V češtině vyšla Magnusova kniha Štědrost a dobročinnost

Ve své nové knize zkoumá Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel dobročinné organizace Mary’s Meals, roli charity v našich životech. Knihu, kterou vydalo nakladatelství Doron, výstižně charakterizují Magnusova slova „Prostřednictvím skutků milosrdenství do světa proniká světlo. A nejvíc je to vidět, když se odehrávají za tmy.“ 

Zpět na novinky | 13/06/23 | Domácí zprávy

„Dávat na charitu“ se dnes stalo běžnou součástí západní kultury, což je skvělé, ovšem má to i svá „ale“: dárci se mohou utvrzovat ve falešném pocitu nadřazenosti vůči chudým, štědré dary mohou být jen součástí PR či předvolební kampaně, a dokonce i politického nátlaku. Pod hlavičkou charity se děje nesmírná spousta dobra, ale obří nadnárodní organizace mohou snadno „ztratit duši“ a občas se vynoří i ohromné skandály. Autor si nebere servítky a hovoří o všem, s čím štědrost jednotlivců i organizovaná charita souvisí – o její podstatě a historickém vývoji, o polidšťujícím potenciálu štědrosti, ale také o všech úskalích, o potřebě zkoumat své motivy a zapojit vždy nejen srdce, ale i hlavu. Součástí knihy je spousta inspirativních příběhů z celého světa. 

Občas slýchám, že někdo mluví o charitě zkresleně nebo ji přímo znevažuje. V takových situacích mívám pocit, jako by byla řeč o mé matce, zatímco ona jen dál mlčky hněte další kus těsta, aby se podělila o chleba, který náleží všem. Charita (ve smyslu milosrdná láska) je totiž převzácný dar: kdykoli je znevažována, musíme ji bránit. Jde o klíčový rozměr našeho lidství, proto hraje takovou roli v hledání, kým jsme a jak se stát více lidmi. Nesmíme dovolit, aby ji někdo pokrucoval nepatřičnými řečmi či lacinými frázemi. Pravá charita je tak vzácná a specifická, že by neměla být zaměňována s něčím, co není; je tak vznešená, že pod jejím jménem by se neměl skrývat žádný nízký podvrh. Proto jsem se rozhodl napsat tuto knihu, ačkoli ještě nemám všechny odpovědi,“ píše Magnus v úvodu. 

Silná a inspirativní kniha oslavuje vliv dobročinnosti na životy nás všech a ukazuje, jak může být akt sdílení – a dokonce i obětování – klíčem k radostnému životu. 

Poutavě napsanou knihu přeložil Jiří Gračka a vydalo ji nakladatelství Doron. Při své návštěvě Česka na začátku května publikaci oficiálně uvedl na trh sám Magnus a kniha byla požehnána na závěr přednášky, kterou autor pronesl 8. května v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. U slavnostního aktu byla přítomna i paní Petra Burianová, influencerka a televizní moderátorka. Petra Burianová je stálou podporovatelkou Mary’s Meals a vzala na sebe úlohu kmotry této Magnusovy druhé knihy. V následujících dnech pak knížku v rámci Magnusových pražských přednášek propagovala Kateřina Lachmanová.  

Knihu Štědrost a dobročinnost si můžete koupit v nakladatelství Doron