Skautský tábor na podporu Mary’s Meals

Malí Agenti velkých skutků.

Zpět na novinky | 31. 8. 2021 | Domácí zprávy

Ke každému létu neodmyslitelně patří tábory a letos byl pro nás jeden z nich velmi speciální. Z různých táborových témat si totiž skauti z okolí Šenova vybrali právě Mary's Meals. Jak ale může naše poslání konkurovat akčním a zábavným tématům jako je Harry Potter, Pán prstenů nebo Star Wars? Se správnou kreativitou a nasazením jednoduše! A vedoucí skautů se toho ujali skutečně nápaditě.

Celý tábor, kterého se zúčastnilo 31 chlapců z prvního oddílu vlčat a skautů Agenti Šenov, probíhal na tábořišti poblíž Čeladné a Podolánek. Oddíl je pojmenován Agenti proto, že jsou jeho členové stále na tajné misi a dělají dobré skutky. S touto myšlenkou se také vedoucí rozhodli navázat táborový program na téma Mary’s Meals.

Samotné aktivity a program se nijak nelišily od klasického táborového života. Kluci se jako správní skauti učili přežít v přírodě, vařit, uklízet stany a do toho hráli hry, stříleli ze vzduchovky a jezdili na lanovce. Do pomoci Mary’s Meals se po celou dobu tábora zapojovali tím, že sbírali speciální žetony. Těmi byli odměňováni například za své nasazení, férovost, snahu a pomoc druhým. Když jich nasbírali dost, mohli je vyměnit za bankovky a dát je do speciální pokladny – vlastnoručně vyrobeného Mary’s Meals bankomatu, který se stal středobodem celého tábora. Skauti se u něj společně scházeli a s nadšením čekali, dokud nevloží dostatek získaných bankovek, aby zazněla fanfára a otočila se číslovka s počtem nakrmených dětí.

„Přemýšleli jsme, co by bylo takové vhodné téma, které by podtrhlo to, co se snažíme do těch našich dětí dostat, a pustili jsme si nějakou přednášku od zakladatele skautingu Badena-Powella. Jeho cílem a těch prvních táborů bylo, aby se účastníci vraceli domů lepší. Proto jsme začali přemýšlet, že bychom taky rádi, aby se naše děti, které jedou na letní tábor, vracely domů lepší. A při myšlence na to nás napadlo právě dílo Mary’s Meals. Řekli jsme si, že by na to skauti mohly dobře slyšet, protože děti rády pomáhají dětem a je to pro ně takové přirozené, když někde slyší, že někdo se nemá tak dobře jako ony,“ vysvětluje vznik nápadu Kamila, jedna z vedoucích skautů.

„Byli jsme překvapení, že opravdu není až tak těžké je k tomu motivovat, sami si dávají přednost a pomáhají. Například na puťáku, jsou ochotni nést jeden druhému batoh. Když ti malí už nebyli schopni dojít, tak ti větší jim vzali batoh. Mám pocit, že i víc uklízejí ve stanech. Vždycky tu bylo bodování stanů, ale zdá se mi, že uklízení tolik nelákalo jako letos. Za krásně uklizený stan můžou získat 10 žetonů a zasunout potom přímo bankovku do pokladny. Takže bych řekla, že letos máme ve stanech nejvíc uklizeno, co jsme kdy měli,“ dodává Kamila.

Přestože skautům během tábora počasí příliš nepřálo a několik dní jim propršelo, ukázali své odhodlání a společně zajistili jídlo na celý školní rok pro 30 dětí, tedy jednu celou třídu.

Děkujeme agentům i jejich vedoucím za neuvěřitelné nasazení a gratulujeme. Mise splněna!

Přidejte se k rodině Mary's Meals a pomáhejte spolu s námi