Zapomenuté děti: Pomoc dětem, které jsou zadržovány bez soudu a bez jídla

Grandir Dignement (Důstojné dospívání) je jedním z našich důležitých partnerů v programu školního stravování a zaměření tohoto sdružení je naprosto ojedinělé. Věnuje se totiž dětem zadržovaným v detenčních střediscích v Nigeru a na Madagaskaru, přičemž některým je teprve osm let. Mnohé z nich stále čekají na soud a nebyl jim prokázán žádný trestný čin.  

Zpět na novinky | 27/07/23 | Země Mary's Meals

Školní stravovací program Mary’s Meals ve spojení s úlohou organizace Grandir Dignement se skvěle doplňují. Sdružení usiluje o to, aby dětem v obzvláště zranitelných situacích přineslo novou naději. Jeho pracovníci podporují děti v záchytných centrech tím, že bojují za spravedlnost pro mladistvé a pracují na zlepšování vzdělávacích výsledků. Členové týmu mají přímou zkušenost s tím, jak cenným přínosem jsou naše jídla v rámci poslání jejich organizace vzdělávat děti v  nesmírně náročných podmínkách. Dinot, pomocník v jednom z center na Madagaskaru, říká: „Když tu Mary’s Meals nebylo, mladí lidé hodně trpěli.“ 

Vědí, že je nezklameme 

Výuka, kterou Grandir Dignement poskytuje, je praktická a vyžaduje větší zapojení, než byste čekali, vysvětluje Fetra, místní učitel: „Pro praktickou výuku zemědělství a chovu zvířat, které učím, je důležité být v dobré kondici a mít energii. Jídlo umožňuje mladým, aby byli výkonní, pozorní a motivovaní. Mnohé z těchto dětí pocházejí z chudých rodin a jsou podvyživené. Tím, že jsou zde, přibývají alespoň trochu na váze. Má to na ně dobrý vliv a umožňuje jim to, aby byly v  hodinách mnohem aktivnější.  

Josselin zde studuje a potvrzuje, že vyučování vyžaduje velkou dávku soustředění: „Když máme hodiny navíc, musím se velmi soustředit. Někdy mnoho hodin nic nejím, protože tvrdě pracuju. Ale naštěstí, díky Mary’s Meals, už nejím jen rýži. Zvlášť oceňuji dny, kdy máme kuře, to mi dodává sílu.“ 

Podobný názor má i šestnáctiletý Tafit. Zamýšlí se nad vlivem, který na něho tato jídla mají: „Moje oblíbené jídlo je kuře. Dává mi sílu, vitamíny a kalorie. Doufám, že si v budoucnu najdu práci a naučím se řídit, protože sním o tom, že budu řidič a budu mít velký dům v Antananarivu (v hlavním městě Madagaskaru) a že budu mít rodinu.“ 

Mnohé z těchto dětí mají komplikované rodinné poměry a rodiny těch, za nimiž chodí návštěvy, často nejsou v pozici, aby jim mohly donést jídlo. Dinot říká: „Rodiny nebo některé církve a sdružení nám dávají trochu rýže, ale když tady nebyl žádný stravovací program, tak tito mladí lidé hodně trpěli. Mnoho zdejších mladých jejich rodina nenavštěvuje, takže kromě jídla od Mary’s Meals dostávají pouze ráno maniok (tropická plodina, známá také jako kasava), který jim poskytuje vězeňská správa. 

Stravovací program Mary’s Meals nabízí kompletní stravovací balíček, protože zahrnuje čerstvou zeleninu, podávanou třikrát až čtyřikrát týdně, nebo luštěniny a proteiny, jako je například maso, vejce a ryby. „Zdejší děti jsou zranitelné. Když nebudou jíst, budou podvyživené a nebudou schopné zapojit se do žádných aktivit. Tito mladí lidé vědí, že je nezklameme. To jídlo milují.“ 

Zadržováni bez soudu 

Odhaduje se, že na světě je přibližně 260 000 dětí ve vazbě. Zadržování dětí je smutnou realitou v mnoha společnostech po celém světě. (https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2022/children)

Mnoho dětí ve věku od osmi do osmnácti let, kterým v těchto zařízeních sloužíme, jsou zadržovány v souvislosti s méně závažnými drobnými krádežemi nebo s tzv. „přestupky proti statusu“. (Jejich definice se v různých státech a zemích liší, v zásadě se jedná o chování, které by nebylo považováno za protizákonné, kdyby se ho nedopouštěla mladistvá osoba.) Mnohé z nich, především chlapci, pocházejí z rodin samoživitelů, které zápasí o holé přežití, mnoho z nich je v dospívání vystavováno násilí a vykořisťování. Nezletilí obvykle pocházejí z nejubožejších čtvrtí a venkovských oblastí na Madagaskaru, kde značná část populace žije v extrémní chudobě. Mnohé z těchto dětí jsou v záchytných centrech uvězněny bez předchozího soudu a bránit se proti uvěznění vyžaduje peníze, které nemají. Když se tyto okolnosti zkombinují s vážným nedostatkem jídla, pak je situace mnoha z nich kritická. Ve chvíli, kdy tyto děti opouštějí vězení a vracejí se do společnosti, často odcházejí podvyživené a bez dovedností potřebných k samostatnému životu. 

Grandir Dignement se k tomuto problému staví čelem a nabízí vzdělání, které je navrženo tak, aby bylo co nejkomplexnější, s mimoškolními aktivitami vyučovanými po běžném školním dni. Grandir Dignement poskytuje lékařskou, sociální a právní podporu a zřizuje rekreační a vzdělávací aktivity. Sdružení má také zavedené programy, které jsou zaměřeny na podporu dětí v době po propuštění z vazby. Pomáhá jim tak znovu se začlenit do společnosti a snížit pravděpodobnost, že se opět dostanou do konfliktu se zákonem.

 

Podmínky, kterým děti čelí v záchytných centrech na Madagaskaru, se vzhledem k rozsáhlým problémům napříč celou zemí nadále zhoršují. V oblasti, ve které na Madagaskaru pracujeme, žije převážná část populace v chudobě. Potravinová nejistota je rozšířený fenomén. Ekonomická a klimatická krize zde mají velký dopad a životní podmínky těchto dětí před zadržením byly pravděpodobně velmi náročné. Nelidské vězeňské podmínky a nedostatek respektu vůči jejich základním potřebám přispívá k jejich zranitelnosti. Tyto děti jsou ještě více ohrožené zanedbáváním, zneužíváním, násilím a vykořisťováním a podmínky se ještě zhoršují, pokud v důsledku dalších krizí v regionu roste nezaměstnanost. Bez dobré výživy a možnosti se vzdělávat je tato situace bezvýchodná. Jakmile se děti dostanou do vězení, mohou se rychle stát jednou z nejzapomenutějších skupin lidí na světě.  

Důstojné dospívání  

Organizace Grandir Dignement se stala součástí rodiny Mary’s Meals v roce 2018. Vliv školního stravovacího programu na vzdělávání, nabízeného v záchytných centrech, je očividný. Fetra pracuje jako pedagog pro Grandir Dignement. Podle jeho slov Mary’s Meals ideálně zapadá do jejich vzdělávacího plánu: Zdejší děti dostávají pestrou stravu, která obsahuje kuřecí a hovězí maso, fazole, luštěniny, rýži a několik druhů zeleniny. Životně důležitá podpora od Mary’s Meals umožňuje těmto dětem lépe se soustředit. Práce Grandir Dignement zlepšuje sociální dovednosti, probouzí v mladých lidech smysl pro povinnost a učí je praktickým dovednostem ohledně přípravy jídla, hygieny, zdraví a bezpečnosti, což jim pomáhá, aby byly samostatnější, až budou propuštěny.“ 

Třídy ve zdejších záchytných centrech jsou od zavedení stravovacího programu Mary’s Meals plné soustředěných mladíků se zájmem o vzdělání, což je krásný pohled pro instruktory, kteří zde pracují. Fetra říká, že vliv jídel, které dostali, je důležitý také pro něj osobně: Pro Grandir Dignement jsem začal pracovat před deseti lety. Byl jsem zde od začátku. Viděl jsem, jak se v průběhu času vyvíjelo jejich stravování, a pozoruji, že tyto děti jsou zdravější od té doby, co jsme jim díky Mary’s Meals začali poskytovat plnohodnotná jídla.“ 

Ve spolupráci s Grandir Dignement pokračujeme v poskytování pokrmů Mary’s Meals zranitelným dětem a můžeme zajistit, aby tito mladí lidé – navzdory společenskému stigmatu – měli na Madagaskaru šanci na důstojnou budoucnost.