Setkání s dobrovolníky Mary’s Meals v krajích ČR

V období od dubna do června jsme uspořádali řadu setkání s koordinátory, dobrovolníky a příznivci Mary’s Meals napříč Českou republikou.

Zpět na novinky | 19. 7. 2022 | Domácí zprávy

Nemožnost setkávání během covidového období nám ztížila práci především proto, že byly narušeny a někdy i přetrženy kontakty mezi zaměstnanci na pobočce a dobrovolníky. Během letošního jara a léta jsme chtěli tuto situaci napravit, a tak jsme v období od dubna do června uspořádali řadu setkání s koordinátory, dobrovolníky a příznivci Mary’s Meals napříč ČR. V některých krajích proběhla dvě setkání, v jiných pouze jedno. Všechny schůzky byly přínosné, podnětné a povzbudivé a my jsme si znovu uvědomili, kolik lidí a jak hluboce jednoduchá myšlenka Mary’s Meals spojuje.

Na setkáních jsme mluvili o proběhlých a plánovaných akcích během roku 2022 a s velkým předstihem jsme upozornili na charitativní koncert, jenž se chystá na květen 2023. Na tuto akci přislíbil osobní účast i zakladatel a výkonný ředitel Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow. Věnovali jsme se také situacím v programových zemích a důležité bylo promítání o osobní zkušenosti při návštěvě Zambie. Tato část setkání měla názorně dokumentovat skutečnost, že komunity na místech, kde Mary’s Meals pomáhá, vyvíjejí pro udržení programu ve školách úsilí zcela srovnatelné s nasazením dobrovolníků v zemích, kde se shromažďují finanční prostředky. Nejsou pasivními příjemci pomoci, ale plnohodnotnými spolutvůrci celkového díla, bez nichž by program vůbec nemohl fungovat.

Každý z podvečerů byl specifický. Někde jsme se s radostí potkávali skoro výhradně se starými známými, jinde nás navíc potěšily nové tváře. V několika případech jsme byli přizváni k akcím, kterých jsme se dosud neúčastnili. Jednoznačně se ukázalo, že osobní kontakt je nenahraditelný a že organizačně i časově náročné schůzky mají mezi pravidelnými akcemi české pobočky Mary’s Meals nezastupitelné místo. Příští rok se chystáme uskutečnit velké celostátní setkání a po dalším roce se s dobrovolníky opět uvidíme v rámci jednotlivých krajů. Těšíme se na všechna další setkání s našimi skvělými dobrovolníky a podporovateli a tímto ještě jednou všem děkujeme za čas, který Mary’s Meals věnují.