Večer plný umění, úsměvů a štědrosti

Ve čtvrtek 23. září 2021 se konala první dobročinná aukce ve prospěch Mary’s Meals pod taktovkou české pobočky.

Zpět na novinky | 30. 9. 2021 | Domácí zprávy

Prostory poskytla pražská Knupp Gallery, jejíž majitel Aleš Knupp sám o umění říká: „Snažím se s klienty vybrat díla, která budou mít rádi doma, protože u nich vyvolají pozitivní emoce, budou je vzdělávat a budou mít vysokou estetickou hodnotu.“ Samotná galerie je plná děl současných umělců i umělců první poloviny dvacátého století, jako je např. František Kupka, a tak do ní také skvěle zapasovala I umělecká díla, která byla věnována právě do naši aukce.

Mezi atrakce večera patřila již od začátku kameninová socha “Malá mořská víla” od Petra Schela, jehož sochařská tvorba má nezaměnitelný styl. Společnost jí dělaly fotografie od Gorana Tačevského, jednoho z 200 nejlepších reklamních fotografů světa podle prestižního magazínu Lürzer’s Archive a fotografie od Miloše Nejezchleba, jenž se své tvorbě věnuje 5 let. Za tuto dobu však získal již řadu ocenění (např. titul Umělecký fotograf roku 2021 na Fine Photography Award v Londýně). Dále to byla kresba na papíře od Michala Bačáka, řazeného mezi nejvýraznější osobnosti současné české ilustrátorské scény, zábavný obraz Ryana St. James, který rád obzvláštňuje tradiční obrazy vsuvkami z pop kultury a něžná litografie Dimitrije Kadrnožky, kterou do aukce věnoval náš hostitel pan Knupp. V neposlední řadě byli k dražbě připraveny i speciální bankovky s portréty Jana a Jena Komenských. Každá taková bankovka, se symbolickou hodnotou 400 Kč představuje částku, která stačí k zajištění jídla ve škole pro jedno dítě téměř na celý školní rok. Ikonická bankovka byla symbolem dvouleté kampaně „2 Komenský“, která vyvrcholila právě letošní aukcí. Přípravu kampaně a rozvinutí myšlenky, která vznikla v rámci soutěže Young Lions během 24 hodin měli na starost Tereza Boukalová, Marek Malis a Nicole Lypinska. Pomohli tak zviditelnit charitativní projekt Mary’s Meals v České republice.

Samotná aukce probíhala veřejnou formou, během které se postupně vytvořila skvěle soutěživá a současně přátelská atmosféra, vyzařující snahu pomoci těm, kteří to potřebují. Celým programem večera brilantně prováděla moderátorka Marie Hodinářová, roli licitátora si vyzkoušel Marián Janov, předseda správní rady spolku Mary’s Meals Česká republika. O hudební zpestření večera se postarala a capella Choirizzo, díky jejímž podmanivým melodiím se všichni účastníci dokázali uvolnit a naladit na příjemnou notu, která panovala po celý zbytek večera. Mezi zážitky, na které si zajisté každý z dražitelů ještě rád vzpomene s úsměvem na tváři, patřilo dramatické vydražení plastiky “Malé mořské víly”. Její vyvolávací cena 25 000 Kč se po strhujícím souboji několika zájemců vyšplhala na úžasných 92 000 Kč! O další ze skvělých momentů aukce se postaral i majitel galerie Aleš Knupp, který podlehl dražební horečce a rozhodl se na poslední chvíli darovat do aukce další dílo – výtvarný návrh divadelního kostýmu od Kamila Lhotáka – o něž měli dražitelé obrovský zájem.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav. Jmenovitě manželům Haně a Františkovi Mádlovým z vinařství Malý vinař, kteří připravili skvělou ochutnávku svých moravských vín, panu Knuppovi za zázemí a nezištnou podporu celé akce, souboru Choirizzo za krásný a originální hudební příspěvek i všem umělcům, kteří svá díla věnovali do aukce. V neposlední řadě děkujeme i dražitelům, kteří byli ochotni svou štědrostí a láskou k umění pomoci druhým. Doufáme, že se s mnohými z nich potkáme opět na příštím ročníku. Dobře to vyjadřují slova naší moderátorky Marušky: „Pokud jste nebyli přítomni, věřím, že teď už víte, kam zamíříte příští rok. Kéž žije druhý ročník dražby! A našim milým dětem po celém světě dobrou chuť!“.

A na závěr to nejdůležitější!

Celkový výtěžek aukce se vyšplhal na 348 000 Kč, což je dalších 758 dětí, které budou dostávat jídlo v místě svého vzdělávání po celý školní rok. Děkujeme!