

V říjnu a listopadu jsme rozšířili náš program v Zambii a výživné jídlo se tak dostalo k více než 50 000 dalších dětí v zemi. Od září jsme také dokázali do programu přijmout více než 6 900 ohrožených dětí v Turkaně (severní Keňa), přestože v tom čase byly školy zavřené. Díky komunitní distribuci jídla si rodiny mohly vyzvedávat potraviny do doby, než se školy znovu otevřely.

Významně se nám podařilo rozšířit také spolupráci s naším partnerem Feedback Madagascar. Společně jsme v loňském roce víc než zdvojnásobili počet dětí, kterým prostřednictvím tohoto programu poskytujeme Mary’s Meals. Nyní dostává na Madagaskaru jídlo od Mary’s Meals 25.460 školáků (včetně dětí ze základní školy v Ankarinomby, které vidíte na obrázku).

V roce, který byl plný problémů, jsme dosáhli neuvěřitelného rozmachu. Je to krásné svědectví o odhodlání a obětavosti našich týmů a partnerů, kteří nepřestávají usilovat o to, aby hladové děti dostaly najíst každý den tam, kde se vzdělávají – ať už je to ve škole nebo doma.

Spuštění nových partnerských programů v r. 2020 nám umožnilo navýšit kapacity a poskytnout službu ještě většímu počtu ohrožených dětí. Podařilo se nám dostat k mladým lidem z Nigerie, nejnovější země zapojené do našeho programu, a to díky spolupráci s důvěryhodným partnerem Grandir Dignement. Je to už druhý společný program, spolupracujeme s nimi také ve věznicích na Madagaskaru. Zajišťujeme teď každodenní stravu pro dětské vězně ve třech hlavních vyšetřovacích vazbách největších nigerijských měst: Niamey, Maradi a Ziner. Je to životně důležité pro spoustu dětí (některým z nich je teprve 13 let), které byly zatčené za menší přečiny jako např. krádež jídla a které čekají na soud.

Během období, kdy vrcholila pandemie v Zimbabwe, jsme začali spolupracovat s naším novým partnerem Mavambo Orphan Care, kde poskytujeme příděly jídla více než 6000 znevýhodněných dětí v městském obvodu okolo Harare. Mnohé z nich jsou HIV pozitivní. A v Malawi, v našem nejdéle fungujícím a nejrozsáhlejším programu školního stravování, jsme předali zajištění malé části našeho programu (poskytování pokrmů okolo 5000 dětí) organizaci MCSPA, která provozuje některé ze škol, kde poskytujeme dětem jídlo.

Toto všechno jsme dosáhli současně s hledáním cest, jak se vypořádat se zavřením škol, jak dodržet všechna nutná bezpečnostní opatření a jak úzce spolupracovat s komunitami a vládami na povzbuzování a informování rodin o nejúčinnější prevenci šíření Covid-19.

Tato skvělá zpráva, že 1 838 859 dětí dostává jedno jídlo denně ve své škole a má tak šanci se učit a mít úspěch, se mohla stát realitou jen díky štědrosti našich podporovatelů po celém světě a díky malým skutkům lásky pro Mary’s Meals, které nás přibližují ke dni, kdy budou mít všechny děti dostatek jídla a budou moci chodit do školy.