100 lidí, 25 zemí: Setkání řídících pracovníků Mary‘s Meals v Medjugorje

Mezi 3. a 5. říjnem tohoto roku jsme se zúčastnili strategické konference řídících pracovníků Mary‘s Meals z celého světa.

Zpět na novinky | 21/10/22 | Země Mary's Meals

Konference se konala v Medjugorje, tedy v samotném srdci zrodu celého hnutí. Bezprostředně předtím, konkrétně od 30. září do 2. října, jsme se společně s některými dalšími účastníky konference potkali na mezinárodní pouti dobrovolníků. Mezinárodní pouť i konference byly duchovně, emočně i pracovně nabité. Především ale byla mezi lidmi cítit energie a zápal pro poslání Mary‘s Meals. Domů jsme se vrátili velmi unavení, ale šťastní a povzbuzení. 

Jak prozrazuje nadpis, na strategickou konferenci řídících pracovníků přijelo sto lidí z celkem 25 zemí. Vysoké účasti určitě nahrál i fakt předcházející tradiční poutě. Setkání v takovém počtu rovněž napomohl velkorysý sponzorský dar, jenž dárce věnoval právě na zorganizování takovéhoto setkání. Souběh těchto dvou faktorů přinesl nejen úžasný výsledek v účasti, ale také v hodnotě setkání, sdílených nápadů a zkušeností, jak dále společně růst. V neposlední řadě znamenaly tři dny konference vzájemné obrovské kulturní obohacení. 

Podařilo se nám navázat řadu nových přátelství a některá svědectví z programových zemích byla tak silná a emotivní, že nás vedla až k slzám. O jedno z nejsilnějších svědectví se podělila sestra Grace z Jižního Súdánu, kde probíhá krutá občanská válka a země současně prožívá nebývalé sucho, nejhorší za posledních 40 let. Jedno z dalších silný svědectví zaznělo od Dannyho ze Zimbabwe. Danny je ředitelem Mawambo Orphan Care – partnerské organizace Mary‘s Meals v Zimbabwe. Svěřil se například s tím, že o spolupráci s Mary‘s Meals ustavičně žádal už od roku 2012, ale „vyslyšen“ byl až v roce 2020. I díky němu jsme si všichni uvědomili, jak důležité je, abychom stále mysleli na „další dítě“, které čeká na zavedení programu Mary‘s Meals a znovu jsme si připomněli že jídlo ve škole má reálně moc měnit životy